COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Αξεκαθάριστα Πολιτικά Μαγκιπειά!

Καιρός να φύγουν από την πολιτικήν σκηνήν άτομα που διήλθαν από το Κοινοβούλιον και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Επίσης  να απέλθουν άτομα με πολυετή παραμονήν στο Κοινοβούλιον. ΄Επρεπε να είχε καθιερωθεί ο θεσμός της μίας ή το πολύ δύο θητειών και μετά οι πολιτικοί να ασχοληθούν με τις προσωπικές τους εργασίας. Αν είχαν.  Γιατί μερικοί θεωρούν επάγγελμα και δη προσοδοφόρον, το  Ύψιστον Λειτούργημα του Βουλευτού.  Η εκκαθάριση μετά από κάθε εκλογικήν αναμέτρηση είναι επιβεβλημένη. Δυστυχώς υπάρχουν οι συναισθηματικοί δεσμοί με τον εκάστοτε Αρχηγόν και οι ελλειποβαρείς συνεχίζουν να ευρίσκονται στο Κοινοβούλιον σε βάρος του Λαού. Φυσικά είναι και δικόν του μεγάλον λάθος που εκλέγει κάθε φοράν γνωστά αλλά μη προσφέροντα στο σύνολον πρόσωπα.
Και λάθος του εκάστοτε Αρχηγού που τους διατηρεί και δεν τους αλλάσσει κάθε  εκλογικήν περίοδον. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία μεγαλούργησε γατί οι Βουλευτές ήσαν μόνον για έναν έτος!! Επίσης οι υποψήφιοι έπρεπε να είχαν  απαραιτήτως ελεχθεί  για ορισμένα προσόντα! Μεταξύ αυτών και το πλημμελώς  καθιερωθέν σήμερα μετά από χιλιάδες έτη «Πόθεν έσχες»! Μιμηθήκαμεν το μέτρον αλλά  αποτύχαμεν στην εφαρμογήν  του. Καταγράψατε τώρα την περιουσίαν των υποψηφίων πριν εισέλθουν στην Βουλήν. Τολμά κανείς;
Πρόσωπα που κατά την διάρκειαν της Κοινοβουλευτικής περιόδου προκάλεσαν το κοινόν συναίσθημα με οποιονδήποτε τρόπον και δη από αμετροεπείς αναφορές στα Μέσα Ενημερώσεως, δεν χρειάζεται να πράξουν το ίδιον. Δεν χρειάζεται να προταθούν εκ νέου για Βουλευτές. Και αν προταθούν ο Λαός πρέπει να τους απαξιώσει πλήρως. Οι αρχηγοί των Κομμάτων δεν τολμούν να διακόψουν τον ομφάλιον λώρον με τους ανεπαρκείς ή απρεπείς. ΄Αγνωστον γιατί.
Καλόν απ’ όλα τα Κόμματα να υποδειχθούν νέοι και άφθαρτοι. Εκτός της  προτάσεως επανεκλογής, η οποία εν τίνι αποτελεί και προσβολήν του Λαού για πλείστους εξ αυτών, δύο άλλα απαράδεκτα νομοθετήματα αποτελούν εμπαιγμόν για τους ψηφοφόρους.
Πρώτον η πολυσταυρία. Με τον τρόπον αυτόν ουραγοί είναι δυνατόν να εκλεγούν και, οι άξιοι να αποτύχουν. Σε κάθε ψηφοδέλτιον ένας σταυρός στον άνθρωπον που προτιμάτε.
Δεύτερον η εκλογή τέως Πρωθυπουργού άνευ σταυρού προτιμήσεως!! Κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος το οποίον αναφέρει ότι οι Βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, Άρθρον 51 παρ.3.   Στα όρια αυτού του μεγάλου λάθους είναι και τούτον, ότι οι Αρχηγοί μπορούν να εκλέξουν περιφέρειαν αναδείξεώς τους πέραν αυτής που είναι εγγεγραμμένοι!! Και αυτόν απαράδεκτον γιατί ενέχει σκοπιμότητα. Ο Πρωθυπουργός θα είναι Υποψήφιος στην Λάρισα και στην Πάτρα!! Αν ίσχυε εκλογή Πρωθυπουργού ή Αρχηγού Κόμματος με σταυρόν όπως και στους Βουλευτές πολλοί θα έλεγαν δακρυρροούντες. «Ανθ΄ ημών Γουλιμής».

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.