COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

Στήριξη του Κοινωνικού Κράτους με δίχτυ ασφαλείας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Επίκαιρη Επερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Οικονομικών

- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Στήριξη του Κοινωνικού Κράτους με δίχτυ ασφαλείας
Η ανεργία στη χώρα μας αυξάνεται δραματικά: Από το 13,5% τον Οκτώβριο του 2010, αναμένεται να φτάσει στο τέλος του 2011 - σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2011 - στο 15% (ήδη 15,1% για τον Ιανουάριο του 2011). Όλα τα στοιχεία όμως, συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι η ανεργία θα υπερβεί το 16% και θα συνεχίσει να αυξάνεται και το 2012.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα επιδόματα ανεργίας (μαζί με τα επιδόματα παιδιού, τα επιδόματα κατοικίας και τα επιδόματα στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων) διαδραματίζουν το ρόλο «κοινωνικού αμορτισέρ», απορροφώντας τους κραδασμούς της οικονομικής κρίσης. Στη χώρα μας, τα κενά προστασίας είναι τεράστια. Η μεγάλη αύξηση της ανεργίας πλήττει δυσανάλογα τις παραγωγικές ηλικίες και τους λεγόμενους «αρχηγούς νοικοκυριού». Το προνοιακό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας προϋποθέτει τόσο αυστηρά κριτήρια που χορηγείται τελικά μόλις στο 0,5% των μακροχρόνια ανέργων.

Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποκαλύπτει ότι το 2010 το ποσοστό του πληθυσμού με πραγματικό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας του 2009 έφτασε το 25% (από 20% το προηγούμενο έτος). Ιδιαίτερα η φτώχεια των παιδιών είναι πιο διαβρωτική από τη φτώχεια των ενηλίκων: Φορτώνει τη ζωή τους με σωρευτικές μειονεξίες, σημαδεύει την υγεία τους, τις επιδόσεις τους στο σχολείο, μειώνει την πιθανότητά τους να σπουδάσουν, περιορίζει τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Η στεγαστική πολιτική στη χώρα μας ευνοεί την ιδιόκτητη κατοικία. Το ίδιο και η φορολογική πολιτική. Σε συνθήκες μείωσης εισοδημάτων αλλά όχι ενοικίων, ο ρόλος των επιδομάτων κατοικίας μπορεί να είναι καθοριστικός για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αντί για αυτό, το 2010 ο ΟΕΚ αποφάσισε να μην χορηγήσει καθόλου επίδομα ενοικίου «λόγω έλλειψης πόρων».

Η επιδοματική πολιτική για τα ΑμΕΑ είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του υφιστάμενου συστήματος πελατειακών παροχών. Υπάρχει πληθώρα επιδομάτων με πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ακόμη και σε περιπτώσεις που αφορούν στην ίδια αναπηρία (π.χ. επίδομα τυφλών εργαζομένων ή φοιτητών 310 ευρώ το μήνα, επίδομα τυφλών δικηγόρων ή επιστημόνων 609 ευρώ το μήνα).

Ο Υπουργός Οικονομικών, σε επανειλημμένες δηλώσεις του ,ισχυρίζεται ότι «οι κοινωνικές δαπάνες θα πρέπει να επανεξεταστούν, προκειμένου να γίνουν αποδοτικές, καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που οι κοινωνικές μεταβιβάσεις αποτυγχάνουν πλήρως να μειώσουν το ποσοστό της φτώχειας, ένδειξη ότι δεν βρίσκουν σε όλες τις περιπτώσεις το στόχο τους».

Μολαταύτα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ υποστηρίζει ότι οι εισοδηματικές ενισχύσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους πρόνοιας, οφείλουν να συνοδεύονται από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο όμως σήμερα είναι καταφανές ότι υπολειτουργεί ή βρίσκεται σε πορεία εγκατάλειψης.

Έντονα προβλήματα υπάρχουν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ αμφίβολη καθίσταται η βιωσιμότητα προνοιακών προγραμμάτων όπως «Βοήθεια στο σπίτι», ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.

Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα προνοιακά ιδρύματα που περιθάλπουν ασθενείς, παιδιά σε μεγάλο ποσοστό, με σωματικά και διανοητικά προβλήματα. Πενιχρή χρηματοδότηση, τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, που καθιστούν την ενσωμάτωση των ασθενών στο κοινωνικό σύνολο σχεδόν αδύνατη.

Είναι βασική ανάγκη η ιδιότητα του πολίτη να εξασφαλίζει εγγυημένη πρόσβαση σε ένα σύνολο βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υγεία, τη στέγαση και την παιδεία, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας ή ενσήμων. Η επέκταση αυτών των δικαιωμάτων σε μετανάστες, οι οποίοι πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις (π.χ. μακρόχρονη διαμονή στην Ελλάδα), θα μπορούσε να δράσει ανασταλτικά στον κοινωνικό αποκλεισμό που οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν. Ακόμη και σε μετανάστες «χωρίς χαρτιά» η παροχή επείγουσας κοινωνικής βοήθειας και υγειονομικής περίθαλψης είναι επιβεβλημένη, ως συμμόρφωση στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μιας ευνομούμενης κοινωνίας, εξαιτίας της απουσίας ενός στέρεου και αποτελεσματικού συστήματος για τη νομιμοποίησή τους.

Κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ως δίχτυ ασφαλείας ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό χωρίς ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που να συνδυάζει την οικονομική ενίσχυση των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού με την κατάρτιση ατομικών σχεδίων δράσης στοχεύοντας στην επιστροφή στην απασχόληση και στην κοινωνική επανένταξη των δικαιούχων. Παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη ) υπογραμμίζεται η ανάγκη να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση σε επίπεδο κρατών μελών για τη θέσπιση κατώτατου ορίου ελάχιστου εισοδήματος, επί τη βάσει των σχετικών δεικτών, το οποίο θα εγγυάται την κοινωνικοοικονομική συνοχή, τον περιορισμό του κινδύνου των διαφορετικών επιπέδων αμοιβής για την ίδια εργασία, τη μείωση του κινδύνου ύπαρξης φτωχού πληθυσμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιπλέον, και κάνει έκκληση για εντονότερες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτού του είδους τις ενέργειες.
Κατόπιν των ανωτέρω επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την επέκταση του προνοιακού επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας στους μακροχρόνια ανέργους ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, με δεδομένο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλού εισοδήματος;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στη σταδιακή αντικατάσταση των άνισων και πολυάριθμων οικογενειακών και πολυτεκνικών επιδομάτων σε ένα ενιαίο επίδομα παιδιού, με έναρξη καταβολής από το πρώτο παιδί;

3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης ο ανασχεδιασμός του επιδόματος ενοικίου σε μη ανταποδοτική βάση, ώστε να ωφελούνται και οι φτωχές οικογένειες που σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΟΕΚ;

4. Προβλέπεται η ενοποίηση των επιδομάτων ΑΜΕΑ σε ένα νέο επίδομα αναπηρίας, το ύψος του οποίου θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μορφής αναπηρίας;

5. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση σχετικά με την διασφάλιση της αναβάθμισης των δομών προστασίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, καθώς και με τη συστηματική υποστήριξη των προνοιακών προγραμμάτων;

6. Σκοπεύει να αναδιοργανώσει το δίκτυο παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε κάθε δήμο της χώρας, ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλες τις οικογένειες που τους χρειάζονται;

7. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η αύξηση της χρηματοδότησης των προνοιακών ιδρυμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να παρέχεται η κατάλληλη ειδική στήριξη, εκπαίδευση και αποκατάσταση των ασθενών;

8. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης ο σχεδιασμός και η σταδιακή εφαρμογή ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη;

9. Με ποιες ενέργειες και δράσεις θα διασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία, τη στέγαση και την παιδεία σε μετανάστες, οι οποίοι πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις (π.χ. μακρόχρονη διαμονή στην Ελλάδα), καθώς και στην παροχή επείγουσας κοινωνικής βοήθειας και υγειονομικής περίθαλψης σε μετανάστες χωρίς χαρτιά;

Οι επερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Τρίτη 19 Απριλίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:«Οχι άλλο ένα κόμμα της Αριστεράς αλλά ένα άλλο κόμμα της Αριστεράς»

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Σπύρου Λυκούδη, στον ενημερωτικό ιστότοπο www.tovima.gr και τη δημοσιογράφο Παναγιώτα Μπίτσικα

– Το σύνθημα της Δημοκρατικής Αριστεράς στο 1ο συνέδριο ήταν «Οχι άλλο ένα κόμμα της Αριστεράς αλλά ένα άλλο κόμμα της Αριστεράς». Τι νέο φέρνετε;
«Η Δημοκρατική Αριστερά φιλοδοξεί να καταγραφεί ως ένα κόμμα της Αριστεράς με σύγχρονο, δημιουργικό και θετικό πολιτικό λόγο. Εκτιμούμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια Αριστερά που δεν θα αρχίζει και θα τελειώνει μόνο με τον καταγγελτικό λόγο για τις στείρες πολιτικές των αντιπάλων της αλλά παράλληλα θα επιχειρεί να προτείνει λύσεις και πολιτικές διεξόδου. Θέλουμε να εκφράσουμε τους πολίτες που δεν μετατρέπουν σε πολιτική τις φαντασιώσεις τους, αλλά την αισιοδοξία της βούλησης τους και την πίστη τους στον ορθό πολιτικό λόγο. Αυτό σημαίνει ένα άλλο κόμμα της Αριστεράς».

Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Μέτρα για τη στήριξη και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς : Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Θέμα: Μέτρα για τη στήριξη και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δευτέρα, 18 Απρ. 2011

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:
Δεν έχει καταβληθεί στο προσωπικό του Π/Σ το επίδομα δασών για το έτος 2010.

Δεν έχουν καταβληθεί τα έξοδα μετάθεσης σε περισσότερους από 80 Αξιωματικούς του Π./Σ. οι οποίοι έχουν μετατεθεί κατά τα έτη 2010-2011.
Δεν έχει γίνει αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας των συγχωνευόμενων επικουρικών ταμείων (ν. 3863/2010), ενώ καθυστερεί η καταβολή των συντάξεων σε περισσότερους από 700 αποστρατευθέντες.
Για το έτος 2011 δεν έχουν εγκριθεί οι δαπάνες για την επισκευή των Π/Σ οχημάτων, αλλά ούτε και οι προβλεπόμενες προμήθειες ελαστικών για την αντικατάσταση των υπαρχόντων φθαρμένων, με εμφανή τον κίνδυνο ακινητοποίησης των υδροφόρων Π./Σ οχημάτων.

Η υπηρεσία των εναέριων μέσων πυρόσβεσης υπολειτουργεί και προτείνεται η μείωση των μισθούμενων εναέριων μέσων, ενώ ζητείται η διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την συντήρηση των ιδιόκτητων ελικοπτέρων του Π.Σ., ως πλέον οικονομική λύση.
Επιπροσθέτως, ζητείται:

Να προωθηθεί η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δαπανών συντήρησης των Πυροσβεστικών Πλοίων και να επιδιωχθεί ο εξορθολογισμός του αξιόμαχου με την αντικατάσταση αυτών που κρίνονται παλαιά, διότι έχουν υψηλό κόστος συντήρησης και χαμηλή επιχειρησιακή δυνατότητα.

Να χορηγηθούν άμεσα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία, για την τρέχουσα περίοδο και να διασφαλισθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από τους Ν. 3833/2010 και 3845/2010.
Με βάση τα προαναφερόμενα και με δεδομένο ότι, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, το Πυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, καθώς και το φυσικό περιβάλλον της χώρας,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
*Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με την καθυστέρηση της καταβολής των επιδομάτων και των εξόδων μετάθεσης προς τους πυροσβέστες και ποιος ο χρόνος καταβολής αυτών; *Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της μελέτης βιωσιμότητας των συγχωνευόμενων επικουρικών ταμείων και πότε θα καταβληθούν οι οφειλόμενες συντάξεις στους συνταξιοδοτηθέντες; *Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν για να διασφαλισθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και για την πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από τους Ν. 3833/2010 και Ν. 3845?2010; *Υπάρχει σχέδιο ανανέωσης ή αντικατάστασης των υπαρχόντων εναέριων και θαλάσσιων Π./Σ. μέσων για την προσεχή πενταετία και ποιο είναι αυτό;

ο ερωτών


βουλευτής
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Η εξισωτική αποζημίωση δεν θα δοθεί μέχρι το Πάσχα στους δικαιούχους

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό:

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δικαιολογημένα αγανακτισμένοι είναι οι παραγωγοί-δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης, οι οποίοι βλέπουν ότι δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα και παρά τις μέχρι τώρα υποσχέσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα πληρωθούν. Ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω των γνωστών και μόνιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, ενώ λόγω της κρίσης στην αγορά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να προμηθευτούν ζωοτροφές χωρίς άμεση εξόφληση.Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο το 55% των δικαιούχων κτηνοτρόφων απ’ όλη τη χώρα έχει καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι το προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης θα καταβληθεί μετά από την ολοκλήρωση της κατάθεσης καθώς και τον απαιτούμενο διοικητικό έλεγχο. Επειδή είναι γνωστό πλέον ότι η ευθύνη για ελλιπή στοιχεία και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις βαρύνει κυρίως τις ΕΑΣ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επειδή σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κτηνοτρόφοι-δικαιούχοι που έχουν αποστείλει έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μάλιστα με δικά τους έξοδα,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου είναι υπέρ του εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, διότι η διαχείριση αυτή είναι πραγματικά φιλική προς το περιβάλλον, πιο φτηνή, δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της είναι χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο.
Υπερασπίζεται το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον και τονίζει ότι επιβάλλεται απαλλαγή από την υφιστάμενη λογική της σύνδεσης οποιουδήποτε έργου διαχείρισης με τα εργολαβικά συμφέροντα.

Θανάσης Πετράκος:ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Η σημερινή εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι πρόχειρη, ελλιπής, υποτιμάει στην ουσία τον ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους ίδιους τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Είναι τόσο πρόχειρη που δεν αναφέρει καν ποιος είναι εισηγητής. Δεν κάνει αναφορά σε κανένα νόμο, με βάση τον οποίο η Περιφέρεια είναι αρμόδια για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και φυσικά είναι απαράδεκτο ότι δεν συνεδρίασε η θεματική επιτροπή, η οποία εκλέχθηκε πριν από δύο εβδομάδες, για να γίνει μια συζήτηση, η οποία θα βοηθούσε την εισήγηση.

Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Χρ. Μαγκούφης: Γκεμπελική μεθόδευση διαστροφής της αλήθειας και των πραγματικών συμβάντων

Δήλωση Χρήστου Μαγκούφη
για το συμβάν στα διόδια
 Αγ. Τριάδος
Σέβομαι και υπερασπίζομαι το Δικαίωμα κάθε πολίτη και κάθε κοινωνικής ομάδας να παλεύει για αυτά που πιστεύει, και αποτελεί αυτό για εμένα διαχρονική στάση ζωής.Οι Κοινωνικές Κατακτήσεις αποτελούν παράγωγο αγώνων που εδράζονται στο αξιακό σύστημα της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.Αυτό το αξιακό σύστημα δεν μπορεί να αντικαθίσταται από την Ασυδοσία, τον Βιασμό της προσωπικότητας του ατόμου, την Κοινωνική ανευθυνότητα, και τις Γκεμπελικές τακτικές που κάποιοι εφαρμόζουν, προκειμένου να πετύχουν στόχους που εδράζονται στο Εγώ και αναιρούν το Εμείς.Θεωρώ λοιπόν χρέος μου, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για το χθεσινοβραδινό συμβάν στα διόδια της Αγίας Τριάδος ότι :

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας

Παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη το προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας
για τον αγροτικό τομέα

Να αγγίξει την «καρδιά» των αγροτικών προβλημάτων και να διαμορφώσει το πρόγραμμά της για τον πρωτογενή τομέα πάνω στις σύγχρονες ανάγκες των αγροτών, θα επιχειρήσει η Δημοκρατική Συμμαχία στο προσυνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το ερχόμενο Σάββατο 9 Απριλίου, παρουσία της προέδρου της ΔΗ.ΣΥ. κ. Ντόρας Μπακογιάννη.Το «άνοιγμα» της Δημοκρατικής Συμμαχίας προς τους αγρότες της Θεσσαλίας και της χώρας γίνεται με μοναδικό στόχο την ορθή καταγραφή των μειζόνων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πάλαι ποτέ δυναμικός αγροτικός κλάδος, ώστε μέσα από έναν διαρκή διάλογο και μία ειλικρινή σχέση, η ΔΗ.ΣΥ. να δώσει στους αγρότες τη χαμένη τους «φωνή» και να δυναμώσει την παρουσία τους στα κέντρα των αποφάσεων.

ΕΞΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΒΥΗ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΕΝΑΚ:
ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η διεθνής επίθεση στη Λιβύη κλιμακώνεται με διάφορα προσχήματα, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι οι Λιβυκές δυνάμεις του Μ. Καντάφι νικούν στο πεδίο των μαχών και σε ολόκληρο το Λιβυκό έδαφος. Παράλληλα κλιμακώνεται η διεθνής – και εγχώρια – πολιτική προπαγάνδα των εντεταλμένων της διεθνούς ιμπεριαλιστικής συμμορίας που εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με πλαστά και χονδροειδή διλλήματα όπως «εάν είμαστε υπέρ ή εναντίον του Καντάφι». Πρόκειται για αποπροσανατολιστικά ψευτοδιλήμματα που σκοπό έχουν να αποδυναμώσουν την διαμαρτυρία και την αντίσταση στην επαίσχυντη και προκλητική επίθεση που δέχεται η Λιβύη, μία επίθεση προαποφασισμένη, που για την διεξαγωγή της επιστρατεύονται, κυριολεκτικά, κάθε είδους προσχήματα.

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

ΠΑΣΚΕ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ:Το γαρ πολύ της θλίψεως….

Η ΠΑΣΚΕ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ με αίσθημα ευθύνης, την κρίσιμη τούτη περίοδο για τους εργαζόμενους, την χώρα καιτην επιχείρηση, προσπάθησε μέσα απ’ τα Συλλογικά όργανα των εργαζομένων (ΠΑΣΕ-ΟΤΕ – ΟΜΕ-ΟΤΕ) να καταθέσει τις προτάσεις της τόσο για ζητήματα της Συλλογικής Σύμβασης όσο και για επιχειρησιακά θέματα βάζοντας τις κόκκινες γραμμές των διαπραγματεύσεων.Η Παράταξή μας όλα αυτά τα χρόνια έδειξε με πράξεις και όχι με λόγια ότι είναι μπροστά σε όλους τους αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συμφερόντων της Επιχείρησης και αυτό κάνει σε κάθε στιγμή ανεξάρτητα με το ποιος διοικεί την Επιχείρηση ή ποιος κυβερνά.Δυστυχώς η πολυγραφότατη, το τελευταίο διάστημα, ΔΑΚΕ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ εγκλωβισμένη στα κομματικά της αδιέξοδα επιδίδεται σε ρόλο πολεμικού ανταποκριτή και μαντατοφόρου κακών ειδήσεων, κάνοντας συνδικαλισμό αλα καρτ.

Κυριακή 3 Απριλίου 2011

Αντωνία Μπούζα:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ

Η χώρα βρίσκεται σε μία από τις πλέον δύσκολες περιόδους της ιστορίας της.Βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών έχοντας στο πηδάλιό της μία κυβέρνηση που μοιάζει με τον Κολόμβο….‘Οταν ξεκίνησε δεν ήξερε που πήγαινε, όταν έφτασε δεν ήξερε που ήταν και τώρα δεν ξέρει πως θα γυρίσει…Μία κυβέρνηση που μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες μεταμορφώθηκε και χωρίς κανέναν ενδοιασμό καταπάτησε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.΄Οσον περνά ο καιρός οι ΄Ελληνες καταλαβαίνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η τελευταία μεγάλη ελπίδα και της χώρας και του΄ Εθνους.Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένο ότι θα κληθεί σύντομα από το λαό να οδηγήσει την πατρίδα σε απάνεμα νερά και να ξαναφέρει ελπίδα και χαμόγελο στα χείλη όλων μας και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Σε λίγο ψεκάζουν, σκουπίζουν, τελειώνουν

Γράφει ο Κλεισθένης
Ο λόγος για την πολυπόθητη κάθαρση και την λαϊκή απαίτηση για τιμωρία

Η τελευταία πράξη του θεατρικού έργου « Η Κάθαρση» θα παιχτεί με το κλείσιμο της βουλής τον Ιούνιο. Η μόνη χρονική περίοδος για αδικήματα πολιτικών (αν υπάρχουν) που δεν έχουν παραγραφεί είναι 2007-2009. Αν δεν κινηθεί καμία διαδικασία πριν τον Ιούνιο τότε και ότι τυχόν αδίκημα έχει τελεστεί μέσα στο διάστημα ’07-’09 παραγράφεται. Έτσι τουλάχιστον ίσως γλυτώσουμε και κάποια έξοδα που πληρώνουμε για την παρουσία των βουλευτών στις εξεταστικές.