COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Αντιμετωπίσατε τον «ψόφον» και όχι μόνον την ψήφον!!

Ο Ελληνικός πληθυσμός αποδεκατίζεται καθημερινώς με ρυθμόν γρηγορότερον  εν πολλοίς του πολέμου. Ευρισκόμεθα σε ειρηνικήν περίοδον και οι καθημερινοί  θάνατοι από βίαια περιστατικά, φόνους, αυτοκτονίες,  βιασμούς, τροχαία, δεν έχουν τελειωμόν. Δεν υπάρχει ημέρα κατά την οποίαν τα Μέσα Ενημερώσεως να μη παραθέτουν  άφθονα και ειδεχθή εγκλήματα. Και στον καταιγισμόν αυτών δεν αναφέρονται οι θάνατοι λέγω γήρατος ή άλλων  παθολογικών αιτίων. Ο αδικαιολόγητος πληθυσμιακός αφανισμός των Ελλήνων, δεν έχει προηγούμενον σε κανένα άλλον κράτος!  Γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα; Είναι τυχαίον ή κατευθυνόμενον; Και αν είναι τυχαίον γιατί δεν καταβάλλεται  καμμία μέριμνα περιστολής του; Ή καλύτερα οριστικής αποτροπής του;;;

Το ανατριχιαστικόν και τρομακτικόν φαινόμενον το αντιμετωπίζομεν με αφόρητον δέος καθημερνώς και φωνάζομεν αναλόγως για λήψη μέτρων. Από τους τριακοσίους  στην Βουλήν, οι οποίοι κατατρύχονται  σε κατακρίσεις των αντιπάλων  και επαίνους για τους εαυτούς τους, ποτέ δεν ακούσαμεν έναν αγορητήν να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πολλάκις το μεγαλύτερον μέρος της ομιλίας τους είναι εκτός  θέματος! Όχι όμως για την αντιμετώπιση του αποδεκατισμού των Ελλήνων. Θεωρώ βασικήν πλημμέλειαν για τον σκοπόν που ευρίσκονται στο Κοινοβούλιον αυτήν την αδιαφορίαν και πρέπει  να κριθούν αυστηρώς από τον Λάον. Τον εναπομείναντα Ελληνικόν Πληθυσμόν, ο οποίος αμφιβάλλω αν θα εγγίσει τα πέντε (5) εκατομμύρια στην απογραφήν του 2021!! 
Θα διερωτηθεί κάποιος από τους αγαπητούς αναγνώστες. Εφ’ όσον δεν υπάρχει Βουλή αυτήν την στιγμήν γιατί γράφονται αυτά; Και να υπήρχε δεν θα άκουγε ως συνήθως. Τα ενδιαφέροντά τους είναι εντελώς διαφορετικά από το θέμα επιβιώσεως  της Ελλάδος!!
n  Τα γράφομεν για τον Λαόν ώστε  να κρίνει με αντικειμενικότητα  τους νέους Αντιπροσώπους του.
n  Τα γράφομεν για να τους τα επισημάνουν τώρα προεκλογικώς και να τους αποσπάσουν δεσμεύσεις  για ενεργοποίηση. Για όσους αδιαφορήσουν πρέπει απαρεγκλίτως να ισχύσει το «Κυάμων απέχεσθαι».
n  Τα γράφομεν για να τους τα υπενθυμίζει καθημερινώς  ο Λαός όταν έλθουν στο Κοινοβούλιον. Αφορούν και τους τριακοσίους!
n  Τα γράφομεν για τα Μέσα Ενημερώσεις να τα θέσουν σε προτεραιότητα και να καθιερώσουν καθημερινώς εκπομπήν με θέμα το Δημογραφικόν. Ας αφαιρέσουν κάποιαν ξένην ταινίαν από καθημερινήν προβολήν ή ας περικόψουν την διάρκειαν των μαγγειπιών.
n  Τα γράφομεν για όλους τους ταγούς του Ελληνικού Κράτους.
n  Τα γράφομεν για όλους τους Έλληνες, αν τυχόν ανησυχούν για το μέλλον του πληθυσμού μας.
Το δημογραφικόν ευρίσκεται σε άκρως επικίνδυνην τροχιάν καθόδου. Είμεθα συνένοχοι εφ’ όσον δεν θέτομεν το λιθαράκι της πεδήσεως και η επίκριση «αισχρόν το σιγάν της Πατρίδος όλης αποδεκατιζομένης» θα μας ραπίζει συναισθηματικώς ες αεί!
Μιχαήλ Στρατουδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.