COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Σταματήσατε τις αυτοπροβολές στις Τηλεοράσεις και καθήσατε στην έδραν σας για προσφοράν υπέρ της Ελλάδος

Ανιαρές είναι οι καθημερινές παρουσιάσεις Υπουργών (και Βουλευτών) από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα για αναλύσεις επί όλων των θεμάτων του Υπουργείου τους και άλλων. Εμείς σας εξελέξαμεν για να φροντίσετε το μέλλον της Ελλάδος, την ευμενή ανέλιξη αυτής, τις πάσης μορφής προόδους της σ΄ όλους τους τομείς εργασίας πνευματικής και χειρονακτικής  καθώς και στην ευημερίαν του Λαού. Τι κάνετε για όλα αυτά;;  Έχετε απτά παραδείγματα; Όχι.Θεωρίες αλλά πρακτικές δράσεις που να ανακουφίζουν τον πενόμενον Λαόν και να αυξάνουν την παραγωγικότητα της Χώρας δεν υπάρχουν απτές.  Όχι να μας αναφέρετε ότι θα φτιάξομεν το Α ή το Β και θα έχομεν απασχόληση 100.000 εργατών και έως ότου λήξει η θητεία σας δεν έχει γίνει κάτι. Για να μη είμεθα σαρωτικοί, υπάρχουν Υπουργοί και Βουλευτές που αγωνίζονται σκληρώς  υπέρ του σκοπού δι’ ον εξελέγησαν, αλλά είναι ολίγοι.

Οι παρουσιαζόμενοι ολημερίς στα ΜΜΕ πότε κάθονται στους Υπουργικούς θώκους και πότε μελετούν τα θέματα του Υπουργείου τους; Είναι άπειρα, Τα κατέχουν όλα ή περιμένουν ενημέρωση από τους αρμοδίους Διευθυντές; Έχουν τρυπήσει κανένα παντελόνι από το πολύ κάθισμα στον Υπουργικόν θώκον; Και αν κατέχουν πλήρως τα θέματα του Υπουργείου τους έχουν ασχοληθεί από κοινού με άλλους αιρετούς για την αποτροπήν των δεινών που μαστίζουν την Ελλάδα; Η εγκληματικότητα οργιάζει. Σας ανησυχεί και τι μέτρα προτείνατε για την άμεση και δραστικήν αποτροπήν της; Αντί να είσθε ώρες ολόκληρες απασχολημένοι με την προβολήν σας στις Τηλεοράσεις έπρεπε να είστε παρέα με  4 ή 5 συναδέλφους και  να συσκέπτεσθε την αποτροπήν των στυγερών αυτών εγκλημάτων.  Μη περιμένετε μόνον τους Νομοπαρασκευαστές να σας φέρουν κάτι προς ψήφιση. Πως αισθάνσθε με τους καθημερινούς βιασμούς και δη παίδων; Πως αισθάνεσθε για την ραγδαίαν πτώση του Δημογραφικού; Τι προληπτικά μέτρα προτείνατε για προστασίαν των δασών;

Αναφορικώς με τις παρουσίες στις Τηλεοράσεις θα προβάλετε το οφθαλμοφανές επιχείρημα.

n  Αυτό γίνεται προς ενημέρωση του κοινού.

Δεν διαφωνώ. Απαντώ όμως ότι ο τρόπος αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Και τούτο διότι παρουσιάζεσθε κάθε φοράν εναλλάξ από μίαν Τηλεόραση. Εγώ  και εκατομμύρια άλλοι που δεν παρακολουθούμεν  τον συγκεκριμένον  Σταθμόν πως θα ενημερωθούμεν; Αν το θέμα είναι απλούν να το στείλετε ηλεκτρονικώς στους Πολιτικούς Συντάκτες Κέντρου και Επαρχίας ή να το  δώσετε στον Κυβερνητικόν Εκπρόσωπον και εκείνος θα το ανακοινώσει σε  όλους τους πολιτικούς συντάκτες στην καθημερινήν ενημέρωση. Αν είναι σοβαρότερον να καλέσετε στο Υπουργείον σας του αρμοδίους συντάκτες και εκεί  να τα ανακοινώσετε όλα. Για ποίον λόγον πηγαίνετε στους Σταθμούς; Για ποίον λόγον χάνετε πολύτιμον χρόνον απουσιάζοντες της έδρας σας;;

Το πλείστον της ημέρας πρέπει να είσθε εν τω Υπουργείω. Και οι πάσης μορφής παρουσίες σε εγκαίνια, εκδηλώσεις στο Κέντρον  και στην Επαρχίαν που συχνά μετακινείσθε, είναι σε βάρος της προόδου της Ελλάδος και της βελτιώσεως του επιπέδου του πολυπαθούς Λαού της! Περιορίσατέ της. Δεν έχομεν προεκλογικήν περίοδον. Έχομεν περίοδων κάτισχνων αγελάδων. Σιτίσατέ της.

17/11/2021

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.