Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

«Ρύθμιση οφειλών των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ»

Προς το Προεδρείο της Βουλής
18/07/2014
ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ Υπουργούς
·       Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
·       Οικονομικών

Θέμα: «Ρύθμιση οφειλών των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ».

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Πετράκος κατάθεσε ως αναφορά προς τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών την επιστολή-πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, με την οποία ζητά να γίνει νομοθετική ρύθμιση για ρύθμιση των οφειλών των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών).
Δυστυχώς, λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων των δικηγόρων εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών, το μεγαλύτερο ποσοστό των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας δεν μπόρεσαν να καταβάλουν στο ΕΤΑΑ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Φυσικά ανάλογη είναι η κατάσταση και στο σύνολο των δικηγόρων της Χώρας. Αποτέλεσμα είναι σχεδόν όλοι οι δικηγόροι να έχουν οφειλές και από τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάσταση πλέον έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
Κάθε χρονιά που περνάει, αφενός μεν όλο και περισσότεροι δικηγόροι αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφετέρου δε συσσωρεύονται δυσβάσταχτα ποσά από τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα εύλογα να οδηγούμαστε σε αδιέξοδα.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να υπαχθούν οι δικηγόροι στις ρυθμίσεις του άρθρου 21 & 1 εδάφιο β’ του νόμου 4038/2012 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παραπάνω άρθρο και ισχύει για τους ασφαλισμένους άλλων ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΙΚΑ).

Ο καταθέτων βουλευτής

Αθανάσιος Πετράκος
Επισυνάπτεται η επιστολή-πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
         ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ          Καλαμάτα 15 Ioυλίου 2014
   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
              ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Δ/νση: Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας
Τηλ.: 27210-22411 (Γραμματεία Συλλόγου),
         27210-94160 (Πρόεδρος)
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:…………..


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑΑ

Κοινοποίηση:
1. κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2.κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. κ. Υπουργό Οικονομικών
4. Προς τους Βουλευτές του Νομού Μεσσηνίας
5. Προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

 Είναι γεγονός  ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας δυστυχώς δεν μπόρεσαν να καταβάλουν στο ΕΤΑΑ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο σύνολο των δικηγόρων της Χώρας. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έχουν οφειλές και από τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάσταση πλέον έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Κάθε χρονιά που περνάει, αφενός μεν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφετέρου δε συσσωρεύονται δυσβάσταχτα ποσά από τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα εύλογα να οδηγούμαστε σε αδιέξοδα.
Α.  Όπως είναι αντιληπτό, είναι απολύτως αναγκαίο να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση για ρύθμιση των οφειλών των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών).
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας υποβάλλει δια της παρούσης την ακόλουθη ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ).
Προτεινόμενη διάταξη:
«Οι κάθε είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ (πρώην ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) των μελών του Ταμείου, είτε προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές, είτε από άλλη αιτία (π.χ. δάνεια προς νέους επαγγελματίες δικηγόρους, δάνεια προς σεισμόπληκτους ή πυρόπληκτους δικηγόρους κλπ), υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 21 & 1 εδάφιο β’ του νόμου 4038/2012 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παραπάνω άρθρο. Στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων δανείων, οι στο νόμο αναφερόμενες κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις αφορούν τους τόκους υπερημερίας των δανείων αυτών».
Αιτιολογία προτεινόμενης ρύθμισης:
α/ Με τη παρούσα οικονομική κρίση και συρρίκνωση του επαγγέλματος του δικηγόρου καθίσταται δυσβάσταχτη η εξόφληση παλαιών οφειλών των δικηγόρων όλης της χώρας προς τον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. Για λόγους αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ με τους ασφαλισμένους άλλων ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΙΚΑ), στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα με την ένταξή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με σημαντική έκπτωση και να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα καθίσταται αναγκαίο να ισχύσει το ίδιο και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, καθότι μέχρι σήμερα τέτοια δυνατότητα δεν έχει προβλεφθεί από κανένα νόμο.
β/ Ληξιπρόθεσμα δάνεια του ΕΤΑΑ προς νέους δικηγόρους και σεισμόπληκτους ή πυρόπληκτους δικηγόρους διαφόρων περιοχών, για τα οποία στο παρελθόν παρ’ ότι είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα, δεν είχαν ακολουθήσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των αντίστοιχων δανείων άλλων κατηγοριών επαγγελματιών των ίδιων περιοχών, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, παρ’ ότι είναι γνωστό ότι δεν υφίσταται Επιμελητήριο για τους δικηγόρους, έχουν ήδη επιβαρυνθεί με υπέρμετρους τόκους υπερημερίας και παρ’ ότι υπάρχει η πρόθεση εξόφλησης, δεν προβλέπεται κανένας τρόπος ρύθμισης των οφειλών αυτών εκ μέρους του ΕΤΑΑ, παρά μόνο η εφ’ άπαξ εξόφληση. Προφανείς λόγοι αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης με τους οφειλέτες άλλων ασφαλιστικών ταμείων υπαγορεύουν τη υπαγωγή των περιπτώσεων των ληξιπρόθεσμων αυτών δανείων στις παραπάνω ρυθμίσεις του άρθρου 21 Ν. 4038/2012.
Β. Πρέπει άμεσα να γίνει επανακαθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
Είναι δεδομένο, με την παρούσα οικονομική κρίση, ότι εάν δεν γίνει νέος καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια το πρόβλημα θα διογκωθεί.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα συμβάλουν σαφέστατα στην ανακούφιση όλων των συναδέλφων στα θέματα που σχετίζονται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Άλλωστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με το όραμα της ανάπτυξης που έχει η Ελληνική Πολιτεία. Η ανάπτυξη αυτή στο τομέα της Δικαιοσύνης θα επιτευχθεί σαφέστατα με την ενίσχυση του Δικηγόρου νομοθετικά απέναντι στα προβλήματα που υφίσταται σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και σαφέστατα σε θέματα φορολόγησης (κατάργησης ή μείωση Φ.Π.Α., αλλαγή τρόπου φορολόγησης)
Επιλύοντας αυτά τα ζητήματα ενισχύεται ο ρόλος του Δικηγορικού λειτουργήματος και συγχρόνως γίνεται ρεαλιστική η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής των ασφαλιστικών μας εισφορών και η βιωσιμότητα του κλάδου μας.
Παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε τις ανωτέρω προτάσεις μας και προχωρήσετε άμεσα στις σχετικές ρυθμίσεις. Οι αντοχές όλων μας έχουν στερέψει.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)              (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.