COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Το Καστελόριζον είναι εφαπτόμενον της Ελλάδος. Δεν απέχει απ΄ αυτήν!!

Οι τηλεοράσεις και τα λοιπά μέσα ενημερώσεως μας ενημερώνουν συνεχώς τι είπε ο τούρκος πρόεδρος και τι οι άλλοι τιτλούχοι του σε βάρος της Ελλάδος!!! Και εμείς τα αναδημοσιεύομεν, χωρίς να ασκούμεν δριμείαν κριτικήν (πρώτ’ από όλα δεν έπρεπε να τα αναμεταδίδομεν),  στα όσα  λένε, τα οποία είναι σε βάρος της κυριαρχίας της Ελλάδος. Η δε αναμετάδοση από εμάς ενημερώνει  όλην την Γην! για τις επεκτατικές τάσεις των τούρκων!
Αυτήν την στιγμήν «κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα» για το θέμα της ΑΟΖ με την Αίγυπτον και τον καθορισμόν της Ελληνικής ΑΟΖ συμπεριλαμβανομένου του Καστελορίζου. Αυτό δεν το, θέλουν με κανένα τρόπον οι τούρκοι  και προσπαθούν να το αποτρέψουν!  Δεν θα ρυθμίσουν όμως αυτοί τα όρια των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος!!!  Το καυτό αυτό θέμα το έθιξε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών και μεταξύ των άλλων ανέφερε.
«Τώρα η Ελλάδα λέει πως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Κι εμείς λέμε πως κάθε νησί δεν μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα. Κυρίως τα νησιά τα οποία είναι μακριά από την ηπειρωτική χώρα και είναι κοντά στην Τουρκία δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα ισχυρίζεται πως το Καστελόριζο με έκταση δέκα τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Κας, μπορεί να διαθέτει θαλάσσια έκταση 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το Καστελόριζο είναι σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από εμάς και από την Ελλάδα απέχει 570 χιλιόμετρα», είπε χαρακτηριστικώς». 
Απόλυτες ανακρίβειες. Το θέμα της υφαλοκριπίδας των νησιών δεν το ρυθμίζει  η τουρκία, αλλά το Διεθνές Δίκαιον, το οποίον όπως βλέπομεν συνεχώς  το περιφρονεί ανά πάσαν στιγμήν. Καθορίζει την απόσταση από την χερσαίαν Ελλάδα ως το βασικόν αίτιον αναγνωρίσεως της υφαλοκριπίδας στα νησιά!!  Πρόταση για βραβείον!!
Με τα όσα αναφέρει πιο πάνω διαγράφει την έννοιαν των συνόρων. Δεν υπάρχουν σύνορα!  ΄Ο,τι γειτνιάζει με την τουρκίαν είναι δικόν της!! βλέπε Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Ρόδος, Καστελόριζον,  Κύπρος, Συρία, Ιράκ, ακόμα και η στο άπειρον από αυτήν ευρισκομένη Λιβύη!!!
Έτερον απολύτως παράλογον, το οποίον  επιβεβαιοί την προηγουμένην  ουτοπίαν. Το Καστελόριζον ισχυρίζεται ο «διεθνής Νομοθέτης»!!! είναι «σε απόσταση δύο χιλιόμετρα από εμάς ενώ από την Ελλάδα απέχει 570»!!!! Μεγαλύτερη σοφία και ισχυρότερον επιχείρημα από αυτό δεν έχει παρουσιασθεί σ’ όλην την Γην!!!!! Η Ελλάδα είναι μια και αδιαίρετη και όλες οι περιοχές της, χερσαίες και θαλάσσιες ισαπέχουν από την πρωτεύουσαν!!! Ο Πειραιάς, το Καστελόριζον, οι Φέρρες, οι Αρκιοί, ευρίσκονται στην αυτήν απόσταση από την Αθήνα!!  Το Καστελόριζον απέχει  τα αυτά χιλιόμετρα από την Αθήνα και από τη άγκυραν! Γιατί λέει ο υπουργός ότι απέχει δύο χιλιόμετρα από την τουρκίαν;;;;Τα δάκτυλα των ποδών ευρίσκονται σε μηδενικήν απόσταση από το κεφάλι και, δεν ανήκουν στο δάπεδον από το οποίον απέχουν ένα εκατοστόν  με το υπόδημα!  Κάθε σημείον του αριθμού -1- απέχει  ίσον από την κορυφήν. Κατανοήσατε την διαφοράν υπουργέ των εξωτερικών και μη θέτετε τα πάντα έξω  από την λογικήν και τα Διεθνή θέσμια!
Οι Έλληνες δημοσιογράφοι στο άκουσμα αυτής της απαραδέκτου θέσεως του τούρκου, έπρεπε να του θέσουν ανάλογα ή και όμοια ερωτήματα,  ώστε να τον αναγκάσουν να μη αναφέρει παραλογισμούς! Γιατί δεν το πράττουν, αλλά του κάνουν συνεχώς ουρανομήκη δωρεάν προβολήν;;;;

                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.