COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Γιγάντωση της γραφειοκρατίας!!!


Στην Ελλάδα η γραφειοκρατία είναι μονίμως στο απυρόβλητον. Κανείς  δεν ενδιαφέρεται για την περιστολήν της. Όλοι υποσχέσεις δίδουν και αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ. Τα οικονομικά δυσμενή αποτελέσματα ανέρχονται σε κάποια δις Ευρώ τον χρόνον. Και το επαχθέστατον αυτό συμβάν το επιβεβαίωσε και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Αλλά οι υπεύθυνοι της παρούσης  και των προηγηθεισών Κυβερνήσεων, αλλά και των επί μέρους ενοτήτων είναι άτολμοι να κόψουν τις κεφαλές της γραφειοκρατικής ύδρας. Χρειάζεται ένας Ηρακλής. Μάλλον δεν διαθέτουμεν απογόνους του!!Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Πρώτη:  Πριν από είκοσι και πλέον χρόνια, τότε που υπήρχαν χρήματα, είχα ανοίξει λογαριασμούς στην Αγροτικήν Τράπεζαν με συνδικαιούχους τα παιδιά μου. Εν τω μεταξύ έκαμα αναλήψεις και τους εγκατέλειψα.
΄Ελαβα ειδοποίηση από την Τράπεζαν πριν ολίγες ημέρες, ότι οι λογαριασμοί δεν έχουν κινηθεί επί είκοσι χρόνια και να προσέλθω να τους ενεργοποιήσω ή  διαφορετικώς θα τους κλείσει οριστικώς η Τράπεζα. Ούτε καν γνώριζα την ύπαρξή τους. Με καλούσαν δε να προσκομίσω τα πιο κάτω δικαιολογητικά.
1)   Δελτίον Αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατήριον σε ισχύ.
2)   Πρόσφατον λογαριασμόν Οργανισμού κοινής Ωφελείας
3)   Εκκαθαριστικόν σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
4)   Αντίγραφον συντάξεως ή βεβαίωση μισθοδοσίας εργοδότου
5)   Πρόσφατον λογαριασμόν σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.
Τα αιτούμενα είναι απολύτως περιττά. Όποια δικαιολογίαν και αν αντιτάξουν οι υπεύθυνοι της Τραπέζης ότι είναι αναγκαία τα αιτούμενα  οφείλεται στην ατολμίαν να κόψουν την  γραφειοκρατίαν  όπως προαναφέραμεν. Το μόνον αναγκαίον ήταν η αστυνομική ταυτότητα. Ο Λογαριασμός της ΔΕΗ σε τι εξυπηρετεί για να διαγράψω ένα παλαιόν τραπεζικόν λογαριασμόν;;; Σε τίποτε. Του τηλεφώνου που ζήτησαν και μάλιστα και κινητού σε τι είναι αναγκαίος; Σε τίποτε. Και στο όνομά μου δεν υπάρχει σταθερόν τηλέφωνον το δε κινητόν είναι με κάρτα. Και εδώ έπρεπε να ταλαιπωρηθώ να πάω στην τηλεφωνίαν να πάρω βεβαίωση. Λυπούμαι για την απόφασή σας και αγανάκτησα πολύ διότι εκινούμην  πεζή στους δρόμους βρεχόμενος για να πάρω μίαν απολύτως ανώφελή βεβαίωση.
Το εκκαθαριστικόν της εφορίας σε τι χρησιμεύει; Δεν ζητούσα δάνειον!
Πέμπτον έτι άχρηστον και περιττόν αντίγραφον συντάξως του τελευταίου μήνα!!!
Διαγραφή ενός νεκρού τραπεζικού λογαριασμού εκλήθην να πράξω. Σε τι είναι απαραίτητα τα δικαιολογητικά  που μου ζητάτε;;; Μάλλον ντροπήν μου προξένησαν και η διατήρησή τους είναι ακόμα πιο ντροπή και φαιδρή.  Τα ποσά ήταν  3 Ευρώ  και έξι Ευρώ!!! Τα μεταφορικά στην Τράπεζαν περισσότερα!!!!!!!
Δευτέρα! Η κάρτα διακινήσεως χρημάτων είχε απομαγνητισθεί. Προσήλθα στην τράπεζα μήπως υπάρχει τρόπος να επανέλθει επί τόπου. Όχι μου είπαν, θα φέρετε εκκαθαριστικόν εφορίας και την ταυτότητα να ακυρώσομεν την παλαιάν και να σας εκδόσομεν καινούργιαν από την Αθήνα. Θα απαιτηθούν περίπου επτά ημέρες.
Τι χρειάζεται το εκκαθαριστικόν. Και τους τόννους τα έγγραφα που  παραλαμβάνει η τράπεζα μ’ αυτά τα περιττά που ζητά που τα αποθηκεύει;  Στις δύο περιπτώσεις σπαταλήθηκαν πέντε κόλλες Α4 χωρίς νόημα. Πόσες χιλιάδες όμοιες ανωφελείς και δαπανηρές άσκοπες πράξεις γίνονται σ’ όλες τις υπηρεσίες Δημοσίου και οργανισμών;
Λυπηρόν το εμπεσείν εις Ελληνικήν  διαπραγμάτευσιν.
Μιχαήλ ΣτρατουδάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.