Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Χαίρε, ώ των προστίμων το απύθυμενον εύρος!!

Ουκ επί προστίμοις συντηρηθήσεται Κράτος!! Όμως αυτό δεν το γνωρίζουν  οι επιβάλλοντες βροχηδόν πρόστιμα στους πολίτες άνευ αποχρώντος λόγου στις πλείστες των περιπτώσεων.
 Ο καταιγισμός προστίμων που επιβάλλει η Διοίκηση σε βάρος  όσων δεν  συμμορφώνονται  με τις  αποφάσεις της είναι το ολιγώτερον εξωφρενικός! Επειδή αδυνατεί να ελέγξει  την εφαρμογήν  των νομοθετηθέντων, απειλεί με πρόστιμα και μάλιστα τα εφαρμόζει. Και τα πρόστιμα αυτά στις πλείστες των περιπτώσεων  είναι άθλια και υπέρογκα και άνευ αποτελέσματος. Νόμος ορίζει π.χ. ότι η παραβίαση ερυθρού σήματος στην τροχαίαν κίνηση τιμωρείται με πρόστιμον. Οι παραβάτες το πληρώνουν και συνεχίζουν να παρανομούν, ώστε να έχουν το όχημα τους και να κινούνται. Λείπει ο σεβασμός στην τήρησην των Νόμων. Αν αυτό επιτευχθεί δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα και δεν θα υπάρχουν παραβιάσεις.

Στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων κτισμάτων τα πρόστιμα είναι αναρίθμητα. Το Κράτος έχει έσοδα από αυτά αλλά η παρανομία οργιάζει,  απλούστατα διότι οι παραβάτες πληρώνουν τα πρόστιμα και συνεχίζουν να παρανομούν. Δεν αποτρέπεται  η παρανομία που είναι το ζητούμενον. Στα αυθαίρετα όμως υπάρχει και μία άθλια διάταξη. Είναι το λεγόμενον «πρόστιμον διατηρήσεως». Πρόκειται για αισχίστου είδους νομοθέτηση. Και τούτο γιατί επιβάλλεται πρόστιμον διαρκείας και όχι εφ’ άπαξ. Σε κτίσμα μικρόν και ασήμαντον επεβλήθη πρόστιμον διαρκείας  5.000 Ευρώ  κάθε χρόνον!! Μετά από δύο χρόνια το πρόστιμον  ήταν τρεις φορές μεγαλύτερον από την αξίαν του αυθαιρέτου!!! Πρόστιμα επιβάλλονται επίσης αναρίθμητα για τα ακίνητα. Αν δεν δηλώσεις εγκαίρως στοιχεία για το Κτηματολόγιον έχεις πρόστιμον.  Και αν το δηλώσεις και δεν πληρώσεις το τέλος αυτό πολλαπλασιάζεται και μπορεί να ξεπεράσει την αξίαν του ακινήτου. 
Πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες από 150  Ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριον.
Πρόστιμον για  μη έκδοση αποδείξεων 600 Ευρώ.
Πρόστιμον για μη έγκαιρην, δηλ. εντός των  πρώτων λεπτών της ώρας του έτους που αφορά!!! πληρωμήν τελών αυτοκινήτων στο διπλάσιον.
Πρόστιμον για μη έγκαιρην δήλωσην φόρου εισοδήματος.
Πρόστιμον γιατί έκαμες κλουβί για τρεις κότες. Πρόστιμον γιατί υδροχρωμάτισες εξωτερικώς το σπίτι σου!! ή ελαιοχρωμάτισες θύρες και παράθυρα για να τα προστατέψεις από την σήψην!!
Πρόστιμον γιατί άνοιξες μικρόν φρέαρ στον αγρόν σου για πότισμα πέντε ελαιοδένδρων!
 Πρόκειται για δραματικές και ασύλληπτες στις λεπτομέρειές και το ύψος τους επιβολές εξωφρενικών προστίμων. Η ευνομουμένη Πολιτεία δεν επιβάλει πρόστιμα για στις παραγωγικές δραστηριότητες των μελών της, αλλά μόνον φόρους και αυτούς βάσει της οικονομικής αντοχής των υποχρέων.
Αν  απαράδεκτα πρόστιμα, λόγω μη εγκρίσεως του Κράτους για οικοδομικήν δραστηριότητα  των πολιτών επεβάλλοντο διαχρονικώς, δεν θα υπήρχεν ούτε Παρθενών, ούτε Στάδια, ούτε Θέατρα, ούτε η ασύλληπτη αρχιτεκτονική των χωριών, ορεινών και νησιωτικών!
Μπορούν να συλλάβουν το ολίσθημα της επιβολής παραλόγων προστίμων οι θεσμοθετούντες αυτά!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.