Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Οριστική διακοπή συντάξεως ενεργών ΒουλευτώνΤα πλείστα από τα μέτρα που λαμβάνονται εκάστοτε από την Πολιτείαν για διάφορα θέματα, διακρίνονται για πλήθος κενών που τα περιβάλλει. Αυτό οφείλεται είτε σε προχειρότητα, είτε σε απρονοησία, είτε σε σκοπιμότητα, είτε σε άγνοια του διοικητικού γίγνεσθαι. Τρανήν αλλά και προσβλητικήν απόδειξη αυτού, η λήψη του βοηθήματος των πάμφτωχων Συνταξιούχων ΚΑΙ από εν ενεργεία Βουλευτές!!   Μπορεί  να συλλάβει κάποιος το μέγεθος του λάθους, αλλά και την βαθυτάτην προσβολήν έναντι των πενομένων Συνταξιούχων καθώς  γενικότερον έναντι του Έλληνα πολίτη;

Διετέθη ένα χρηματικόν ποσόν για ανακούφιση έστω μικρήν, των Συνταξιούχων και έλαβαν αυτό το  βοήθημα  συνταξιούχοι Βουλευτές και πιθανόν συνταξιούχου και άλλων κλάδων του Δημοσίου, εφ’ όσον είναι εν ενεργεία Βουλευτές! Δικαιολογήθηκαν οι υπεύθυνοι διανομής ότι δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν εισοδηματικά κριτήρια! Αβάσιμη  αλλά και ευτελής η δικαιολογία. Έπρεπε η απονομή να γίνει στους πένητες.
Βάση του «κακού», είναι το γεγονός, ότι οι εκλεγόμενοι Βουλευτές αν είναι Συνταξιούχοι, τους περικόπτεται το 70% της συντάξεως και λαμβάνουν το υπόλοιπον 30%!!  Η αβλεψία του Νόμου έγκειται στην διατήρηση του μικρού  αυτού ποσοστού.  Πρόταση προς νομοθέτηση.
Να περικόπτεται ολόκληρη η σύνταξη, εφ΄ όσον λαμβάνει ικανοποιητικήν και παχυλήν αμοιβήν ως Βουλευτής με τα παρεπόμενα λίαν ευεργετικά και επαχθή για τον φορολογούμενον πολίτην, προνόμια.  Η διακοπή της συντάξεως να αρχίζει με την καταβολήν της πρώτης βουλευτικής μισθοδοσίας και να διακόπτεται με την τελευταίαν. Τα ποσά  υπαρχούσης συντάξεως που δεν κατεβλήθησαν λόγω βουλευτικής ιδιότητος δεν αναζητούνται.
Η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη για πλείστους όσους λόγους και κακώς διατηρείται η καταβολή του 30% σε συνταξιούχους, εκλεγέντας Βουλευτές. Το δε ποσόν που παρανόμως εισεπράχθη, να επιστραφεί στο Δημόσιον και  να δοθεί  σ’ όσους φτωχούς Συνταξιούχους αδικήθηκαν και όχι να αποδίδεται ως γενναιοδωρία σε διαφόρους φορείς από τους παρανόμους λήπτες, τους Βουλευτές. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν ότι το έλαβαν!!! Οι πράξεις τους να το δωρίσουν,  τους διαψεύδει. «Μνημονεύουν με ξένα κόλυβα»!!
Όσον έρχονται στην δημοσιότητα ονόματα Βουλευτών και Υπουργών παρανόμως  λαβόντων το επίδομα των φτωχών, τόσον η οργή των πεινασμένων  και δυστυχούντων μεγαλώνει!!
Τόσον  αποδεικνύεται ότι η Διοίκηση διαπράττει ασύγγνωστα λάθη, τα οποία  πλήττουν αγρίως και ανεπανορθώτως τον φτωχόν φορολογούμενον. Είναι δε απορίας άξιον και πρέπει να εξαρθεί, πως οι «ένοικοι» των Τηλεοράσεων και των Ραδιοφώνων, οι ακαταπαύστως φλυαρούντες επί παντός «μη επιστητού», δεν καυτηρίασαν το θέμα δεόντως και δεν επέρριψαν τις ανάλογες ευθύνες στους αιτίους της αλόγου διανομής.
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.