Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Επιβάρυνση της Ελλάδος με χερσαία και υδρόβια δάνεια!

Ο καταιγισμός της διαθέσεως πιστώσεων για εξοπλισμούς από δεκαετίες τώρα έχει φέρει την Ελλάδα στο όριον της απολύτου φτώχειας αλλά και στο σημείον να εξαρτάται πλήρως από χώρες παραγωγής όπλων. Είναι τόση η εξάρτηση και υποτακτικότητα των κατά καιρούς πολιτικών, ώστε προτιμούν να χρεώνουν την Ελλάδα ασκόπως, ώστε να είναι αρεστοί στους μικρομέγαλους δήθεν συμμάχους μας.Ανήκομεν στις χώρες ανά την Υφήλιον με τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά μέσα. Γιατί τόσα πολλά; Ξεπερνούμεν αθροιστικώς πολλές χώρες της Ευρώπης. Εφ΄ όσον είμεθα στο ΝΑΤΟ υποτίθεται πως τυγχάνομεν προστασίας από αυτό. Αν δεν την έχομεν γιατί είμεθα μέλος του και καταβάλλομεν τεράστια ποσά συμμετοχής;; Στο Αιγαίον  μας ωχλούν καθημερινώς οι τούρκοι και κανείς από τους δήθεν συμμάχους δεν τάσσεται με το μέρος μας. Απλώς διασπείρουν ότι μπορεί να επέλθει επεισόδιον μεταξύ των δύο χωρών. Και για να μη διαταραχθεί η ισορροπία πρέπει η Ελλάδα συνεχώς να προμηθεύεται οπλικά συστήματα. Προσωπικώς δεν συμφωνούμεν με την τακτικήν αυτήν διότι διαχέεται από χώρες που παράγουν τα οπλικά συστήματα.
n   Πάρετε από εμάς και όχι από τους άλλους.
Αυτός είναι ο στόχος των φίλων και συμμάχων!! Και εμείς τους πιστεύομεν αναντιρρήτως.
Μας «φόρτωσαν» δάνεια δήθεν για να μας διευκολύνουν και μας αφάνισαν οικονομικώς πέραν του ότι μας κατέστησαν αποίκους για 100 χρόνια!! Η Ελλάδα δεν χρειάζεται δάνεια αλλά εργασία, ανάπτυξη, αξιοποίηση των πάσης μορφής οικονομικών της πόρων τους οποίους δυστυχώς καθημερινώς χαρίζουν σε μη Έλληνες. Επίσης δεν χρειάζεται φρεγάτες και μάλιστα με ενοίκιον!!!, Άλλον πάλιν αυτό. Έχομεν πολεμικά μέσα. Και τα δάνεια για υγρόβια συστήματα περιττεύουν.
Είναι στο πλευρόν μας (όχι  χατιρικώς αλλά λόγω των αρχών τους) η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ;; Αν ΝΑΙ γιατί εξοπλιζόμεθα;;
Υπάρχει κάποιος να ενημερώσει το Λαόν, για ποίον λόγον τον έφεραν στην εσχάτην πενίαν, περικόπτοντας τα πενιχρά έσοδά του για πληρωμές των δανειστών και την ιδίαν ώραν διαθέτουν τεράστια ποσά για εξοπλισμούς;;
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.