COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Απουσία σημαντικών ερωτήσεων στην συνέντευξη

Για τρίτην συνεχή χρονιάν διαθέτω πολύτιμον χρόνον προκειμένου να  παρακολουθήσω την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκην. Σκοπός να επισημάνω την δημοσιογραφικήν οξύτητα των συναδέλφων και δεύτερον για να εκτιμήσω την πολιτικήν καλλιέργειαν του Πρωθυπουργού και τις θέσεις του για το αύριον της Ελλάδος. Και τις τρεις φορές δεν ικανοποιήθηκα δεόντως. Οι ερωτήσεις στο σύνολόν τους τετριμμένες και χωρίς νεύρον, αλλά και όραμα για την Ελλάδα, η οποία βαδίζει σε πολύ άσχημην ατραπόν. Οι ερωτήσεις έπρεπε να περιείχαν και το στοιχείον της κριτικής, οξείας αλλά δικαίας.  Δεν έγινε κάτι ανάλογον.

Πέραν αυτών δημοσιοποιήθηκε ότι, κατά την σειράν καταρτίσεως του πίνακος ομιλητών δημοσιογράφων, παράγοντες ηρώτον τους δημοσιογράφους, ποίον θα ήτο το αντικείμενον της ερωτήσεως!!! Αν συνέβη κάτι όμοιον, η συνέντευξη θα πρέπει να θεωρηθεί χωλή.
Μερικές ερωτήσεις που καθ΄ ημάς έπρεπε να υποβληθούν και μάλιστα μετ΄ επιτάσεως και αντιλόγου είναι οι παρακάτω.
Ø Ποία μέτρα έχετε λάβει για το δημογραφικόν το οποίον είναι σε άκρως τρομακτικόν επίπεδον;; Πρόταση του γράφοντος είναι να καθιερωθεί εντός των αμέσων ημερών Νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διαθέτει 1.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί μέχρι τα 17 έτη και  τρία παιδιά κάθε οικογένεια. Χρήματα θα  εξοικονομούνται από τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι δανειστές ας λαμβάνουν ολιγώτερα. Το  pacta sun servanta που μας διατυμπανίζουν οι δανειστές, ας υποστεί προσωρινήν ανισχυρότητα, γιατί προέχει το Salus populi suprema lex esto ήτοι η σωτηρία της Ελλάδος είναι ο υπέρτατος Νόμος.
Ø Τι μέτρα θα εφαρμόσετε για την πέδηση των τροχαίων δυστυχημάτων;; Πρόταση του γράφοντος η οποία εστάλη στον αρμόδιον Υπουργόν ότε συνεζητείτο η τροποποίηση του ΚΟΚ, αλλά…. Να πραγματοποιηθεί γενικός επανέλεγχος σε όσους οδηγούν, αρχής γενομένης  από τον Πρωθυπουργόν μέχρι τον αγρότην του «τρακτέρ» και τον χρήστην δικύκλου. Όσοι δεν επιτύχουν θα μείνουν χωρίς άδειαν αδηγήσεως έως ότου επανεξεταστούν.
Ø Τα εγκλήματα κατά ζωής είναι τρομακτικά σε αριθμόν καθημερινώς. Σχεδιάζετε άμεσα μέτρα αντιμετωπίσεως του φαινομένου;
Ø Οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου από τους τούρκους επί τριάντα χρόνια, χωρίς να αντιδρούμεν δυναμικώς (ειδοποιητικώς τουλάχιστον!!) δεν είναι υποτιμητικές για την Ελλάδα πέραν του ότι είναι χαίνουσα οικονομική πληγή;
Ø Γιατί δεν επεκτείνομεν τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ.
Ø Η ΑΟΖ κηρύσσεται μονομερώς, γιατί δεν έχει γίνει;
Και άλλες σπουδαίες για το μέλλον της Ελλάδος ερωτήσεις υπάρχουν αλλά ας μη κάνομεν κατάχρηση του χώρου.
Έλειψα ένα ημίωρον από την συνέντευξη. Αν κάποια από τις άνω ερωτήσεις υπεβλήθη, έχει καλώς. Η επανάληψη δεν βλάπτει.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.