COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Θέμα: Αυτόματη και μόνιμη ολοκληρωτική πάταξη - α) της φοροδιαφυγής και μη απόδοσης του ΦΠΑ - β) της εισφοροδιαφυγής με την μέθοδο της «προσωπικής ειδικής καρτέλας του εργαζόμενου»

 

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης                                                                   Ξάνθη τη 10.Mai 2013

 

                                                                                                            Ταχ. Θυρίδα 319

                                                                                                            671 00 Ξάνθη

 

                                                                                                            Τηλ.25413-01728

                                                                                                            Email: ge.dim41@gmail.com

 

Κύριο

Αντώνη Σ α μ α ρ ά                                                                                                                 

- Πρωθυπουργό της Ελλάδος-

 

Μέγαρο Μαξίμου

106 74 Α θ ή ν α

 

Θέμα: Αυτόματη και μόνιμη ολοκληρωτική πάταξη

            - α) της φοροδιαφυγής και μη απόδοσης του ΦΠΑ

- β) της εισφοροδιαφυγής με την μέθοδο της «προσωπικής ειδικής καρτέλας του εργαζόμενου»                  

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ!

 

Με μεγάλη αγωνία παρακολουθώ τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνετε εσείς και η κυβέρνηση σας για να βάλετε την χώρα μας εις την σωστή πορεία και να σώσετε την πατρίδα μας από την καταστροφή. Όμως δυστυχώς οι αρρωστημένες νοοτροπίες δεκαετιών που δημιουργούν τεράστια εμπόδια σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια αλλαγής της λάθους πορείας της χώρας μας είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με επιτυχία όσες προσπάθειες και αν καταβάλλετε. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος πού απευθύνομαι προσωπικά σε Εσάς και σας παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή την επιστολή μου, εις την οποία εμπεριέχεται με κάθε λεπτομέρεια ο μόνος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της μέχρις τώρα αθεράπευτης τεράστιας γάγγραινας της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, η οποία δυστυχώς κοστίζει ετησίως  δεκάδες δισεκατομμύρια Ευρώ εις βάρος των Κρατικών Εσόδων, δηλαδή της ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας. Η αυτόματη και μόνιμη αποτελεσματική πάταξη  της εισφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της μη απόδοσης του ΦΠΑ θα οδηγήσει αφενός μεν εις την σταθερή και σίγουρη εξυπηρέτηση του  δημοσιονομικού χρέους της Χώρας, χωρίς λήψη πρόσθετων επώδυνων  μέτρων για το σύνολο της κοινωνίας, αφετέρου εις μία αναπτυξιακή τροχιά  της Ελληνικής Οικονομίας.

 

Α. Αυτόματη (Οnline) πάταξη της φοροδιαφυγής και μη καταβολής του ΦΠΑ  

 

Παρακαλείσθε όπως για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μη απόδοσης του ΦΠΑ, μία άλλη τεράστια μάστιγα, να εισηγηθείτε εις το Οικονομικό Επιτελείο και  την ψήφιση Νόμου για αυτόματη απόδοση των Φόρων και του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις ήδη κατά την διάρκεια της συναλλαγής (online), μέσω των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. Εξυπακούεται για κάθε είδος συναλλαγής και ανεξαρτήτου ύψους του καταβληθέντος ποσού που καταβάλλει ο καταναλωτής. Δηλαδή η κάθε επιχείρηση μέσω του συστήματος ΟΝLΙΝΕ θα συνδέει τις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές ταυτόχρονα με α) τον Τραπεζικό Λογαριασμό της Επιχείρησης και β) με τον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον Τραπεζικό Λογαριασμό  του Υπουργείου Οικονομικών, εις το οποίο θα καταβάλλεται αυτόματα (ONLINE) ο φόρος από κάθε συναλλαγή . Μέσω του συστήματος αυτού επιτυγχάνονται τα κάτωθι:

 

α. Ολοκληρωτική πάταξη της φοροδιαφυγής και της μη απόδοσης του ΦΠΑ. Διότι είναι άδικο ο καταναλωτής να καταβάλλει τους φόρους και το ΦΠΑ εις τον εισπράττοντα επιχειρηματία αλλά αυτοί να μη τους αποδίδουν εις το Κράτος, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες κοινωνικές συνέπειες, κίνητρα για διαφθορά και παράνομες συναλλαγές, αλλά ταυτόχρονα και αδυναμία του Κράτους για παροχή αξιοπρεπών κοινωνικών παροχών, αλλά υστέρηση λόγω έλλειψη πόρων για την ανάπτυξη της Εθνικής μας  Οικονομίας.

.

β. Ολοκληρωτική πάταξη της διαφθοράς εις το φοροεισπρακτικό σύστημα των Οικονομικών Εφοριών, διότι κόβεται για πάντα ο ομφάλιος λώρος  της παράνομης συναλλαγής. Κατάργηση πολλών Εφοριών και μείωση του λειτουργικού κόστους, μείωση του προσωπικού, αποχώρηση και μετάταξη αυτού σε παραγωγικούς τομείς του ιδιωτικού τομέα.

 

γ. Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών επί ημερησίας βάσεως για το ημερήσιο τζίρο των Επιχειρήσεων, την ημερήσια πορεία των Εσόδων του Κράτους και την γενική εικόνα της Εθνικής Οικονομίας.

 

Β. Αυτόματη πάταξη της εισφοροδιαφυγής με την μέθοδο της «προσωπικής ειδικής καρτέλας του εργαζόμενου» (ΠΕΚΕ)                  

 

Με το νέο σύστημα καταβολής του μισθού/της αμοιβής κάθε εργαζόμενου, που σας προτείνω δια της παρούσης επιστολής, ο οποίος θα γίνεται υποχρεωτικός και δια Νόμου μόνον μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστού, το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ταυτόχρονα και όλα τα Ασφαλιστικά και Επικουρικά Ταμεία θα ενημερώνονται αυτόματα και ανά πάσα στιγμή της ημέρας για τις καταβολές των φόρων αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της «προσωπικής ειδικής καρτέλας του εργαζόμενου»(ΠΕΚΕ).

 

Επιτρέψτε με να σας κάνω μία λεπτομερή περιγραφή:

 

1. Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,  θα πρέπει υποχρεωτικώς να διαθέτει επιχειρησιακό-επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό σε μία Ελληνική Τράπεζα με επαρκή τραπεζικά αποθέματα που θα πιστώνεται συνεχώς.

 

2. Η επιχείρηση δηλαδή ο εργοδότης θα καταβάλλει υποχρεωτικά, αποκλειστικώς και μόνον μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστού (ONLINE) της Επιχείρησης και μέσω της Τραπέζης προς τον Υπουργείο Οικονομικών και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, και προς τον Τραπεζικό Λογαριασμό του εργαζόμενου: α) την  καθαρή αμοιβή του εργαζόμενου,  β) τους φόρους,  γ) τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου και εργαζόμενου, τα σχετικά επιδόματα κ.λ.π., με ταυτόχρονη πληροφόρηση των μεικτών και καθαρών αμοιβών του εργαζόμενου βάσει της «ΠΕΚΕ».

 

3. Η «ΠΕΚΕ», με Κωδικό κάθε εργαζόμενου, που θα κατασκευάσει  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, θα τηρείται εφεξής δια Νόμου από όλες τις Επιχειρήσεις/Εργοδότες  μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα εμπεριέχει τα κάτωθι στοιχεία:

 

- Ονοματεπώνυμο Εργοδότη ή Λογότυπο της Επιχείρησης/Εργοδότη, διεύθυνση της επιχείρησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και αναφορά της ΔΟΥ που υπάγεται. Κωδικό ή αριθμό αδείας της Επιχείρησης, τον Αριθμό του Τραπεζικού  Λογαριασμού.

 

- Ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, ονόματα γονέων, έτος γεννήσεως, τόπος και Δ/νση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος, ΑΦΜ και ΔΟΥ που υπάγεται, Ασφαλιστικό Ταμείο, Αριθμός Μητρώου του εργαζόμενου εις το Ασφαλιστικό Ταμείο εις το οποίο ανήκει, έναρξη της εργασιακής σχέσης με ημερομηνία,  το ΑΜΚΑ,  τον Αριθμό του  Τραπεζικού Λογαριασμού του εργαζόμενου, οικογενειακή κατάσταση, τα ονόματα τέκνων, έτος γεννήσεως αυτών,

 

-  Εις την «ΠΕΚΕ»,  που θα συμπληρώνεται κάθε μήνα από τον εργοδότη για την καταβολή της αμοιβής/μισθού του,  θα αναφέρεται κατά πρώτον το σύνολο της μηνιαίας μεικτής αμοιβής του εργαζόμενου, μετά η παρακράτηση των φόρων βάσει ποσοστού της ισχύουσας φορολογίας, η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότου και του εργαζόμενου προς το Ασφαλιστικό Ταμείο βάσει των ισχυόντων ποσοστών, και οι σχετικές καταχωρήσεις π.χ. καταβολές επιδομάτων, επικουρικά ταμεία κ.λ.π. Επίσης  την «ΠΕΚΕ» θα υπάρχει και ειδικός χώρος για καταχωρήσεις των δώρων εορτών,  επίδομα αδείας,  αναδρομικά, κ.α.

 

- Εάν εις την «ΠΕΚΕ» που θα συμπληρώνεται μηνιαίως από τον εργοδότη δεν γίνει η σωστή και ακριβής καταχώρηση ή παρακράτηση του φόρου, των ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π., ώστε το άθροισμα της καθαρής αμοιβής, των επιδομάτων κ.λ.π.  και το ύψους των παρακρατηθέντων φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών να μη αποδίδει εις το σύνολο του το ακριβές ποσό του συνόλου της μηνιαίας μεικτής αμοιβής, ως προαναφέρθηκε, τότε αυτομάτως μπλοκάρεται  η προώθηση, δηλαδή δεν γίνεται εφικτό το σχετικό «κλίκ» , ώστε να προωθηθεί η «ΠΕΚΕ» μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστού προς τoν Τραπεζικό Λογαριασμό της Επιχειρήσεως, για την καταβολή του μισθού, δηλαδή την πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού του εργαζόμενου, ταυτόχρονα και η παράλληλη αυτόματη προώθηση της «ΠΕΚΕ» με τις κρατήσεις φόρων και τις ασφαλιστικές εισφορών και η ταυτόχρονη αυτόματη προώθηση αλλά και καταβολή τούτων προς α) τους Κεντρικούς Υπολογιστές του Υπουργείου Οικονομικών και του Ασφαλιστικού Ταμείου, και β) τους  Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Υπουργείου Οικονομικών και του Ασφαλιστικού Ταμείου.

 

Μέσω της εισαγωγής της «ΠΕΚΕ» επιτυγχάνονται τα κάτωθι:

 

α) μπλοκάρεται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα(ONLINE) η καταβολή της καθαρής αμοιβής εις τον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου, εάν ο εργοδότης μέσω της «ΠΕΚΕ» δεν αποδώσει ταυτόχρονα τους παρακρατηθέντες φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον Υπουργείο Οικονομικών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα υποχρεώνεται να έχει.

 

β) εξασφαλίζεται μία συνεχής εισροή εσόδων, επί ημερησίας βάσεως, δηλαδή έχουμε μία αυτόματη ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών για την καταβολή των φόρων. Εκμηδενίζεται η φοροδιαφυγή.

 

γ) εξασφαλίζεται μία συνεχής εισροή εσόδων και ασφαλιστικών , και έχουμε μια αυτόματη και σε ημερήσια βάση ενημέρωση των Ασφαλιστικών Ταμείων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Εκμηδενίζεται  η εισφοροδιαφυγή.

 

δ) αποτελεσματική πάταξη της μαύρης ή ανασφάλιστης εργασίας και πλήρης έλεγχος του εργατικού δυναμικού της χώρας.

 

ε) πλήρης εξασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του εργαζόμενου. Συνεχής ενημέρωση των καταβληθέντων εισφορών. Εφεξής αυτόματη και πλήρης εικόνα για το σύνολο των καταβληθέντων εισφορών των προηγούμενων ετών, με έγγραφη ενημέρωση του ασφαλισμένου μία φορά τον χρόνο από το Ασφαλιστικό Ταμείο όπως συμβαίνει εις τις χώρες της Ε.Ε. Επιτάχυνση σε χρόνο ρεκόρ της έγκρισης της συνταξιοδοτήσεως του εργαζόμενου.  

 

ζ) καλύτερη και δικαιότερη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς όφελος του εργαζόμενου, παράλληλα βελτίωση των συντάξεων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α. Διότι  με το «ΠΕΚΕ» περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία, το λειτουργικό κόστος των Ασφαλιστικών Ταμείων που σημαίνει μείωση του προσωπικού, και σε συνέχεια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου και των εργοδοτών , που σημαίνει βελτίωση της ανταγωνιστικότητος., αύξηση της παραγωγής, αύξηση των θέσεων εργασίας, βελτίωση της Εθνικής Οικονομίας και αύξηση των πόρων του Κράτους,  αύξηση των πόρων των Ασφαλιστικών Ταμείων  κ.λ.π.

 

η) μείωση των υποχρεώσεων του Κράτους για οικονομική στήριξη των Ασφαλιστικών Ταμείων και ως εκ τούτου απελευθέρωση σημαντικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη της χώρας μέσω των δημοσίων επενδύσεων.

 

θ) ο εργοδότης θα δίδει εις τον εργαζόμενο αντίγραφο της μηνιαίας  ΠΕΚΕ ως αποδεικτικό της μηνιαίας μισθοδοσίας, της καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

 

ι) η ΠΕΚΕ θα διευκολύνει τον εργοδότη  εις την ταχύτατη έκδοση της  Ετήσιας Βεβαίωσης Αποδοχών (για φορολογική χρήση) ήδη κατά τον πρώτο μήνα του νέου  Οικονομικού Έτους.

 

κ) η ταχύτατη έκδοση της Ετήσιας Βεβαίωσης Αποδοχών σημαίνει επιτάχυνση/συντονισμό της αποστολής από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος ήδη από τον μήνα Δεκέμβριο.

 

λ) που σημαίνει επίσπευση της κατάθεσης δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος από τους φορολογούμενους ήδη από τον μήνα Ιανουάριο ώστε ήδη από αρχάς του Μαρτίου να εισρέουν εις το Υπουργείο Οικονομικών τα Έσοδα του Κράτους. Έτσι θα μειώνονται σημαντικά οι δανειακές ανάγκες του Κράτους ήδη κατά το 1ο τρίμηνο του έτους.

 

Η «ΠΕΚΕ»  τελικώς πρέπει να εφαρμοσθεί και εις όλους τους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  αισθάνομαι την αγωνία σας για το μέλλον της Πατρίδος μας, όπως βέβαια και εγώ και όλοι οι Έλληνες που αγαπάνε ειλικρινώς αυτόν τον τόπο. Η επιστολή αυτή προς τον πρόσωπό σας τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση και την δική μου αγωνία να συμβάλλω και εγώ με το δικό μου τρόπο εις την προσπάθεια που κάνετε εσείς και η Κυβέρνηση σας για να σώσετε την Πατρίδα μας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.