COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Επηρεάζει η Τηλεόραση την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών;


Ναι και μάλιστα θετικώς. Η  ατέρμων παρουσίαση στην Τηλεόραση των ατόμων που είναι υπέρμαχοι (;) της συμφωνίας δημιουργεί ευνοϊκόν κλίμα και για άλλους που θα ψηφίσουν, αλλά ταυτοχρόνως δημιουργεί και μεταστροφές στο κοινόν. Οι παρουσιαζόμενοι ως θετικοί, εκθέτουν απόψεις προσωπικές, απόψεις κομματικές, απόψεις πολιτικές περιορισμένου φάσματος. Δεν εμβαθύνουν στα μελλοντικά δυσμενή αποτελέσματα  τα οποία σίγουρα θα προκύψουν και άγνωστον πως θα αντιμετωπισθούν. Η  ένταξη του κράτους των σκοπίων στην Ευρωπαϊκήν ΄Ενωση και το ΝΑΤΟ είναι κάτι το απολύτως αυτονόητον και για το οποίον δεν αντιδρά ουδείς. Η αντίδραση έγκειται στο όνομα. Αυτοαπεκλήθησαν «Μακεδόνες» πριν ορισμένα χρόνια και έκτοτε διεκδικούν τον όρον  συνεχώς και πεισμόνως εν γνώσει ότι δεν τον δικαιούνται και ότι παράκειται για παραβίαση της ιστορικής πραγματικότητας.
Η αντίδραση της Ελλάδος διαχρονικώς υπήρξεν μάλλον χαλαρή. Στην εμμονήν των σκοπιανών ήλθαν φανατικοί αρωγοί αμερικανοί,  γερμανοί, και τρίτοι οικονομικοί αρωγοί.
Οι Δημοσιογράφοι στις Τηλεοράσεις ακούνε τις θέσεις των υποστηρικτών, αλλά δεν τους υποβάλλουν στοιχειώδεις ερωτήσεις για το Μακεδονικόν και πως προέκυψεν και αν το όνομα είναι επιτρεπτόν, ενώ  έχουν δεκάδες άλλα ονόματα που τους ταιριάζουν περισσότερον. Οι θετικοί,  οι ανήκοντες δηλαδή σε άλλα κόμματα εκτός του κυβερνώντος, παρουσιάζονται 100 φορές την ημέραν στις Τηλεοράσεις  όχι πάντα απ’ ευθείας αλλά από αναμεταδόσεις. Τους γίνεται δηλαδή μια κατά κόρον άμισθη προβολή. Έχομεν δεκάδες παραδείγματα, βουλευτών, όχι για το σκοπιανόν, οι οποίοι εξεφράσθηκαν αρνητικώς για επικείμενον Νομοσχέδιον, τους έγινε  ευρυτάτη προβολή και τελικώς  το υπερψήφισαν!!! Επομένως η Τηλεόραση σε πλήθος περιπτώσεων  ασκεί εκούσα άκουσα θετικήν υποστήριξη σε υπερψήφιση Νομοσχεδίων. Όσον και αν ακούγεται υπερβολικόν ή  φανταστικόν πρόκειται για θετικήν συμβολήν. Για ψήφον εμπιστοσύνης π.χ.  θα ψηφίσουν  ο Κώστας, ο Πέτρος, ο Παύλος και η Γιώτα. Αναζητούνται εναγωνίως ακόμα δύο.  Πιθανοί φέρονται το Βαγγελιώ και ο Γιώργης ανεξαρτήτως αν το Κόμμα τους είναι αντίθετον με το κυβερνόν!! Και τα πρόσωπα αυτά έχουν καθημερινήν και επί ημέρες προβολήν σε όλες τις Τηλεοράσεις, τα Ραδιόφωνα, τις εφημερίδες και γίνονται γνωστοί ανά την Υφήλιον, απ’ εκεί που είχαν μετρίαν γνωριμίαν.
Η αναφορά σε αριθμόν Βουλευτών που θα ψηφίσουν κάποιον Νομοσχέδιον δεν είναι αντισυνταγματική; Δεν χάνεται η μυστικότητα της ψήφου; Η προφητεία δεν είναι παράνομη όταν μάλιστα είναι  ονομαστική;; Έτσι και για την συμφωνίαν των Πρεσπών δεν έπρεπε να γίνεται ονομαστική προφητική δημοσκόπηση. Το αποτέλεσμα έπρεπε να το μάθομεν μετά την ψηφοφορίαν.
Μιχαήλ Στρατουδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.