COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Αφαιρέσατε μερικά διπλώματα οδηγήσεως!


Οι καθημερινές εκατόμβες νεκρών στην άσφαλτον από τροχαία δυστυχήματα δεν φαίνεται πως συγκινούν τους κατά περιόδους κυβερνώντες. Διαφορετικώς θα είχαν συσκεφθεί μετά μεγίστης υπευθυνότητος και θα ελάμβαναν μέτρα αποτροπής του θανατηφόρου κακού. Καθημερινώς αποθνήσκουν στους οδικούς δρόμους ως κατόπουλα δεκάδες συνάνθρωποί μας και τραυματίζονται εκατοντάδες. Η κατάσταση έχει λάβει μορφήν ανεξέλεγκτην και ο πληθυσμός της Ελλάδος βαίνει ραγδαίως φθίνων και εξ αυτού του λόγου.  Νεαρά παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, μεσόκοποι, ηλικιωμένοι καθημερινώς από απροσεξία ανικάνων οδηγών οχημάτων, από παραβάσεις Νόμων και κανονισμών, από ταπεινόν εγωισμόν ότι εγώ οδηγώ άριστα και άλλα φαιδρά οδηγούνται στα Νοσοκομεία για .,….διαπίστωση του θανάτου τους δεκξάδες άτομα.
Και αυτό γιατί ο οδηγός ήταν άθλιος και άπειρος αλλά πάνω  απ’ όλα παντελώς απρόσεκτος και τελικώς ασυνείδητος.
Επειδή το κακόν είναι μέγιστον και ο κίνδυνος για όλους υπερμέγιστος, θα έπρεπε η κυβέρνηση να εγκύψει μετά μεγίστης προσοχής στο θέμα και σε κάθε συνεδρίαση να κάνει αναφοράν πρώτα στα τροχαία δυστυχήματα και έπειτα σε όλα τα άλλα, τα οποία πρέπει να θεωρεί δεύτερα στην σειράν  καθότι της πατρίδος ημών απειλουμένης ημείς άδομεν. Και τι άσμα άδομεν; Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αύξηση των προστίμων!  Δεν είναι αυτή λύση. Τα πρόστιμα θα τα πληρώσουν όλοι και δη οι ανεπάγγελτοι νέοι  εύποροι και μη προκειμένου να έχουν το μέσον κινήσεως και εξόδου μετά καλλονών αλλά και αποφυγήν πεζοπορίας!
Οι ποινές έπρεπε να είναι αυστηρές αρχής γενομένης από την αφαίρεση διπλώματος οδηγήσεως και αδείας λειτουργίας του οχήματος για ένα έτος σε πρώτην φάση. Στον προηγούμενον Υπουργόν είχα στείλει επιστολήν τονίζοντας ότι, για να ελεχθούν τα  τροχαία δυστυχήματα θα πρέπει όλοι οι μέχρι σήμερα οδηγοί να εξεταστούν εκ νέου αρχής γενομένης από τον Πρωθυπουργόν. Η εξέταση αυτή θα έβγαζε ακαταλλήλους πολλές χιλιάδες οδηγούς. Δυστυχώς δεν κατεδέχθη να απαντήσει ότι έλαβε την επιστολήν κάτι που κάνουν και οι σημερινοί Υπουργοί. Ασέβεια στο πολίτην αλλά και στο πρόσωπόν τους. Αν η υπερβολική μέριμνα που έδειξαν και δείχνουν για την εφαρμογήν του αντικαπνιστικού Νόμου, ενός δευτερεύοντος θέματος αυτήν την στιγμήν για την Ελλάδα, υπήρχεν αναλογικώς ως έδει και για την εφαρμογήν του ΚΟΚ τα τροχαία θα είχαν μειωθεί αισθητώς. Και αν υπήρχεν πενταψήφιον τηλέφωνον για αναφοράν των παραβατών πάλιν η μείωση θα ήταν έτι μεγαλυτέρα.
Δυστυχώς δεν φαίνεται εν τοις πράγμασι ότι αυτά ανησυχούν κανένα και δημοσία  επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Δεν ακούγεται  κάτι το ρηξικέλευθον,  όπως επαναλαμβάνω με τον αντικαπνιστικόν Νόμον. Ας ληφθεί υπέρμετρος μέριμνα για την τροχαίαν σφαγήν των Ελλήνων, εξ αδικαιολογήτου αβελτηρίας ή πλημμελούς εκπαιδεύσεως, ήτις τρέχει δυστυχώς με γεωμετρικήν πρόοδον!
                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.