COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ανύπαρκτη και άτολμη η Ευρώπη. Τρέμει την τουρκίαν!


Δύο μήνες ο Ελληνικός Πολεμικός στόλος ευρίσκεται περιφερόμενός νοτίως Καστελορίζου, Ρόδου,  Κρήτης, Κύπρου, Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχει ουσιαστική αιτία;; Ισχυρίζονται οι δικοί μας ότι πρέπει να παρακολουθεί το τουρκικόν πειρατικόν πλοίον που κάνει σεισμικές έρευνες εκεί. Μερικές είναι σε διεθνή ύδατα άλλες εντός της Ελληνικής ΑΟΖ. Στην δευτέραν πρίπτωση δεν το εμποδίζει καμμία δύναμη! Τότε γιατί είναι πλησίον όλον το Πολεμικόν μας Ναυτικόν; Υπάρχει κάποιος να εξηγήσει στον Ελληνικόν Λαόν, μεταξύ του οποίου και σε εμέ τον βλάκαν, τι σκοπόν έχει η πολύμηνη και άκρως δαπανηρή έξοδος του στόλου;; Το τουρκικόν πειρατικόν κινείται ανενόχλητον, Επομένως  ποίος ο σκοπός των δικών μας πλοίων εκεί;;

Στις 12 Αυγούστου ενημέρωσε με NAVTEX η τουρκία ότι θα κάμει έρευνες  μέχρι τις 23 Αύγουστου. Πανικός στο Ελληνικόν Υπουργείον Εξωτερικών. Έτρεχε σ’ όλην την Γη να ανακοινώσει την παράβαση και να εξαναγκασθεί η Διεθνής  Κοινότητα να εμποδίσει την Τουρκίαν, η οποία έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια τις άτολμες συστάσεις όλων, Οι Ευρωπαίοι συνήλθαν για να αποφασίσουν κυρώσεις αλλά ήταν άτυπη η σύνοδος και δεν ανεκοινώθη τίποτε. Στις 28 Αυγούστου πάλιν συνήλθαν αλλά πάλι άτυπη η σύσκεψη και δεν ανεκοινώθη τίποτε, κάτι που περιμένουν να γίνει τέλος Σεπτεμβρίου που θα είναι νόμιμη!!!!  Μέχρι τότε η τουρκία θα .έχει αρχίσει εξορύξεις υδρογονανθράκων!!!!
Οι άτολμοι και άβουλοι Ευρωπαίοι είπαν στην Ελλάδα,  έχεις δίκαιον αλλά δεν μπορούμεν να κάμομεν τίποτε, γιατί αν πιέσομεν την Τουρκίαν εξαγριώνεται και τότε δεν ξέρομεν τι θα γίνει!!!! Αυτή είναι η πραγματικότητα .Τρέμουν την Τουρκίαν μη θυμώσει!!! Είκοσι επτά  κράτη γονυκλινή  σιωπηρώς καθημερινώς στην τουρκίαν και έχουν το θράσος να λένε στην Ελλάδα ότι έχει δίκαιον!. Έχει και που θα το βρεί;;
Αυτή η ταπεινωτική  έκφραση των Ευρωπαίων είναι η μικρή πλευρά του σαθρού οικοδομήματος που κατ΄ ευφημισμόν καλούν «Ενωμένην Ευρώπην» ενώ είναι  πέρα  για πέρα σκορπισμένη. Κάθε κράτος κινείται για τα δικά του συμφέροντα. Επιφανειακώς  ενωτικώς, αλλά πάνυ αδυνάμως.΄
Η Ελλάδα δεν κινείται στο Αιγαίον για τον εαυτόν της αλλά για την ανενωμένην  Ευρώπην, κάτι που πράττει επί 2.500 χρόνια!
Αυτήν την στιγμήν όμως που λέγεται ότι υπάρχει ενωμένη ευρώπη, η Ελλάδα δεν έπρεπε να αμύνεται καθημερινώς εναντίον της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά η ευρώπη. Τα σύνορά της παραβιάζουν τα τουρκικά αεροπλάνα καθημερινώς  και το πειρατικόν στην δικήν της  ΑΟΖ κάνει έρευνες!!!!!  ¨Ηλθε κάποιον πολεμικόν ευρωπαϊκόν, κάθε ημέρα  όπως πράττουν τα Ελληνικά, να αναχαιτίσει τα τουρκικά;; Ποτέ!!  Πήγε κάποιον πολεμικόν της Ευρώπης να παρακολουθεί το πειρατικόν στην ΑΟΖ της;; Ποτέ! Που είναι η  παρουσία της;; Ανύπαρκτη! Μηδενική. Απόλυτη αδιαφορία. Ποίον σκοπόν εξυπηρετεί εν προκειμένω η Ενωμένη Ευρώπη; Κανέναν για την Ελλάδα, την οποίαν πιέζουν να κρατά τους πρόσφυγες  και οικονομικούς μετανάστες στα εδάφη της,   για να μη πλησιάσουν στα δικά της!
Στείλτε κύριοι της Ευρώπης τα πολεμικά σας στο Αιγαίον,  ώστε να αποσυρθούν τα Ελληνικά στον Ναύσταθμον.
                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.