Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Εκτός Νόμου οι…. νομοθετήσεις στην Βουλήν!!


Το νομοθετικόν πλήγμα που μονίμως βαραίνει το Κοινοβούλιόν μας, ήτοι η σωρηδόν και την εσχάτην στιγμήν κατάθεση τροπολογιών ασχέτων με το κείμενον του συζητουμένου Νομοσχεδίου, είναι διαρκές, ανυπέρβλητον και εκτός Συνταγματικών προτροπών και διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής. Πως οι  γεννήτορες και τηρητές των Νόμων, καταπατούν τις αποφάσεις τους;; Οι τρόποι είναι πολλοί, αρχής  γενομένης εν τω Κοινοβουλίω.
 Πρώτη περίπτωση το «ικατεπείγον» του Νομσχεδίου όπου η ανάγνωσή του, όχι  η μελέτη, του είναι αδύνατος.
Δεύτερη με τις τροπολογίες!
Η δευτέρα αυτή περίπτωση είναι μέγιστον πλήγμα για την κοινοβουλευτικήν διαδικασίαν και τρόπος κρυφίας νομοθετήσεως, με πλήθος ευνοιοκρατικών περιπτώσεων, νομιμοποιήσεως παρανόμως κινουμένων και άλλες ων ουκ  έστιν αριθμός.
Σε προηγούμενα χρόνια έτυχε να κατατεθούν σε νομοσχέδιον  εννενήντα τροπολογίες!!!! φυσικά όλες άσχετες με το σώμα του Νόμου. Το κακόν συνεχίζεται.
Στις 27 τρέχοντος κατατέθηκαν σε Νομοσχέδιον που ευρίσκετο στο στάδιον της ψηφίσεως!!!!δέκα εννέα (19) τροπολογίες,  άσχετες με το νομοσχέδιον και κλήθηκαν οι Βουλευτές να τις ψηφίσουν πριν ακόμα τις πιάσουν στα χέρια τους!!
Ο Βουλευτής του ΚΚΕ  Καραθανασόπουλος, και ο Βουλευτής του Ποταμιού  Αμυράς διαμαρτυρήθηκαν εντονότατα για τον υποβιβασμόν του κοινοβουλίου. Το Ποτάμι μάλιστα απεχώρησε της συζητήσεως!!
Ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής για το θέμα των τροπολογιών.  Όμως δεν τηρείται!! Γιατί τότε τον ψήφισαν;; Ας δούμεν μερικές διατάξεις.
Το άρθρον 85 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής αναφέρει.
n  «Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων δεν πρέπει να περιέχουν διατάξεις άσχετές προς το κύριον αντικείμενόν τους».
Εδώ γίνεται η μεγίστη και καταιγιστική παραβίαση του Κανονισμού. Όλες οι τροπολογίες είναι άσχετες με το Νομοσχέδιον. Πολύ ελάχιστες και σπανίως είναι βελτιωτικές κάποιου άρθρου.
Το άρθρον 87  παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής αναφέρει ότι οι
n   «Προτάσεις ή τροπολογίες Βουλευτών και Υπουργών κατατίθενται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζητήσεως στην Ολομέλεια».
Ουδέποτε τηρείται η διάταξη. Τροπολογίες κατατίθενται και ολίγα λεπτά πριν ψηφισθεί το Νομοσχέδιον!!!, ανεξαρτήτως αν το ίδιον άρθρον του Κανονισμού  στην παρ.1. αναφέρει ότι
n  «Η κατάθεση (σ.σ. προσθηκών ή τροπολογιών), την Παρασκευήν γίνεται το αργότερον έως ώρα 13.00».
Η αφόρητη αυτή καταπάτηση των Νομοθετικών διατάξεων δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή στην έκτασή της από το ευρύ κοινόν, το οποίον έχει άγνοιαν πως λειτουργεί η νομοθετική διαδικασία, για να είναι σε θέση να κρίνει την παρανομίαν.  Κανείς ποτέ δε το ενημέρωσε!!!! Οι Τηλεοράσεις που έπρεπε να είναι ενημερωτές, καθοδηγητές και διδάσκαλοι σε τόσον σημαντικά θέματα ασχολούνται  μόνον   με τις μαγειρικές. Γι’ αυτό μας «μαγειρεύουν» οι πολιτικοί μας!!
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.