Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Αποτελέσματα απογραφής συνταξιούχων Ασφαλιστικών Οργανισμών

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς τους κκ Υπουργούς:
·        Οικονομίας
·        Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
·        Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
·        Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα απογραφής συνταξιούχων Ασφαλιστικών Οργανισμών»
Το 2013 και σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση, είχε ξεκινήσει η Απογραφή των ασφαλισμένων συνταξιούχων όλων των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, Πρόνοια), προσχηματικά και μόνον, κατά τη γνώμη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προκειμένου τα τελευταία να λάβουν γνώση του ακριβή αριθμού δικαιούχων σύνταξης, κύριας και επικουρικής. Και λέμε προσχηματικά, επειδή ο αριθμός ήταν γνωστός, όχι όμως και οι πλασματικές συντάξεις.

Υπόχρεοι Απογραφής ήταν όλοι οι συνταξιούχοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, ασχέτως αν τα βιβλιάριά τους έφεραν ενεργό θεώρηση, ενώ ήταν απαραίτητη η φυσική παρουσία του ασφαλισμένου για τη απογραφή του.
Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της απογραφής, δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, έκαναν λόγο για «συντάξεις-μαϊμού», για επιτηδείους που εισέπρατταν παράτυπα συντάξεις και επιδόματα, για «μαϊμού» συνταξιούχους που οι οικογένειές τους τους εμφάνιζαν εν ζωή προκειμένου να εισπράττουν παρανόμως τις συντάξεις. Και αυτό, ως ζήτημα, μπορούσε άμεσα να λυθεί με την απλή παραβολή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου και την επιβολή αναγραφής του ΑΦΜ του θανόντος.

Καθίσταται πλέον σαφές ότι οι χρόνοι που απαιτήθηκαν καθώς και η πρακτική της «φυσικής παρουσίας» που επιλέγηκε, συνιστούσε επικοινωνιακό τέχνασμα έμμεσης τρομοκρατίας ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού. Είναι όμως γνωστό ότι η καταβολή των συντάξεων σε θανόντες οφείλεται πολύ περισσότερο στην έλλειψη μηχανογράφησης, παρά σε δόλο των ασφαλισμένων, ενώ η απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λύνεται άμεσα σε συνεργασία με το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο κατατίθετο η σύνταξη. Παράλληλα, στήθηκε μια επικοινωνιακή επίθεση σε δικαιούχους προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, με ανακοινώσεις για χιλιάδες «μαϊμού αναπηρίες», χωρίς έως σήμερα να γνωστοποιηθούν συγκεκριμένα στοιχεία. 
Η Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τη μνημονιακή πολιτική για την οποία έχει δεσμευτεί στους δανειστές της Χώρας, έχοντας προχωρήσει σε κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, σε μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων, σε μειώσεις των παροχών υγείας, σε αναγκαστική είσπραξη μέσω το Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) ποσών με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να αποδίδει τα εν λόγω ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά στο έπακρο τη δημοσιότητα των «συντάξεων-μαϊμού», παρουσιάζοντας κατ’ ουσία ως υπαίτιους των δεινών των Ταμείων τούς ίδιους τους ασφαλισμένους σε αυτά και εαυτό ως θεματοφύλακα των οικονομικών των Ταμείων και εγγυητή της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Επειδή η απερχόμενη συγκυβέρνηση φοβούμεθα ότι θα παραδώσει οφειλές, ούτω καταμερισμένες, ώστε να καθίσταται αδύνατη η διαρθρωτική αναμόρφωση και επαναφορά της ελληνικής κοινωνίας στην προ κρίσης κατάστασης,
Επειδή το δημόσιο λογιστικό επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα που εισρέουν σε μηνιαία βάση,
Επειδή, σε κάθε περίπτωση, σκόπιμο κι επιβεβλημένο για τη νέα Κυβέρνηση που θα έρθει να έχει σαφή γνώση των κωδικών εισπράξεως των ασφαλιστικών εισφορών και του σημείου τομής, ήτοι της ένταξης αυτών στα δήθεν δημόσια έσοδα, τα οποία γέννησαν και το περίφημο πλεόνασμα,
Επειδή ο πρόσφατος νέος δανεισμός από τους γνωστούς διεθνείς τοκογλύφους καταδεικνύει σαφέστατα τόσο ότι το ταμείον είναι μείον όσο και ότι η απερχόμενη Κυβέρνηση προτίθεται να παραδώσει τη χώρα στους γνωστούς καταστροφείς της,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1.      Ποιοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής των συνταξιούχων τους μέχρι σήμερα;
2.      Ποια αποτελέσματα έχουν προκύψει ανά ασφαλιστικό φορέα αναφορικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων συνταξιούχων που απογράφησαν και τον αριθμό που αναμενόταν να απογραφεί;
3.      Σε ποια ασφαλιστικά ταμεία τα τελευταία 5 έτη έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις καταβολής συντάξεων σε μη δικαιούχους αλλά και σε θανόντες συνταξιούχους; Ποιος ο συνολικός αριθμός των ως άνω περιπτώσεων; Σε ποιες περιφέρειες της Χώρας είναι κατανεμημένες; Ποιο το ύψος της οικονομικής ζημίας για κάθε ασφαλιστικό φορέα ανά έτος ξεχωριστά και στο σύνολο των ετών σε κάθε οργανισμό;
4.      Πόσες από αυτές τις περιπτώσεις οφείλονται σε λάθος της Υπηρεσίας και σε έλλειψη διασταύρωσης στοιχείων, χωρίς να έχουν εισπραχθεί τα ποσά και σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε δόλος και είσπραξη των ποσών από τους συνδικαιούχους;
5.      Από τα καταβληθέντα ποσά σε μη υπαρκτούς συνταξιούχους, πόσα έχουν ανακτηθεί, πόσα έχουν καταλογιστεί εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους και πόσα συνεχίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν;
6.      Προτίθεται η Κυβέρνηση να νομοθετήσει την υποχρέωση των ληξιάρχων να αναγράφουν τον ΑΦΜ όσων έχουν αποβιώσει και να διαβιβάζουν τη σχετική πράξη στο ΓΛΚ;

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών:
7.      Έχουν, οι κατά τόπους Υπηρεσίες της Πρόνοιας, ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής των επιδοματούχων; Ποια αποτελέσματα έχουν προκύψει ανά Περιφέρεια;
8.      Σε πόσες περιπτώσεις αναπηρικών επιδομάτων αποδείχτηκε καταβολή σε άτομα που δεν είχαν το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας; Για πόσα έτη καταβάλλονταν; Σε ποιες περιφέρειες της Χώρας; Έχουν αναζητηθεί τυχόν ευθύνες των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών;
9.      Από τα καταβληθέντα ποσά, πόσα έχουν καταλογιστεί εις βάρος των επιδοματούχων; Πόσα έχουν ανακτηθεί και πόσα συνεχίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν; Έχουν αναζητηθεί τυχόν ευθύνες των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Παρακαλούνται στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο Σώμα:
Όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής κάθε ασφαλιστικού οργανισμού και των Υπηρεσιών της Πρόνοιας

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βαμβακά Ευγενία
Πετράκος ΑθανάσιοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.