COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ : ..Μέρος από το 1ο Κεφάλαιο : Ιλλουμινάτι ή «Πεφωτισμένοι»

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ. - 6 Φεβ 2021 - 18:19

Προδημοσίευση από το υπό έκδοση βιβλίο του Ηλία Δ. Καλλιώρα

Με τίτλο: «Η Πενταρχία του Σκότους»

Διαβάστε ένα μέρος από το 1ο Κεφάλαιο:

Ιλλουμινάτι ή «Πεφωτισμένοι»

Όπως ήδη έγραψα και στον πρόλογο ανωτέρω, ο σημερινός κόσμος κυβερνάται από 5 άτομα. Από 5 άτομα τυφλοπόντικες-Ιλλουμινάτους που εργάζονται υποκάτω της γης μέσα στα ειδωλολατρικά σκοτάδια και διαδρομές και αποτελούν την αθέατη κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας της Νέας Τάξης και Εποχής. Από 5 πανίσχυρα άτομα και ακραίους σατανιστές που συνέλαβαν, προγραμμάτισαν, υπηρετούν και υλοποιούν τα σχέδια της λεγόμενης «Νέας Εποχής του Εωσφόρου»: Έτσι όπως την ονομάζουν οι ίδιοι.

Εξ ου και ο τίτλος του ανά χείρας πονήματος: «Η Πενταρχία του Σκότους». Κατά όλους αυτούς τους φρικτούς, ανθρωποκτόνους και νεοταξίτες παγανιστές, η λεγόμενη «Εποχή των Ιχθύων ή του Αδωνάϊ/ Χριστού» τελείωσε το έτος 1990. Και ήδη μπήκαμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, στην «Εποχή του Υδροχόου/ Εωσφόρου». Δηλαδή, κατά τους εωσφοριστές της Σιών, ήδη μπήκαμε στην εποχή του Σατανά! Που έχει ως αποκορύφωμα τον Γ’ Γενικό Πόλεμο και την ίδρυση της παγκόσμιας σιωνιστικής κυβέρνησης του Εβραίου μεσσία.

Να συμπληρώσω εδώ ότι τα εν λόγω 5 άτομα-εωσφοριστές τα έχουν «δει», με τα μάτια της ψυχής ή εν Πνεύματι Αγίω, να συνέρχονται, να συνεδριάζουν, να διατάσσουν και να δίνουν εντολές τόσο ο άγιος Παϊσιος ο αγιορείτης όσο επίσης και ο μακαριστός άγιος γέροντας Εφραίμ Αριζόνας ο φιλοθεϊτης. Πρόκειται, κατά τους δύο αγίους, για 5 άκρως σημαίνοντα κοσμικώς άτομα και κοσμοκράτορες διεθνικούς παράγοντες: Την «πενταρχία του σκότους». Μάλιστα δε, ο ένας εκ των οποίων είναι Ελληνικής καταγωγής. Και οι άγιοι δεν ψεύδονται.

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, διαβάστε στη συνέχεια το τι αναφέρει προσέτι και σχετικώς ο άγιος Παϊσιος ο αγιορείτης:

– Γέροντα, πέστε μας κάτι για τον Αντίχριστο.

– Ας πούμε μια φορά γιά τον Χριστό.. Όσο μπο­ρούμε νά είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμα­στε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θά φοβηθούμε; Μήπως το αντίχριστο πνεύμα δεν υπάρχει τώρα; Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το αντίχριστο πνεύμα. Και αν γεννηθή και ένα αντίχριστο τέρας και κάνη μερικά μπανταλά (ανοησίες), θά γελοιοποιηθή στο τέλος.

Θά συμβούν όμως γε­γονότα πολλά. Ίσως προλάβετε νά ζήσετε και εσείς πολ­λά άπό τά σημεία πού γράφει ή Αποκάλυψη. Σιγά-σιγά αρκετά αρχίζουν νά βγαίνουν. Φωνάζω ό ταλαίπωρος πριν άπό πόσα χρόνια! Είναι φοβερή, εξωφρενική ή κα­τάσταση! Ή παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τά όρια. Ήρθε ή αποστασία και μένει τώρα νά έρθη “ό υιός της απώλει­ας”. Θά γίνη τρελλοκομείο.

Μέσα στην άναμπουμπούλα πού θά έπικρατή, θά ξεσηκωθή κάθε κράτος νά κάνη ό, τι του λέει ό λογισμός. Ό Θεός νά βάλη το χέρι Του, τά συμφέροντα των μεγάλων να είναι τέτοια, πού να μας βοη­θήσουν. Κάθε λίγο θα ακούμε κάτι καινούργιο. Θα βλέ­πουμε νά γίνωνται τά πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγ­ματα. Μόνον πού τά γεγονότα θα περνάνε τάκα-τάκα. Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στά μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων.

Οί Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον γιά Μεσσία. Γι’ αυτούς ό Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θά κυβέρνηση εδώ στην γη. Οί Ίεχωβάδες καί αυτοί αποβλέπουν σε έναν βασιλιά επί­γειο. Θά παρουσιάσουν οί Σιωνιστές έναν, καί οί Ίεχωβά­δες θά τον δεχθούν. Θά πουν “αυτός είναι”. Θά γίνη μεγά­λη σύγχυση. Μέσα στην σύγχυση αυτή όλοι θά ζητούν έναν Μεσσία, γιά νά τους σώση.

Καί τότε θά παρουσιάσουν κά­ποιον πού θά πή: “Έγώ είμαι ό Ίμάμης, εγώ είμαι ό πέμπτος Βούδδας, έγώ είμαι ό Χριστός πού περιμένουν οί Χρι­στιανοί, έγώ είμαι αυτός πού περιμένουν οί Ίεχωβάδες, έγώ είμαι ό Μεσσίας τών Εβραίων”.

Πέντε (5) “έγώ” θά έχη!.. Ό Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέη στην πρώτη επι­στολή “Παιδία, ..ότι ό αντίχριστος έρχεται, καί νυν αντί­χριστοι πολλοί γεγόνασιν..”, δεν εννοεί ότι καί ό ανα­μενόμενος Αντίχριστος θά είναι σάν τους διώκτες Μαξιμιανούς καί Διοκλητιανούς, άλλα οτι ό Αντίχριστος θά είναι ό αναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο ενσαρκω­μένος διάβολος, πού θά παρουσιασθή στον ισραηλιτικό λαό ως Μεσσίας καί θά πλανήση τον κόσμο.

Έρχονται δύσκολα χρόνια· θά έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θά έχουν μεγάλο διωγμό οί Χριστιανοί. Καί βλέπεις, οί άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν οτι ζούμε στά σημεία τών καιρών, ότι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σάν νά μή συμβαίνη τίποτε. Γι’ αυτό λέει ή Γραφή οτι θά πλανηθούν καί οί εκλεκτοί. Όσοι δεν θά έχουν καλή διάθεση, δέν θά φωτισθούν καί θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί, όποιος δεν έχει την θεία Χάρη, δεν έχει πνευμα­τική διαύγεια, όπως καί ό διάβολος.

– Πιστεύουν, Γέροντα, οι Σιωνιστές τα περί Αντί­χριστου;

– Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλον τον κόσμο. Χρη­σιμοποιούν για νά πετύχουν τον σκοπό τους τήν μαγεία καί τον σατανισμό. Τήν σατανολατρία τήν βλέπουν σαν μια δύναμη, πού θα τους βοηθήση στα σχέδια τους. Πάνε δηλαδή νά κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Τον Θεό δεν Τόν βάζουν στον λογαριασμό τους. Θα ευλο­γηθούν όμως έτσι από τόν Θεό; Μέσα από αυτό ό Θεός θά βγάλη πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κρά­τησαν τουλάχιστον εβδομήντα χρόνια – αυτοί ούτε επτά χρόνια δεν θά κρατήσουν… [Κλπ].

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος, 3

Ιλλουμινάτι ή «Πεφωτισμένοι», 7

Μάγερ Άμσκελ Ρόθστσιλντ, Αδάμ Βάϊσχάουπ και Αλβέρτος Πάϊκ, 21

Από την επίσημη σελίδα των Ιλλουμινάτι, 26

Η πραγματική ιεραρχία των ηγετών του Δυτικού Κόσμου, 32

ΟΗΕ: Οργανισμός Ηνωμένων Εωσφοριστών, 35

Το Μανιφέστο του Τζέιμς Ρόθστσιλντ του 3ου, 40

ΜΑΤΣ: Μασονία ή Ελευθεροτεκτονισμός ή τεκτονισμός, 45

Διεθνής Σιωνισμός: Η ανθρωποκτόνα μυστική παγκόσμια οργάνωση, 49

Οι σιωνιστές Εβραίοι και τα επίχρυσα υποζύγιά τους ανά τους αιώνες, 54

Το νεοταξικό σχέδιο Coundenhove-Kalergi, 64

Η διαβόητη νεοταξική Σχολή της Φρανκφούρτης, 66

Παγκόσμια Τράπεζα των Ρόθστσιλντ: Οι κοινωνίες δεν πλουτίζουν με προσευχή, 69

Σιωνιστικός παπισμός και Ρωμαιοκαθολική «εκκλησία», 75

Τζορτζ Σόρος: Ο πλέον διαβόητος ανά την υφήλιο σιωνιστής ιλλουμινάτος, 80

Σιωνιστές: Αφαιρέστε από το Σύνταγμα της Ελλάδος τον Ιησού Χριστό!, 82

Εβραϊκό Κογκρέσο και το Πα­γκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για την Μετανάστευση, 84

Μπιλ Γκέιτς: Ο πρωτοστάτης σιωνιστής και ο μέγας «φιλάνθρωπος», 89

Νέα Εποχή, μουσουλμάνοι πρόσφυγες και η στοχευμένη αλλοίωση της Ελλάδας, 95

Ένας είναι ο θανάσιμος, αόρατος και υπεραιώνιος εχθρός μας: Οι Διεθνείς Σιωνιστές! 100

Νεοεποχίτικες σκοτεινές δυνάμεις και ο κατασκευασμένος κορωνοϊός, 102

Το σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων: Η στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας, 107

Η νεοταξικώς προσχεδιασμένη σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας, 110

Δεύτερο κύμα κορωνοϊού το Φθινόπωρο 2020: Διωγμοί και νέες κατακόμβες, 119

Συνεκμετάλλευση-Σιωνιστές: Παραδώστε εθνική κυριαρχία!, 124

Κοσμική και πνευματική προσέγγιση του επερχόμενου επίγειου αρμαγεδδώνα, 128

Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα Σημεία των Καιρών, 134

Προδρομικά έσχατα: Τα ασύλληπτα και φρικτά επερχόμενα, 142

Η Ελλάδα και ο κόσμος μέσα στον πυρηνικό αρμαγεδδώνα, 146

Ελλάδα, Τουρκία, κορωνοϊός και τα σιωνο-εξαγορασμένα ΜΜΕ-ξαπάτησης, 161

Ψηφιακά πιστοποιητικά και η «Νέα Επανεκκίνηση» («The Great Reset»), 166

Αντί επιλόγου, 172

Σημαντική παρατήρηση-υστερόγραφο, 176

Ενδεικτική Βιβλιογραφία, 177

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

Συγγραφέας, Καθηγητής-Διεθνολόγος,

Πρώην Βουλευτής Φθιώτιδας

 

ΣΧΟΛΙΟ: ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ   ΕΙΝΑΙ     ΠΟΛΥ  ΣΩΣΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.