Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ψιττακικός ηδονισμός ξένων λέξεων

Προσπαθούμεν με κάθε τρόπον να αντιληφθούμεν τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως έντυπα και ηλεκτρονικά, σε ποίους απευθύνονται. Σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς; Γιατί  οι λέξεις που εκστομίζουν και μάλιστα με αύξουσαν έμφαση, είναι  ξένες και μάλιστα ανερμήνευτες, κάτι το οποίον αφήνει  κενόν στην πληρότητα του ακροατή.   Ο κάτοικος της υπαίθρου, ο ηλικιωμένος ή ο αδύνατος να κυκλοφορεί έξω, ευρίσκει συντροφιάν με την τηλεόραση την οποίαν παρακολουθεί.
Μέστιστον μέρος είναι μετρίας μορφώσεως και δεν γνωρίζουν καμμίαν ξένην γλώσσαν, αγρότες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, επιχειρηματίες, απλοί εργάτες, οικοδέσποινες κλπ. Θέλουν να ακούνε τα νέα. Όμως πολλές λέξεις δεν τις εννοούν γιατί είναι άλλης γλώσσης, αλλά μετά πάροδον καιρού και εφ’ όσον τις έχουν ακούσει χιλιάδες φορές τις επαναλαμβάνουν, tempore dato, χωρίς να γνωρίζουν την έννοιάν τους.  Το φαινόμενον αυτό συνεχίζεται απαύστως και μάλιστα με πυκνότητα. Οι  ξένες λέξεις «πέφτουν» βροχηδόν καθημερινώς. Μερικά απαράδεκτα.
Εξ αφορμής του εγκλήματος στην Ζάκυνθον, ακούσαμεν ότι αφορμήν έδωσε  μία «σέλφι»!!! Όλα τα Ραδιόφωνα και οι Τηλεοπτικοί σταθμοί αλλά και Ιστότοποι ανέφεραν την λέξη χωρίς να την  ερμηνεύουν!! Ήταν συνεννοημένοι ή ψιττάκιζαν ότι άκουσαν; Η γριούλα των 80 ετών στην Δονούσα, ο γέρων κτηνοτρόφος σε χωρίον του Γράμμου, ο μέσης μορφώσεως κάτοικος του Κλεινού Άστεως, αλλά και ο μορφωμένος και μη γλωσσομαθής, τι θα καταλάβει; Ποίος σέβεται τον ακροατήν των ειδήσεων;
Τα δάνεια τα πήραν ξένα «φάουντ»!!  Γιατί αποφεύγεται η λέξη Ταμεία ή οικονομικοί οργανισμοί ή Τράπεζες;; Τι σκοπόν εξυπηρετεί η ξένη λέξη;
Η είδηση έγινε «βιράλ»!!  Γιατί δεν λέγεται ότι εξηπλώθη ταχέως, με ταχύτητα, με εμμονή, με σβελτάδα, με γρηγοράδα, με γρηγοροσύνην, με ωκύτητα;  «Ωκύπους είδησις» ήταν  προσβλητικόν, ή είναι ευκολονόητον το  «βιράλ»;;
Είναι στην «αντζέντα»!! Γιατί αποφεύγεται η λέξη στο πρόγραμμα, στο σχέδιον, στην ημερησίαν διάταξη, στο πινάκιον, στους σχεδιαμούς, στα υπ’ όψιν;;
«Καρέ -καρέ»!! Γιατί  αποφεύγεται η λέξη, λεπτόν προς λεπτόν, επακριβώς, λεπτομερειακώς, βήμα προς βήμα, αναλυτικώς, προσδιοριστικώς, εμφαντικώς;
Άπειρες και αναρίθμητες είναι οι περιπτώσεις και ανεφέραμεν  ενδεικτικώς ελαχίστας μήπως οι υπεύθυνοι των ΜΜΕ σεβαστούν έστω και ολίγον τον ακροατήριόν τους. Δεν θα τους δώσει ουδείς συγχαρητήρια για την προσβλητικήν περιφρόνηση της «Αμήτωρος και θεαγωγού» Γλώσσης. Οι χρήστες αυτής  της μιγαδικής αναφοράς, γιατί ηδονίζονται;; Αυτονόητον ότι να δεν ηδονιζόταν θα άλλαζαν άρδην έκφραση.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.