COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.9.2018


 7.9.2018

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας καὶ Ἑλληνόψυχοι,

Σοβαρότατοι λόγοι ὑγείας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προσέλθουμε εἰς τὸ μεγάλο συλλαλητήριο τῆς 8-9-2018 ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

Ἀπόντες σωματικά, παριστάμεθα  πνευματικά καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας βροντοφωνοῦμε καὶ ἐμεῖς:

Ἡ Μακεδονία μας ἦταν, εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ Ἑλληνική!!!!!

Ὅλοι οἱ καμουφλαρισμένοι ἐπικίνδυνοι σιωνιστές, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώσαμε χριστιανικὰ ὀνόματα γιὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ γερμαναράδες σαπούνια, κατόρθωσαν μὲ τὴ βοήθεια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ γίνουν ἄκρως ἀνυπόφοροι δυνάστες τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Αὐτοὶ οἱ δοτοὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος ὀμνύουν καὶ προσφέρουν ἀφθονώτατον ὕδωρ καὶ γῆ ὅπως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μᾶς προειδοποίησαν μέσω τῆς Ψαρούδας-Μπενάκη ἐδῶ καὶ 12 χρόνια ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν οἱ «πληγὲς τοῦ Φαραὼ» μέχρι καὶ τὴν συρρίκνωση τῶν συνόρων.

Δεκαετίες ὁλόκληρες οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἐφαρμόζουν τὸ σατανικὸ σχέδιο «διαίρει καὶ βασίλευε». Μᾶς παίζουν τὸν φίλο καὶ τὸν ἑταῖρο, οὐσιαστικὰ ὅμως εἶναι κολοβὰ φίδια καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἐνισχύοντας τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος.

Μέχρι πρότινος εἴχαμε τὸν «μπαμπούλα» ἐξ Ἀνατολῶν νὰ μᾶς κατατρομοκρατῇ καθημερινῶς μὲ τὶς παράνομες πτήσεις των καὶ πλεύσεις των μέχρι τό Σούνιον, τήν Κάρυστον, τὰ νησιὰ μας τοῦ Αἰγαίου πελάγους, ἀλλὰ καὶ Σποράδες.

Τὰ εἰδεχθέστατα καθάρματα Ἀμερικῆς, Ἡνωμένης Εὐρώπης, ΝΑΤΟ καὶ λοιπῶν κολοβῶν φιδιῶν-φίλων μας μᾶς ἔχουν ἀφιονίσει μὲ τὸ ζαχαρωτόν «Ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν» καὶ μᾶς εἰρωνεύονται τόσο ξευτιλισμένα:  «βρέστε τα μεταξὺ σας».

Τελικῶς κατόρθωσαν νὰ παραχωρήσουν τὰ πάντα εἰς τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ μισέλληνες, Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι συγχαίρουν τὸ κακὸ συναπάντημα τῶν Σκοπίων ἀποκαλοῦντες αὐτοὺς ὄχι ὡς Βόρεια Μακεδονία ἀλλὰ ἀπὸ τώρα Μακεδονία, Μακεδόνες, μακεδονικὴ γλῶσσα, μακεδονικό Ἔθνος καὶ λοιπὰ ἀνθελληνικὰ συνθήματα.

Πρέπει νὰ διατυμπανίσουμε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση ὅτι εἶναι μέγιστο ἔγκλημα νὰ βάζουν τὸν Τίμιο Σταυρὸ ἀριστερὰ στὰ ὀνόματα ἐξωμωτῶν, ἀνθελλήνων καὶ τῶν γενίτσαρων τοῦ πνεύματος.

Ὅλοι μαζὶ ἄς βροντοφωνήσουμε μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα:
Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴν Μακεδονία μας!!!!!

Δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν ὑπάρχει καμμία μακεδονικὴ γλῶσσα, καμία μακεδονικὴ περιοχὴ τῶν Σλάβων, καμία μακεδονικὴ ἱστορία, καμία μακεδονικὴ θρησκεία.

Ὅλοι οἱ ἐλληνόψυχοι ὀφείλομεν νὰ συσπειρωθοῦμε καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ὑπὲρ τῶν περιοχῶν τῶν προγόνων μας.

Οἱ φορεῖς μας ἐτύπωσαν καὶ ἐκυκλοφόρησαν δωρεὰν τὸ πόνημα τοῦ πρώην Πρωτοεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Μαξίμου «Βαλκάνια 199 (Ὡς τὸ συνημμένον) σὲ 250.000 ἀντίτυπα.

Καὶ 150.000 ἀντίτυπα τοῦ πονήματος ἡ «Ἱστορικὴ ἀλήθεια διὰ τό Μακεδονικὸν» τοῦ πρώην ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ Φλωρίνης κ. Ἠλία Μάρκου (Ὡς τὸ συνημμένον).

Καὶ εἰς τὰ περισσότερα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ» στηλιτεύουμε τοὺς ἐξωμότας καὶ γενίτσαρους ποὺ μᾶς πουλᾶνε τὴν Μακεδονία μας ἀντὶ πινακίου φακῆς.

Νὰ ἀπαιτήσουμε καὶ ἐμεῖς ἐλεύθερο δημοψήφισμα καὶ νὰ καταδικάσουμε κάθε προσπάθεια παραχωρήσεως ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καὶ διὰ τὴν «μεγάλη Ἀλβανία».

Ὅλοι ἑνωμένοι καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσουμε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.