Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Έχομεν υπόσταση, οντότητα, γνώμην;

Σαν απλός Έλλην πολίτης δεν ανέχομαι τις κατά συρροήν ταπεινωτικές διεργασίες εκ μέρους της τουρκίας.  Ο εναέριος χώρος είναι στην απόλυτην διάτρηση των τουρκικών μαχητικών πλειστάκις της ημέρας. Το έχουν κάμει «κόσκινον»!!! Τα  χωρικά ύδατα το αυτό. Τα σύνορά μας θαλάσσια και χερσαία ανύπαρκτα. Τυχόν απόψεις μας διαμαρτυρίας, λόγω ηπίας εκφράσεως, επισκιάζονται από τις τουρκικές.
Το Αιγαίον Πέλαγος στην απόλυτην επιλογήν των τούρκων. Οσάκις επιθυμούν, «δεσμεύουν» τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις και παίζουν με τα μαχητικά τους!!!, απαγορεύοντας σε Ελληνικά πλοία πάσης κατηγοράς να πλησιάσουν. Οι ασκήσεις τους μολύνουν και τον εναέριον και τον υποθαλάσσιον χώρον.
Οσάκις θέλουν να  μας «ραπίσουν» δίδουν εντολήν σε δικά τους πλοία να κάνουν έρευνες στο Αιγαίον!!
Αυτές τις ημέρες το ΝΑΤΟ κάνει ασκήσεις στο Αιγαίον, νέα μόλυνση του περιβάλλοντοςκαι ο τούρκος ζήτησε η Λήμνος να εξαιρεθεί από τις ασκήσεις! το δε ΝΑΤΟ υπήκουσεν ασμένως  και περιφρόνησε αναισχύντως την Ελλάδα η οποία αντέδρασε!! Δηλαδή το φιλοξενούμεν στις θάλασσές μας και μας περιφρονεί θρασύτατα.
Ότι και αν πούμεν, όπως και να διαμαρτυρηθούμεν, για τον σεβασμόν της κυριαρχίας μας και τίποτε άλλο δεν εισακουόμεθα από κανέναν και κατά μείζονα λόγον από τους τούρκους!  Αυτοί  μάλλον συνεχώς μας ειρωνεύονται και μας απειλούν με αποστολές λαθρομεταναστών. Δηλαδή με καταφανή παραβίαση των θαλασσίων συνόρων μας!
Η Ευρώπη εκτείνεται στο Αιγαίον ή όχι;; Αν ΝΑΙ να απαγορεύσει αμέσως  στους τούρκους να παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορα. Ρητώς και αποτελεσματικώς. Όπως τα προστατεύει η Βουλγαρία!! τα Σκόπια, η Αλβανία και όσα κράτη αμύνονται του πατρίου εδάφους!
Να απαγορευτεί στο ΝΑΤΟ να κάνει περιπολίες στο Αιγαίον, οι οποίες αποβλέπουν σε άλλους σκοπούς και κάθε άλλον στην προστασίαν του Αιγαίου από τις διελεύσεις των λαθρομεταναστών!
Να απαγορευτεί στην τουρκίαν να δεσμεύει θαλάσσιες εκτάσεις για ασκήσεις. Να πάει στην Προποντίδα και στον Εύξεινον.
Να επισημανθεί στην Ευρώπην ότι αδιαλείπτως πρέπει να προστατεύει τα εναέρια και θαλάσσια σύνορά της, χωρίς την συμμετοχήν της Ελλάδος η οποία είναι οικονομικώς εξουθενωμένη.
Να επεκταθούν τάχιστα τα χωρικά ύδατα στα δώδεκα (12) ν. μίλια!!! Η ατολμία εκ μέρους μας, συσσωρεύει καθημερινώς κακά!
Ζητούμεν από τους Πολιτικούς μας να σεβαστούν την κυριαρχίαν της Ελλάδος, τα δίκαιά της στον θαλάσσιον και εναέριον χώρον, την αξιοπρέπειαν του Λαού της, ο οποίος ευρίσκεται σε μεγίστην αγανάκτηση με τα τεκταινόμενα και να σταματήσουν να «κορδώνονται»  μπροστά στις τηλεοράσεις χωρίς να προσφέρουν τίποτε θετικόν!!
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.