COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1940 – 1941. ΕΠΟΣ-ΗΡΩΪΣΜΟΥ!

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ»!!!

 80 XΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020-2021.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΤΑΙ

ΣΤΗ "ΝΕΑ ΤΑΞΗ" ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ…

  Μή μᾶς προδώσετε. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940 –ΜΑΪΟΣ 1941

ΕΠΟΣ-ΗΡΩΪΣΜΟΥ!

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ»

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940 – ΜΑΪΟΣ  1941, γράφεται τό χρυσό βιβλίο τοῦ Ἔπους τῆς ἡρωικῆς ἀντίστασης τοῦ λαοῦ μας κατά τοῦ Φασισμοῦ.

 Ἡ φασιστική Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι καί μετά ἡ ναζιστική Γερμανία τοῦ Χίτλερ μᾶς ἐζήτησαν νά παραδώσουμε τήν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία μας.

Ποιά ἦτο ἡ ἀπάντηση; Ἀνέστη πᾶς ὁ λαός ὡς ἕνας ἄνθρωπος καί ἔδωσε μία ἀπάντηση πιό λακωνική ἀπό αὐτήν τοῦ ἡρωικοῦ προγόνου καί δασκάλου τῆς ἀνδρείας, τοῦ μεγάλου Λεωνίδα. Βροντοφώναξε τό ΟΧΙ!

Αὐτό τό ΟΧΙ τάραξε τούς ἐχθρούς καί γέμισε μέ ἐλπίδα τούς γονατισμένους ἀπό τή βία τοῦ πολέμου λαούς!

Τήν ἐποχή αὐτή, ἡ Εὐρώπη εἶναι σκεπασμένη ἀπό τό νέφος τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ. Ἡ ναζιστική Γερμανία τοῦ Χίτλερ, ἡ φασιστική Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι καί λίγο ἀργότερα ἡ στρατοκρατική Ἰαπωνία ἔχουν συμπτύξει συμμαχία, τόν " Ἄξονα", θέλοντας νά ἐπιβάλουν "Νέα Τάξη Πραγμάτων", νά ποδοπατήσουν τήν ἐλευθερία τῶν λαῶν κάτω ἀπό τίς ἑρπύστριες τῶν τάνκς…

Μέ τό χαμόγελο στά χείλη, μέ τήν πατρογονική λεβεντιά καί ἀνδρεία στήν καρδιά ὁρμοῦν οἱ στρατιῶτες μας στά σύνορα γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδας μας ἀλλά καί ὅλων τῶν λαῶν.

Κραταιά προστασία ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός! Πολλές οἱ ἀναφορές -καί σέ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς- γιά ἐμφανίσεις τῆς προστασίας τῆς Παναγίας, πού στερέωναν τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν    (ἐφημερ. «Νέα Ἑλλάς» 28/3/41, ἀναφορά τοῦ πολεμικοῦ ἀνταποκριτῆ Π. Καψῆ).

Ὁ ἀγώνας εἶναι ἡρωικός, δίκαιος, μά καί ἄνισος. Στήν παλαίστρα τῶν βουνῶν τῆς Ἠπείρου ζωντανεύει ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 καί τοῦ 1912. Ἀπό τίς πρῶτες μέρες ὁ ἐχθρός ἀναχαιτίζεται! Ἡ καρδιά τοῦ Λεωνίδα χτυπᾶ στά στήθη τοῦ Δαβάκη, πού σέρνει τόν πολεμικό χορό μέ τούς ἄντρες του!

Δέν εἶναι μόνον ὁ ἐχθρός, πού πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ, εἶναι καί ἡ ἔλλειψη ἐφοδίων, τό ψύχος, τό χιόνι, ἡ πεῖνα, τά κρυοπαγήματα, οἱ ψεῖρες, οἱ κακουχίες… Μεγάλες οἱ θυσίες, πολλοί πέφτουν στό βωμό τοῦ χρέους!

Οἱ καρδιές τῶν μανάδων συντροφεύουν τά παλικάρια μέ τίς εὐχές καί πλέκοντας ζεστές κάλτσες καί φανέλες.

Μέσα στίς Ἐκκλησιές ὅλες οἱ Ἑλληνίδες προσεύχονται στήν ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας γιά τά παιδιά τους, νά τελειώσει ὁ πόλεμος: «διάσωσον ἀπό κινδύνους τούς δούλους σου, Θεοτόκε»!


Πολλές Ἑλληνίδες συμπαραστέκονται ἐνεργά στόν ἀγώνα, μεταφέρουν τρόφιμα, πολεμοφόδια, γίνονται νοσοκόμες, ἄγγελοι στόν πόνο τῶν στρατιωτῶν! Ἡ Ἑλλάδα γίνεται μιά καρδιά!

Καί γίνεται τό θαῦμα, Η ΝΙΚΗ! Οἱ ἐχθροί ὑποχωροῦν καί καταδιώκονται ἀπό χιλιάδες οὐρανομήκη «Ἀέρα!»!

Πίνδος, Τρεμπεσίνα, Πόγραδετς, Καλπάκι, Τεπελένι, Κλεισούρα, Κορυτσά, Μοσχόπολι, Ἅγ.Σαράντα, Ἀργυρόκαστρο, τόποι, πού σηματοδοτοῦν τήν πορεία τῆς νίκης!

Ἐχθροί καί φίλοι ὑμνοῦν τήν ἑλληνική λεβεντιά, λέγοντας: «ἄν ἄλλοτε λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, τώρα θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»!!!


Ὅμως, ὁ σύμμαχος τοῦ Μουσολίνι, Χίτλερ, ἐπεμβαίνει νά τόν βοηθήσει. Οἱ φάλαγγες τοῦ πάνοπλου Γερμανικοῦ στρατοῦ ἐπιτίθενται κατά τοῦ καταματωμένου Ἑλληνικοῦ στρατοῦ πισώπλατα στό μέτωπο τῆς Ἀλβανίας.

Ὁ ἀγώνας ὑπεράνθρωπος, ἄνισος ὁλότελα. Οἱ λίγοι ταλαιπωρημένοι καί κουρασμένοι ἥρωες Ἕλληνες μέ λίγα καί μικρά παλαιά μέσα ἐμπρός σέ ἕνα πάνοπλο πολυάριθμο ἐχθρό, πού ξερνοῦσε ἀδιάκοπα φωτιά καί ἀτσάλι μέ τά στοῦκας, τάνκς καί ἄλλα σύγχρονα μέσα!

Στά ὀχυρά τῆς γραμμῆς Μεταξᾶ (Ροῦπελ, Ἰστίμπεη, Λίσσε, Περιθώρι, Παλιουριῶνες, Καλέ, κ.ἄ.) ζωντανεύουν οἱ Θερμοπῦλες καί τό Μανιάκι!

Σ’ αὐτούς τούς ἀνίκητους οἱ Γερμανοί θά παρουσιάσουν ὅπλα μετά τήν ἀνακωχή!

Ἀδύναμος ὁ ἐχθρός νά νικήσει τούς ἥρωες τῶν ὀχυρῶν τῆς γραμμῆς Μεταξᾶ εἰσδύει ἀπό τά πλάγια καί ἰδίως μέ τήν κατάρρευση τῆς Γιουγκοσλαβίας κατέρχεται στόν Ἀξιό, χωρίς νά μπορέσουν νά τόν ἀναχαιτίσουν οἱ σύμμαχοί μας…

Ὁ πόλεμος τελειώνει μέ τήν τιτάνια μάχη τῆς Κρήτης, 30 Μαΐου 1941. Ὁ κατακτητής πατάει τά χώματα τῆς Ἑλλάδας. Σκληρός καί ἀπάνθρωπος καταδικάζει τό λαό μας σέ πεῖνα. Νύχτα πικρῆς σκλαβιᾶς σκεπάζει τήν Ἑλλάδα… Ἡ Μακεδονία στά ματωμένα νύχια τῶν Βουλγάρων…

Ἀπό τήν πρώτη, ὅμως, μέρα τῆς Κατοχῆς ἀνάβει ἡ σπίθα τῆς ἀντίστασης! Τά σφαλιστά πορτοπαράθυρα, ἡ ἄρνηση γιά συνεργασία, ἡ περίθαλψη καί φυγάδευση συμμάχων στρατιωτῶν, οἱ ἀπεργίες, τά συλλαλητήρια ἐπισύρουν σκληρά ἀντίποινα…

Πολλοί Ἕλληνες περνοῦν στή Μέση Ἀνατολή, συγκροτοῦνται σέ στρατιωτικά σώματα καί μάχονται στό πλευρό τῶν συμμάχων στή Β. Ἀφρική καί σέ ἄλλα μέτωπα.  Ἔνοπλες ὁμάδες σχηματίζονται σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὀργανώνουν Ἐθνική Ἀντίσταση.

Ἀνελέητος ὁ κατακτητής ἀπαντᾶ μέ πυρπολήσεις χωριῶν, ἐκτελέσεις ἀθώων, βασανιστήρια. Ἀκόμα καί μπρός στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα οἱ ἀδούλωτες καρδιές δέν κάμπτονται! Οἱ ἥρωες κοιτάζουν τήν ἀνατολή καθρεπτίζοντας στό καθαρό τους βλέμμα τόσο δυνατά τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, πού μιά ἀνατριχίλα διαπερνᾶ τούς δημίους τους! Πέφτουν ψάλλοντας τόν Ἐθνικό  Ὕμνο!

Οἱ συνέπειες τοῦ πολύμηνου ἀγώνα τοῦ λαοῦ μας στά σύνορα καί τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης ἦταν καθοριστικές γιά τήν ἔκβαση τοῦ πολέμου. Καθυστέρησε ἡ προγραμματισμένη ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν κατά τῆς Ρωσίας μέ ἀποτέλεσμα νά προφτάσει αὐτή νά ὀργανώσει τήν ἄμυνά της καί νά συμβάλει στή νίκη τῶν Συμμάχων. Ἐπιπλέον ἡ Πατρίδα μας μέ τήν Ἀντίστασή της κράτησε καθηλωμένες 9 γερμανικές μεραρχίες, πού μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν σέ ἄλλα μέτωπα.

Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, ἡ Ἑλλάδα μας ἔγινε ἡ σημαιοφόρος τῆς παγκόσμιας ἐλευθερίας, βρέθηκε ξανά στήν πρωτοπορία τῶν ἐθνῶν! Ἔγινε τό φωτεινό παράδειγμα, πού κάλεσε τούς λαούς νά ἀντιπαλέψουν τή θεοποιημένη βία!

Τίς μηχανές τίς ἀντιμετώπισε μέ τήν εὐστροφία τοῦ νοῦ, μέ τόν ἡρωϊσμό, μέ τή λεβεντιά, καί τήν ἀπανθρωπιά τοῦ ἐχθροῦ μέ τό πνεῦμα τῆς αὐτοθυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Σταυροῦ, πού εὐλαβικά ἔχει πάρει ἀπό τά ἄχραντα χέρια τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, τῆς Ἐσταυρωμένης Παναγάπης, καί τό προσφέρει γενναιόδωρα σέ ὅλη τήν οἰκουμένη!

Οἱ Ἕλληνες τοῦ 1940-41 ἀνεδείχθησαν ἀντάξιοι τῶν ἐνδόξων Προγόνων τους!!!

Τά ἀνωτέρω λόγια εἶναι πολύ λίγα καί πτωχά γιά τό ἔνδοξο μεγαλεῖο τοῦ ἡρωϊκοῦ ἔπους τοῦ 1940-41!

Ἐμεῖς, τώρα, τί κάνουμε ἀπέναντι αὐτῶν τῶν ἡρώων; Ποῖο τό δικό μας χρέος στίς θυσίες τους;

Πρίν ἀπαντήσουμε, θά ἐπισημάνουμε κάτι πολύ σπουδαῖο, πού τό γνωρίζουν μόνον οἱ ἐλάχιστοι, πού ἐρευνοῦν τά γεγονότα σέ βάθος καί ἔχουν τήν τόλμη νά μιλοῦν.

 

ΧΕΙΜΩΝ 2020-21.

 Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΤΑΙ

ΣΤΗ «ΝΕΑ ΤΑΞΗ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ…


Ὅσοι διαβάζουν Ἱστορία μέ λεπτομέρεια, γνωρίζουν ὅτι ὁ Μουσολίνι καί ὁ Χίτλερ διεκήρυσσαν ὅτι ἤθελαν νά ἐπιβάλλουν "ΝΕΑ ΤΑΞΗ" πραγμάτων…

Ἕως τήν τελευταία του στιγμή, ὁ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ διακήρυσσε ὅτι τό Γ΄ ΡΑΪΧ πολεμᾶ γιά "ΝΕΑ ΤΑΞΗ" πραγμάτων καί γιά "Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης"

Αὐτά τά ἰδανικά τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ τά ἐπολέμησε μέ λύσσα ὁ Τσώρτσιλ, πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας καί τῆς νίκης, ὁ ὁποῖος διακήρυσσε ὅτι ἡ Μεγάλη Βρετανία καί οἱ σύμμαχοί της πολεμοῦν «γιά τήν ἐλευθερία τῶν μικρῶν λαῶν!… καί ὄχι γιά "Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης", πού εἶναι μία ἰδέα – χείμερα»…   Καί οἱ μικροί Λαοί ἄκουσαν τή διακήρυξη αὐτή τοῦ Τσώρτσιλ καί ἐπολέμησαν στό πλευρό τῆς Ἀγγλίας γενναία.

ΠΡΩΤΑ ἀπό ὅλους τούς λαούς ἐπολέμησε γενναία ἡ μικρή μας Πατρίδα: Η ΕΛΛΑΣ. Τόσον γενναία, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ Τσώρτσιλ διεκήρυξε στή Βουλή τῶν Κοινοτήτων ὅτι: «Τοῦ λοιποῦ θά λέμε ὅτι οἱ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ»! Κι’ αὐτή του ἡ διακήρυξη ἔγινε ἰαχή νίκης!

Καί οἱ Ἕλληνες τήν ἔγραψαν στό μυαλό τους μαζί μέ τήν ὑπόσχεση τῶν Τσώρτσιλ καί Ροῦσβελτ, ὅτι «μετά τόν πόλεμο ἡ πιστή μας γενναία σύμμαχος ΕΛΛΑΣ θά γίνει ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ. Θά πάρει τά ἐδάφη, πού τῆς ἀνήκουν, ἐπειδή εἶναι δικά της…»

Πόσον ἐτήρησαν οἱ Μεγάλες σύμμαχες Δυνάμεις τό λόγο τους, τό γνωρίζουμε ὅλοι πολύ καλά. Η ΕΛΛΑΣ ἀπό ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ἔγινε ἡττημένη. Τήν ἔβαλαν νά αἱματοκυλισθεῖ σ’ ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο. Τή φτώχευψαν. Τήν ἄδειασαν μέ τή μετανάστευση. Τή διέφθειραν. Τήν ἀνάγκασαν νά πολεμήσει τούς Ἄγγλους στήν Κύπρο, γιά νά τηρήσει ἡ Ἀγγλία τό λόγο της ὅτι θά μᾶς ἔδινε τήν Κύπρο… Καί εἶναι αὐτό ἡ ἀπόδειξη τῆς τιμιότητος καί τῆς συνέπειας τῶν Μεγάλων Δυνάμεων…

Καί πῶς ἔγινε αὐτό; Πῶς; Ὁ Τσώρτσιλ, ὁ ὁποῖος ἐπολέμησε τήν ἰδέα τοῦ Χίτλερ περί "Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης", ὁ ἴδιος διεκήρυξε μετά τόν πόλεμο ὅτι: «Πρέπει τώρα νά ἐργασθοῦμε γιά τίς ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ τῆς Εὐρώπης, πού εἶναι ἡ μόνη ἐγγύηση τῆς εὐημερίας της»!…

Ἔτσι, κατόπιν, οἱ μασόνοι ὑλοποίησαν τήν ἰδέα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης, καί μέ τή δόλια παραπλάνηση τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης προχώρησαν στήν Ε.Ο.Κ. μέ τήν Συνθήκη τῆς Ρώμης… Καί φτάσαμε ἐνώπιον τῆς πολιτικῆς ἑνώσεως τῶν Κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρώπης, τῆς Ε.Ε., ὅπως ἀποκαλοῦν οἱ ἀπατεῶνες τίς "Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης"

Καί βλέπουμε τήν Ε.Ε. νά συνεργάζεται ἄριστα μέ τίς ΗΠΑ γιά τήν πραγματοποίηση τῆς "Νέας Τάξης" τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς δημιουργίας ἑνός παγκοσμίου Κράτους, ἐξουδετερώνοντας καί ἀφανίζοντας σιγά-σιγά τά διάφορα Ἔθνη καί Κράτη μέ πολλούς πανούργους τρόπους.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ! Καί εἶναι ὅτι: ἡ ἴδια δύναμη, πού διακήρυξε τήν ἰδέα τῆς "ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ" Πραγμάτων καί τῆς «Ἑνωμένης Εὐρώπης» διά τοῦ Χίτλερ καί μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο διά τοῦ Τσώρτσιλ, αὐτή τή διακήρυξε ἐν συνεχείᾳ διά τῶν προδοτῶν ἡγετῶν τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης καί τήν πραγματοποιεῖ τώρα διά τῶν ΗΠΑ καί τῆς Ε.Ε. (πού εἶναι δημιούργημά της)!…

Ἡ ἴδια, ναί, ἡ ἴδια συνωμοτική δύναμη, κρύβεται πίσω ἀπ’ ὅλους αὐτούς κι ἀπό ὅλα τά σκοτεινά σχέδιά τους…

 Ἡ ἴδια ΣΚΟΤΕΙΝΗ δύναμη, πού ἔχει δικά της σχεδόν ΟΛΑ, τίς τράπεζες, τά πετρέλαια, τίς πολυεθνικές, τά Μ.Μ.Ε., τά media, κ.ἄ. καί πού μέ αὐτά ἐπιχειρεῖ τήν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, γιά νά ἐπιβάλει τήν "ἠθική" τοῦ Διαβόλου, τή "ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ", ἡ ὁποία μέ οἰκονομικές κρίσεις καί ἄλλα κόλπα (τρομοκρατία, πολέμους, ἰούς, δάνεια, κλείσιμο καί ἐξαγορά ἐπιχειρήσεων, πτώχευση λαῶν, ἀνεργία κ.ἄ.) θά συγκεντρώσει ὅλη τήν οἰκονομική ἱκμάδα τῶν λαῶν τῆς γῆς, ὅλο τόν πλοῦτο τους στά χέρια τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν της…

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί δέ μποροῦμε νά δοῦμε ἄσπρη μέρα ἀπό τότε, πού μᾶς ἔβαλαν οἱ προδότες, χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν, στή "Νέα Τάξη" τῆς Ε.Ε.;

Καταλαβαίνετε, γιατί διαφθείρονται καί ξεπουλιοῦνται ὅλα; Γιατί ἀφήνουν ἐλεύθερη τή λαθρομετανάστευση στή Πατρίδα μας; Γιατί καῖνε τά δάση μας;

Γιατί διαλύονται ὅλα, τό Ἔθνος μας, τό Κράτος, ἡ κοινωνία, ἡ οἰκονομία, οἱ οἰκογένειές μας, ἡ Παιδεία, ἡ Ἐκκλησία, ἡ ψυχή τοῦ Ἕλληνα καί ἰδίως τῆς νεολαίας;

Καταλαβαίνετε, γιατί ἐν ὀνόματι "τῆς προόδου" σαπίζουμε καί ὑποδουλωνόμαστε; Γιατί ἐν ὀνόματι τῆς "ἐλευθερίας" οἱ ἀντίχριστοι βλασφημοῦν καί διασύρουν τά Ἱερά καί Ὅσιά μας καί οἱ ἀνώμαλοι διαδίδουν τίς διεστραμμένες ἀσελγεῖς ἰδέες τους;…

Καταλαβαίνετε, γιατί οἱ περισσότεροι Ἕλληνες γίνανε μαϊμοῦδες, πού μιμοῦνται ὅ,τι τούς προσφέρουν τά διεφθαρμένα media, τό Internet, ἡ τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, ὁ κινηματογράφος, ἡ μόδα καί ὁ τύπος μέ τίς μοντέρνες ἀνήθικες "ἰδεολογίες" τους;

Καταλαβαίνετε, γιατί οἱ μαφιόζοι ἐνθαρρυμένοι ἀπό τήν ἀδράνεια καί τήν ἀδιαφορία μας, συνεχίζουν ἐν ὀνόματι τῆς «προστασίας τῆς ὑγείας»  τήν τρομοκρατία τῆς «νόσου» τοῦ Κορωνοϊοῦ καί ἀνερυθρίαστα θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν πολύ περισσότερα φασιστικά μέτρα, γιά τό «καλό» μας, ὅπως τήν πτώχευσή μας (μέ τό κλείσιμο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, τήν κατάργηση θέσεων ἐργασίας, τή μείωση τῶν ἀποδοχῶν κ.ἄ.), τήν ἠλεκτρονική παρακολούθησή μας, τούς ἀναγκαίους ἀποκλεισμούς καί φυσικά μία χιτλερική παγκόσμια διακυβέρνηση τῆς παγκόσμιας μάζας, στήν ὁποία πρέπει ὅλοι οἱ λαοί νά ἑνωθοῦν καί ἡ ὁποία θά πρέπει βεβαίως νά γίνει πειραματόζωο καί νά κάνει τακτικά τά νέα βιοτεχνολογικά ἐμβόλια καί νά πάρει τίς νέες ταυτότητες καί τά φασιστικά τσιπάκια, πού μᾶς ἑτοιμάζουν;..

Καταλαβαίνετε, γιατί μέ ὅλα αὐτά τά μέσα καί ἰδίως μέ τήν τρομοκρατία τοῦ κορωνοιοῦ μᾶς ἀποκοιμίζουν, διαλύουν καί μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὑποδούλωση τῆς Ε.Ε., τῆς "ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ" Πραγμάτων, στό παγκόσμιο κράτος τοῦ διαβόλου μέ ἀρχηγό του τόν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ, τοῦ ὁποίου τόν ἀριθμό 666 ἐπιβάλλουν δικτατορικά παντοῦ, στά τρόφιμα, στίς συναλλαγές, στά ἔγγραφα, στίς κάρτες κ.ἀ, στά ἐμβόλια;..

Οἱ ἀντίχριστοι ἐξουσιαστές τῆς "ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ", φανεροί καί κρυφοί, χαλκεύουν ἀόρατες ἁλυσίδες ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, τῆς χειρότερης σκλαβιᾶς στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, γιά νά κάνουν τούς ἀνθρώπους ἄβουλα ὄργανά τους, μιά εὐκολοκυβέρνητη διεφθαρμένη ὑπόδουλη μάζα…

Γιά νά τό ἐπιτύχουν αὐτό, τούς κάνουν μέ τούς λωτούς τῆς προστασίας τῆς ὑγείας, τῆς ψευτοκαλοπέρασης καί  τῆς σαρκολατρείας νά ξεχάσουν ἤ καί νά ἀπαρνηθοῦν τήν ἐλευθερία τους καί τίς πανάρχαιες πνευματικές Παραδόσεις καί πατρογονικές ἀρετές.


ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ

Τί πρέπει νά κάνουμε, τώρα, ἐμεῖς ἐνώπιον τοῦ ἐπερχομένου ὀλέθρου; Τί;  Ὅ,τι ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας ἐνάντια στή "Νέα Τάξη" τοῦ Χίτλερ καί τοῦ Μουσολίνι… Ὅ,τι ἔκαναν οἱ ἀδούλωτοι ψυχικά πρόγονοί μας στήν Τουρκοκρατία καί τό 1821. Ὅ,τι ἔκαναν οἱ Κύπριοι στούς Ἄγγλους.

Οἱ Ἥρωες τοῦ 1940-41 καί 1821 μᾶς φωνάζουν:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ! προσεύχεστε, ἀγωνίζεστε καί ἀντιστέκεστε. Ἔρχεται ὄλεθρος, ἀφανισμός, ὑπουδούλωση τῆς Πατρίδας στή φασιστική Ε.Ε., καί προδοσία τῆς μόνης ἀληθινῆς Πίστης, τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τόν ἀντίχριστο Οἰκουμενισμό καί μέ τήν ἀσεβῆ μασκοφορία στούς Ναούς…

Καί, γιά νά καταλάβετε περισσότερα, πρέπει ἄμεσα νά μελετήσετε τά "ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" καί τήν Ἱερή ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Ἄλλωστε τά γεγονότα τά βεβαιώνουν.

Γρηγορεῖτε, μιμηθεῖτε ἐμᾶς. Μή προδώσετε τούς ἀγῶνες μας. Ὀργανωθεῖτε καί ἀντισταθεῖτε σέ κάθε τι τό ἀνελεύθερο, τό ἀνθελληνικό, τό ἀντορθόδοξο καί ἀνήθικο. Ἀντισταθεῖτε στήν κορωνοϊκή τρομοκρατία, στά φασιστικά μέτρα-lockdown, στά χιτλερικά γενετικά ἐμβόλια καί στά ἀντίχριστα μέτρα (κλείσιμο Ναῶν, ἀπαγόρευση λιτανειῶν κ.ἄ.) καί στά ἀντίχριστα προ-σφραγίσματα-666 (μέ ἠλεκτρονικές κάρτες, ἐμβόλια νανοτεχνολογίας κ.ἄ.). Μή γίνεσθε πειραματόζωα, μασκοφόροι δοῦλοι καί νούμερα τῆς "Νέας Τάξης". Καί μήν ἀφήνετε τήν Πατρίδα μας νά ἐξαφανιστεῖ μέσα στό καταχθόνιο χωνευτήρι τῆς ἀνθελληνικῆς, ἀντίχριστης καί ἀπάνθρωπης Παγκοσμιοποίησης.

Ἑνωθεῖτε ἐνώπιον τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ καί ἀντισταθεῖτε. Ὅταν ὁ λαός μας εἶναι ἑνωμένος μέ δεσμά ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης κάτω ἀπό τήν προστασία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, καί ὅταν ζεῖ πνευματικότερη, εὐσεβή, ἐνάρετη ζωή, τότε μεγαλουργεῖ! Αὐτό τό μήνυμα δώσαμε καί ἐμεῖς μέ τό ἔπος τοῦ 1940-41, μιμούμενοι τούς ἔνδοξους Προγόνους μας τοῦ 1821!

80 χρόνια μετά, ἀφιερῶστε ὡς εὐλαβεῖς προσκυνητές, σέ ἐκείνους, πού θυσίασαν τά πάντα, γιά νά ζήσετε ἐσεῖς ἐλεύθεροι, σάν δέσμη ἀπό πανεύοσμα ἄνθη τά εὐγενέστερα συναισθήματά σας, τίς ἀρετές σας καί τούς ἀγῶνές σας. Ἀκολουθῆστε τά ματωμένα μας βήματα.

Ἴσως ἐρωτᾶτε: «Μέσα στή σημερινή ζοφερή πραγματικότητα, ὅπου γύρω μας μαίνονται ἡ βία, τό μίσος, ἡ διαφθορά, ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ κακία, καί μέσα μας φόβοι, ἄγχος καί ἀγωνίες, ὑπάρχει ἕνα φῶς, μιά ἐλπίδα, μιά χαρά, μιά δύναμη ζωῆς πραγματικά εὐτυχισμένης καί ἀσφαλοῦς;

Σέ ποιά ἰδεολογία, σέ ποιούς ἤ ποιόν ἡγέτη νά ἀφοσιωθοῦμε, γιά νά συμβιβάσει τίς ἀντιθέσεις, νά κατευνάσει τά πάθη, νά διώξει τήν ἐκμετάλλευση, καί τή διαφθορά, νά εἰρηνεύσει τούς ἀνθρώπους ἐξωτερικά καί μέσα τους, νά φέρει τήν πρόοδο στήν Πατρίδα μας, διότι, δυστυχῶς, οὔτε αὐτή ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νά εἰρηνεύσει τίς ψυχές μας καί νά διώξει τό ἄγχος καί νά σταματήσει τό πολυποίκιλο κατρακύλισμα;»

Τολμηρά ἀπαιτητικό τό ἐρώτημά σας. Ἀκοῦστε τήν ἀπάντηση ἀπό τόν πυρίπνοο Ἐθναπόστολο τοῦ Γένους μας, τόν πραότατο καί γλυκύτατο Ἅγιο ΠατροKοσμά τόν Αἰτωλό:

«Χριστός καί ψυχή σᾶς χρειάζεται»!!!

Συνεχίστε ἐντονότερα τόν πνευματικό σας ἀγῶνα μέσα στήν πνευματική μας κιβωτό, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μή μιμεῖσθε τά κακά δουλικά παραδείγματα τῶν μισθωτῶν μασκοφόρων Κληρικῶν, πού ὑπακούουν στήν ἀντίχριστη ἐξουσία. Μιμηθεῖτε καί ἀκολουθεῖστε τούς ὀλίγους εὐσεβεῖς Κληρικούς καί λαϊκούς, πού ἀντιστέκονται στήν ἀντίχριστη συνωμοσία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ κυριώτερος στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς "Νέας Τάξης".

Ὅσο περισσότερο μέ πνευματικούς ἀγῶνες ἀποκαθαίρετε τόν ἑαυτό σας ἀπό τά πάθη του, ὅσο ἀνεβαίνετε τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, τῆς πραγματικῆς προόδου, πού κατάληξη ἔχει τήν πνευματική ἕνωσή σας μέ τόν Πανάγιον καί πανοικτίρμονα Τριαδικόν Θεόν μας, τόσο περισσότερο φωτεινοί, εἰρηνικοί πύρινοι ἀγωνισταί γίνεσθε!

Μόνον πάνοπλοι μέ τόν Χριστόν μπορεῖτε, ὅπως ἐμεῖς τό 1940-41, ὅπως οἱ ἥρωες τοῦ 1821, νά ἀντισταθεῖτε νικηφόρα στήν ἀντίχριστη, ἀνθελληνική καί ἀπάνθρωπη Παγκοσμιοποίηση.

Ἄν ὑποδουλωθεῖτε ἄνευ ἡρωϊκῆς ἀντίστασης στή φασιστική "Νέα Τάξη", θά κριθῆτε ὡς προδότες ὅλων τῶν προγονικῶν θυσιῶν καί ἀγώνων…

Μή μᾶς προδώσετε.                  

(Ἡ φωνή τῶν Ἡρώων τοῦ 1940-41 καί 1821).    Ε.Α.

Ἄρθρο ἀνακατασκευασμένο ἀπό τό περιοδικό

«Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ», τεῦχος 38.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.