COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Δεν θέλομεν φρεγάτες

Δεν ήταν επιτυχής η ενέργεια του Υπουργού Εθνικής Αμύνης να μεταταβεί στην Γαλλίαν και  να υπογράψει σύμβαση για αγοράν πολεμικών πλοίων. Φυσικά η απόφαση δεν ήταν δική του αλλά της Κυβερνήσεως. Αν ήμουν στην θέση του δεν θα μετέβαινα στην Γαλλίαν. Ο Μακρόν μόλις εξελέγη ήλθε στην Ελλάδα μετά της πρεσβυτέρας του. Και ωφέλησε την χώραν του. Εμείς πήγαμεν στην Γαλλίαν και χρεώσαμεν την χώραν μας!


Όταν εξελέγη ο Τραμπ Πρόεδρος της Αμερικής, μετ’ ου πολύ δέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργόν. Τόσον πολύ αγαπά την Ελλάδα που αμφιβάλλομεν αν  γνωρίζει που βρίσκεται. Είχε τον σκοπόν του. Κέρδισε  πολλαπλώς. Έμεινε στην βάση της Σούδας για άγνωστον χρόνον χωρίς να γνωρίζομεν αν  καταβάλει ενοίκιον!  Μας πούλησε δε και πολεμιικά αεροπλάνα, μερικών δις Ευρώ χωρίς να τα έχομεν ανάγκην. Εσχάτως ζήτησε και την μισήν Ελλάδα για άλλες στρατιωτικές βάσεις, Υπεγράψαμεν  δε και  σύμφωνον αμυντικής συνεργασίας! Τι σημαίνει αυτό; Αν έχομεν στρατιωτικήν συνεργασίαν με τους Αμερκικανούς, το διάστημα αυτό δεν χρειάζεται ούτε να αγοράζομεν πολεμικά  ούτε να υποβαλλόμεθα σε  τεράστιες δαπάνες  για να αμυνόμεθα στις παραβιάσεις των τούρκων στο Αιγαίον. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι που στα λόγια είναι  και δικόν τους  το  Αιγαίον έπρεπε να είχαν αναλάβει αυτήν την  φροντίδα! Όμως αδιαφορούν πλήρως.

Στα τριάντα χρόνια που αναχαιτίζομεν τουρκικά αεροπλάνα από τις παράνομες εισόδους στην χώραν μας έχομεν υποστεί τεράστιες δαπάνες, έχομεν θύματα, έχομεν απώλειες αεροπλάνων. Το όφελος είναι για τους τούρκους που αφ’ ενός εκγυμνάζουν το προσωπικόν τους και αφ’ ετέρου διεκδικούν το Αρχιπέλαγός μας! Έπρεπε ρητώς να τους είχαμεν απαγορεύσει κάθε παραβίαση, όπως θα έκανε κάθε καλώς διοικουμένη Πολιτεία. Όπως κάνει τώρα η τουρκία και απειλεί Αμερικήν και Ευρώπην να μη χαρακτηρίσουν κατοχήν την εισβολήν τους στην Συρίαν γιατί θα τους «γδάρει ζωντανούς»! Και αυτοί  «εις απόπατον ώχοντο»!

Τριάντα χρόνια οι πολιτικοί μας φωνάζουν να ενισχύσομεν τις στρατιωτικές μας δυνάμεις γιατί έχει χαθεί η ισορροπία στο Αιγαίον! Ποιοί διασπείρουν αυτές τις ανυπόστατες ειδήσεις για ανισορροπίαν και θυσιάζεται  οικονομικώς ο Ελληνικός Λαός; Φυσικά όσοι θα έχουν  οικονομικά οφέλη. Βιομηχανικά. Και εμείς το πιστεύομεν.  ΄Ερχονται εδώ σε συχνά διαστήματα και μας εγκωμιάζουν  για διάφορα, ενώ ο σκοπός τους είναι να μας πείσουν  να προβούμεν σε αγορές ή σε θυσίες. Οι αγορές αφορούν  τις βιομηχανικές χώρες, οι θυσίες τους δανειστές. Να πωλήσομεν τα πάντα για ένα επαχθές δάνειον το οποίον έχομεν χρυσοπληρώσε και συνεχίζομεν!! Για τα «κοράκια» που μας επισκέπτονται έχομεν αναρτήσει πολλάκις το άρθρον μας  «κήλησις επωδών». Από τους πολιτικούς  πόσοι το διάβασαν για να μη εκτίθενται συνεχώς;; Η πολίτικη δεν στηρίζεται στις χαρτορίχτρες!! Ο Ελληνικός Λαός αυτήν την στιγμήν δεν ανησυχεί για φρεγάτες και F 16, αλλά για την ψυχικήν του ηρεμίαν και την στοιχειώδη οικονομικήν άνεση.

`                                       Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.