COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ.


                                                                     14.2.2020
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ,
,,ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ,,
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16.2.20 ΩΡΑ 17.00
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΘΕΡΜΩΣ
 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑ
ΑΠΟ ΟΠΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
HORST SEEHOFER ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ :
 «Θὰ ἔχουμε ἕνα δεύτερο 2015 ἐὰν δὲν βοηθήσουμε
 τὰ κράτη στὰ ἐξωτερικὰ σύνορα τῆς Ε.Ε.
νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴν μετανάστευση».


(Bild 13.2.2020)

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΥΤΟΤΑΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
 Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ γενικὰ ὅλοι οἱ φορεῖς μας τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς συστρατεύσεως ὅλων τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν ἀνιδιοτελῶν ἰδεολόγων ἀγωνιστῶν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῆς ἀκαινοτομήτου καὶ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας.
 Συγχαίρουμε ἐκ τῶν προτέρων ὅλους τοὺς ὁμιλητὲς στὸ Βελλίδειο καὶ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας νὰ ἒχουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ βροντοφωνήσουν τὴν ἀλήθεια εὐθαρσῶς, χωρὶς ὑπεκφυγὲς καὶ περιστροφές, χωρὶς ἀποσιώπησιν τῆς ἀληθείας καὶ διαστρεύλωσιν αὐτῆς.
 Μόνον μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας θὰ τονωθῇ τὸ ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
 Ὑπεθυμίζουμε ὅτι κάνουμε ἀκόμη ὑπομονὴ καὶ ἐπεκτείνουμε τὴν ἐκεχειρία, τὴν ὁποία κηρύξαμε ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2019, γιὰ νὰ μὴ δίδουμε ἀφορμὴ στοὺς διαβολεῖς – συκοφάντες μας καὶ ἐχθροὺς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς διασύρουν, λασπολογοῦν καὶ κατασυκοφαντοῦν, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς εἴμαστε ἡ αἰτία ποὺ δὲν πραγματοποιεῖται τὸ Τὰμα τοῦ Ἔθνους.
 Ἄν ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, θὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ ἂν ἀναγενηθοῦμε πνευματικά, θὰ δυνάμεθα νὰ συμβάλουμε καὶ εἰς τὴν ἀναγέννησιν ὅλων τῶν ἂλλων.
 Τότε δὲν θὰ ἰσχύουν τὰ αὐστηρότατα γραφόμενα τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Γεωργίου Σουρῆ, τοῦ ὁποίου ὁ ἀκροστηθιαῖος στίχος καταλήγει :  «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα».
Ἄλλα θὰ ἐφαρμόζωνται οἱ στίχοι τοῦ ἐνσυνειδήτου χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
 Μὲ τὴν ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴν μέθεξιν τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου πνεύματος μετὰ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ θὰ συμβάλουν ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἐκ νέου ἐκχριστιάνισιν καὶ ὅλων τῶν παλιμβαρβάρων καὶ τότε οἱ στρατιὲς τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ἀκεραίας πατρίδος θὰ πολλαπλασιάζωνται.
 Ἂν ἀπὸ ὅλους μας δοθῆ τὸ σύνθημα «ὁμοβροντία» , τότε οἱ ἐκδηλώσεις θὰ ἐντατικοποιοῦνται, διότι κάθε κάστρο χρειάζεται ὁμοβροντία. Ὅπως στὸ δάσος τῆς Δίρβης, στὴν θέσιν ΛΑΛΑ, ἕνας διαβολοπαρμένος μουσουλμάνος κρυμμένος σὲ κάποια «κουφάλα» σκότωνε ὅλους τοὺς Ἕλληνες μαχητὲς ποὺ διήρχοντο ἀπὸ τὸ πέρασμα αὐτό. Ἐδόθη ἐντολὴ στοὺς Ἕλληνες νὰ ρίχνουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς βόλια συνδιασμένα – ὁμοβροντία. Τότε ὁ φανατικὸς τουρκαλβανὸς ἀναγκάσθηκε νὰ κατεβῇ καὶ νὰ παραδοθῇ στοὺς Ἕλληνες μαχητές.
Ἔτσι καὶ μεῖς πρέπει νὰ συμπεριφερόμεθα, γιὰ νὰ μποροῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες.
 Διαφορετικά, τὸ κακὸν θὰ ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδο, τὸ δὲ καλὸ θὰ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ τοιαύτη.
«ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ!»
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσ/νίκης
16/02/20, ώρα 5μ.μ.

Στὴν ἐκδήλωση θὰ μιλήσουν οἱ:
 Μοναχὸς Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτοεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους «Μακεδονικαὶ ἀναμνήσεις καὶ νοσταλγίαι».
 κ. Ἰωάννης Μάζης, καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς ΕΚΠΑ.
«Γεωπολιτικὲς δυναμικὲς στὴ Ν.Α. Μεσόγειο καὶ ἡ παράνομη μετανάστευση».
 κ. Γεώργιος Ρωμανός, συγγραφέας, ἱστορικὸς ἐρευνητής.
«Μετέωρη στὸν ΟΗΕ καὶ ἀκυρώσιμη ἡ «Συμφωνία Πρεσπῶν». Τὸ δημοψήφισμα ἐνεργό».
 κ. Δῆμος Θανάσουλας, νομικός.
«Ὑπὲρ τοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους».
 ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ : 22 ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Ἐπισυνάπτουμε μεταφρασμένα ἀποσπάσματα  συνεντεύξεως  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ.HORST SEEHOFER Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΦΥΓΑΔΩΝ :
«ΘΑ ΒΙΩΣΩΜΕ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 2015».
 ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 19.1.2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ.
 ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΥΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ :
«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ
ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ,,».
Ο ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΤΑ  ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΖΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΤΑ ΔΙΕΔΙΔΑΝ.
                                     

                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.