Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Να καταργηθεί η Ολυμπιακή Φλόγα!!!!!Ο Ηρόστρατος απειλούσε ότι θα κατακαύσει το Αρτεμήσιον της Εφέσου, για να μείνει το όνομά του στην ιστορίαν. Όταν υλοποίησε την βδελυράν αυτήν πράξη, η συνέλευση των κατοίκων της Εφέσου απεφάσισε,  ότι στο εξής ουδείς θα κάνει αναφοράν του ονόματος του Ηροστράτου επί ποινή,  ώστε να μη πραγματοποιηθεί ο αισχρός σκοπός του. Έτσι και εγένετο και ξεχάστηκε πλήρως.  Ώσπου πολλά χρόνια αργότερα ο ιστορικός Θεόπομπος το έφερε στην επιφάνεια και η «Ηροστράτειος δόξα» έγινε σημείον συχνής αναφοράς από όλους μας.

Τον ρόλον του Θεόπομπου έπαιξαν και τα Ελληνικά ΜΜΕ, αναφέροντας τις αβάσιμες και ηθοεθιμοκτόνες απόψεις κάποιων δυστυχώς Βουλευτών, ότι το Άγιον Φως είναι παγανιστικόν κατάλοιπον και ότι η μεταφορά του είναι δαπανηρή  και ότι η όλη ευσεβής στάση των χριστιανών απέναντι του, βρίθει ελαττωμάτων!! Αν δεν υπήρχεν η διαβόητος ασυλία ίσως να μη λεγόταν ανάλογες εκφράσεις. Κάθε Βουλευτής στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενον περίπου 20.000 - 22.000 μηνιαίως!! Αυτά δεν είναι περιττή δαπάνη για τον ‘Ελληνα;;
Εντύπωση όμως προκαλεί  ότι εστράφησαν στο Άγιον Φως και δεν ανεφέρθησαν και στην  Ολυμπιακήν Φλόγαν, η οποία τυγχάνει παγκοσμίας ιδιαζούσης εκτιμήσεως και μεγαλοπρεπούς λιτανεύσεως!!
Και οι δύο  ΦΛΟΓΕΣ, αναφέρονται σε ήθη, έθιμα και αρχές των Ελλήνων εν προκειμένω και δίδουν το έναυσμα προς απόλυτην ικανοποίησην εσωτερικής -  συναισθηματικής  ανάγκης ή εξωτερικής δραστηριότητος, με  ιδιαζόντως ικανοποιητικά (προσδοκώμενα αλλά και επερχόμενα) αποτελέσματα ανά περίπτωση. Κανείς  δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει τους προσδοκώντας  το αναμενόμενον!! Θα ήταν πράξη βέβηλη και φθοροποιός, ουχί άνευ συνεπειών για τον αίτιον!!
Οι  δυσμενείς  φράσεις  για το  Άγιον Φως δεν θα γινόταν ποτέ γνωστές, αν δεν τις αναπαρήγαγαν κατά κόρον τα ΜΜΕ, τα οποία εξετόξευσαν την αδάπανον διαφήμιση των εκφραστών στα ύψη!! Σχετικώς είχαμεν αναφερθεί με άρθρον μας την Μεγάλην Τρίτην, ότι η προβολή αρνητικών περιστατικών δεν πρέπει να δημοσιοποιείται,  αλλά φευ!!!!!
Μήπως με την αδάπανη διαφημιστικήν προβολήν, θα επιδιώξουν κάποιοι Μένητοι να αναφέρουν ότι πρέπει να καταργηθεί η Ολυμπιακή Φλόγα, γιατί η αφή της είναι ειδωλολατρικόν κατάλοιπον και η  περιφορά της παγανιστική και δαπανηρή!!!  
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.