Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ


                                                                                                                                                           ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΒΡΥΧΑΤΑΙ
1.Ἀπὸ τὰ πάρα πολλὰ χαϊδέματα ποὺ τοῦ κάνουμε ἐμεῖς οἱ προσκυνητοὶ στὸν μέγα Σουλτάνο :


α. ζεμπέκικοι χοροὶ τοῦ ΓΑΠ μὲ τὸν ΙSMAEL CΕΜ.

Ἀπάνω στὸ ἀποκορύφωμά τους συμφώνησαν ἀστραπιαίως τὴν μὲν ἑλληνικὴ ἱστορία νὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι, τὴν δὲ τουρκικὴ κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιστήμονες μὲ κύρος, γεγονὸς ποὺ στὴν πράξη δὲν ἀπεδέχθησαν καθόλου οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, ἡ Ἑλλάδα ὅμως τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν ἀνδρείκελων δέχεται τὴν Ἱστορία της νὰ τὴν γράφουν πάσης φύσεως «βασιλικὲς κόμπρες» καὶ νὰ χύνουν τὸ δηλητήριόν τους, ὅπως παραδείγματος χάριν Ρεπούση καὶ ἄλλοι ἀνθέλληνες, ἀνιστόρητοι, ἰδιοτελεῖς καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἱστορικοί.  Οἱ συμφωνίες περιέχονται καὶ στὸν προδοτικό, ἀνθελληνικὸ καὶ ἐξωμοτικὸ νόμο 2929/27.6.2001/ΦΕΚ 142 Α / 2001, ποὺ ἐπιχρυσώθηκε μὲ πολιτιστικὴ «σάλτσα».

β. Τὰ «κουμπαριά» τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ νεωτέρου  καὶ τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

γ. οἱ ἀδελφικὲς σχέσεις τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μετὰ τοῦ ψυχοπαθοῦς καὶ γενίτσαρου τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Αὐτὰ τὰ ἐκμεταλλεύεται ἄγρια ὁ ψυχοπαθὴς καὶ αἱμοσταγὴς Ἐρντογὰν καὶ ἀπειλεῖ νὰ ἐπανακαταλάβῃ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς πάλαι ποτὲ φρικτότατης ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

2.Ἤδη κυκλοφοροῦν χάρτες τῶν «φίλων» τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ τῶν «κολοβῶν φιδιῶν», ὅπου ἡ Ἑλλάδα ὁρίζεται κάτω ἀπὸ τὴν Ἄρτα, κάτω ἀπὸ τὴν Λάρισα (γενναιότατα μᾶς ἀφήνουν τὴν Χαλκίδα, τὶς Σποράδες) καὶ ὅλα τὰ νησιὰ μας, Αἰγαίου Πελάγους καὶ  παραλίων Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς καὶ ἡ Κρήτη εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος.

3.Ἀφοῦ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσον ξευτιλισμένοι, πρὸς τὶ νὰ χαλάσουν τὸ ζαχαρένιον τους οἱ φίλοι μας καὶ σύμμαχοί μας Νατοϊκοί, Ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ λοιπῶν νὰ μαλώνουν τὰ χαϊδεμένα παιδιὰ τῆς Τουρκίας ;;; ...

4. Τὸ ἄκρως περίεργο καὶ ἐπικίνδυνο μυστήριο εἶναι μὲ τὸν ἀξιωματικό μας καὶ ὑπαξιωματικό μας στὸν Ἕβρο.
Οἱ ἔχοντες ὑπηρετήσει ἐκεῖ, τονίζουν ὅτι πέραν τῶν τάφρων τοῦ Ἕβρου μόνον 250 - 300 μέτρα ὑπάρχει χερσαία δίοδος.
Χιλιάδες ἐρωτηματικὰ ὑπάρχουν :
α) μήπως αὐτὸ εἶναι στημένη παγίδα ἤ προβοκάτσια τῶν Τούρκων ; ; ;
β) μήπως ἡ σύλληψις ἔγινε διὰ εἰδικῶν ἐκπαιδευμένων ὀργάνων τῆς Τουρκίας ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους ; ; ;
γ) δὲν θὰ ἔπρεπε μετὰ ἀπὸ τὶς τόσες «λυσασμένες» δηλώσεις
τοῦ σχιζοφρενοῦς Σουλτάνου νὰ περιπολοῦν εἰς ἀπόστασιν 150 μέτρων ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο, μεγαλύτερες ὁμάδες ἀποτελούμενες ἀπὸ 5 ἤ 10 ἄριστα ἐκπαιδευμένους στρατιῶτες μας ; ; ;
δ) Γιατὶ ἄργησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐνημερώσουν τὸν κυρίαρχο ἑλληνικὸ λαὸ ἕνα ἡμερόνυκτο καὶ ὄχι ἀμέσως ; ; ;
ε) Γιατὶ δὲν ζήτησαν τὴν ἄμεσο ἐπέμβαση τῶν «φίλων μας» Νατοϊκῶν καὶ εὐρωπαίων ἑταίρων μας ; ; ;
στ) μήπως διέθεσαν οἱ ἐξτρεμιστὲς μωαμεθανοὶ τεράστια ποσὰ γιὰ νὰ μᾶς σκηνοθετήσουν καὶ αὐτὴν τὴν ὕπουλη καὶ ἐγκληματικὴ πράξη, γιὰ νὰ ἐκμεταλευθοῦν οἱ Τοῦρκοι τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ μᾶς κτυπήσουν ἀπὸ ἀνατολάς, ἤ στὰ σύνορα ἤ νὰ μᾶς καταλάβουν τὰ νησιά μας καὶ νὰ ἔχουμε νέους Ἀττίλες ; ; ;

ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΥΣΟ, ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ.
1.     Ἀφοῦ διέλυσαν τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύην ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά, ἀλλὰ καὶ τὴν γενοκτονία τοῦ ὑπερήφανου μαρτυρικοῦ συριακοῦ γένους - ἔθνους.

2.     Τοιουτοτρόπως δημιουργοῦν ἀτέρμονες στρατιὲς ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώση καὶ ἀπὸ αὐτούς, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις κατόρθωσαν νὰ πείσουν καὶ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας νὰ συνοδοιπορῇ καὶ νὰ   κόπτεται γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων καθ΄ ἥν στιγμὴ Ἕλληνες λιμοκτονοῦν καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς τονίζει: «Ὅστις οὐ προνοεῖ τῶν οἰκείων τῆς πίστεως, οὗτος γέγονεν χείρων ἀπίστων ....».

3.     Μάλιστα δὲ ὁ Μακαριώτατός μας ἔβγαλε καὶ τὸν Τίμιον Σταυρόν «διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζη τοὺς Μωαμεθανούς»!!!...

4.     Ἐνῷ ἔχομε πολλὰ ἑκατομμύρια φανατικῶν Μουσουλμάνων ποὺ πατᾶνε τὰ Ἅγια καὶ Ἱερὰ χώματα τῆς πατρίδος μας, ὅπου ἔχυσαν τὸ αἷμα των οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας καὶ ἐνῷ οἱ ἐξτρεμιστὲς Μουσουλμάνοι ἔχουν ἤδη ἑκατοντάδες τεμένη καὶ εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς, ἐν τούτοις τὸ τρισάθλιο ἀντίχριστο Κατεστημένο, ἡ Πνευματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία παραχωροῦν ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις γιὰ νεκροταφεῖα καὶ μουσουλμανικὰ τεμένη, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ναυτικὴ βάσι τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικό, ὑπνωτίζοντας τὸν ἀποχαυνωμένο ἑλληνικὸ λαό, ποὺ μὲ τὰ καθημερινὰ ραντίσματα ποὺ ὑφίσταται ἔχουν μειωθῆ οἱ δυνάμεις ἀντιστάσεώς του. Αὐτὸν τὸν ραντισμένο καὶ ἀφιονισμένο ἑλληνικὸ λαὸ τὸν ἐξαπατοῦν καὶ τονίζουν ὅτι δῆθεν τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ λιγώτερο ἀπὸ 1.000.000 Ε ἤ γύρω στὸ 1.000.000. Εἰς ἀπόρρητο ὅμως ἔκθεση τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου, ἀναφέρεται ὅτι θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 130.000.000Ε.

5.     Ἡ ἴδια ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εἶχε προϋπολογίσει εἰς τὸν νόμον της  80.000.000Ε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
1.Ἡ ὡς ἄνω κυρία Μπακογιάννη ἐμοχθοῦσε νὰ φέρη 10.000 ἱερόδουλες ἀπὸ τὸν τέως ὑπαρκτὸ σοσιαλισμό, γιὰ νὰ μὴ μείνουν «οἱ ἀθάνατοι» χωρὶς τὴν ἀπόλαυση τῶν γυναικῶν, ἄν καὶ πάρα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἄρρωστοι, εἴτε ἀμφιφυλόφιλοι εἴτε σκέτοι ὁμοφυλόφιλοι καὶ θὰ προτιμοῦσαν τοὺς τσολιάδες μας, τοὺς ναῦτες μας, τοὺς βοσκούς μας καὶ ὅλα τὰ γερὰ παληκάρια μας. Γιὰ νὰ μᾶς πολλαπλασιάσουν τὸ ἔιτζ καὶ τὰ διάφορα ἀφροδίσια νοσήματα.

2.Παρ ὅλον ὅτι παρῆλθον 14 ὁλόκληρα χρόνια, ἀκόμη δὲν γνωρίζομε πόσες ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἐσπατάλησε «ὁ ἄνθρωπος τῶν κροτίδων», ὁ Ἀροὺχ Ἀαρών καὶ τὸ ξέφρενο γύναιο, ἡ Γιάννα καὶ σία, σπαταλῶντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὑποδουλώνοντας τὴν ὡραιότατη Ἑλλάδα μας νὰ ζοῦμε γιὰ 100 ἔτη ὑπὸ ἐπιτροπεία καὶ ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ οἱ ὑποδομές μας στρατηγικῆς καὶ στρατιωτικῆς σημασίας, ὅπως εἶναι τὸ νερό, τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα, ἡ τηλεφωνία, τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὸ φυσικὸν ἀέριον, τὰ τραῖνα μας, τὰ ἀεροδρόμιά μας, τὰ λιμάνια μας νὰ ἔχουν ξεπουληθῆ ὅσο ὅσο -- ἔναντι πινακίου φακῆς (ἀρκεῖ κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ποικιλοτρόπως μέσῳ OFF SHORE ἑταιρειῶν ἢ ἀπίθανων λογαριασμῶν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον νὰ ἔχουν κατατεθῇ ἀμύθητα ποσὰ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐξασφάλιση τῶν τετρασέγγονων των)!!!

3.Αὐτοὶ οἱ ἄστοργοι καὶ ἐξωμότες, κοινῇ συνεργασίᾳ ἐθνοκαπήλων καὶ «σοσιαληστῶν», ψηφίζουν νόμους γιὰ σύντομες παραγραφὲς  τῶν ἐγκληματιῶν Πρωθυπουργῶν, Ὑπουργῶν, Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑποκριτῶν καὶ ἔτσι στὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται κατὰ γράμμα ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος (6η Ἑκατονταετηρίδα πρὸ Χριστοῦ) :
Ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης ποὺ αἰχμαλωτίζει ὅλα τὰ μικροσκοπικὰ ζωάκια, ἀλλὰ ἐπιτρέπει τὰ μεγάλα νὰ περνοῦν...

4.Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν ἀθῶοι, ἀλλὰ κυρίως «παραγραφάκηδες». Καὶ στὶς φυλακὲς καταλήγουν μόνον οἱ μικροὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι, ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρουν καὶ νὰ ἀμείψουν ἀετονύχηδες δικηγόρους, ποὺ νὰ τοὺς μείνουν πιστοὶ καὶ νὰ μὴ ἐξαγορασθοῦν ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυρούς.

5.Οἱ ἀπάτριδες καὶ μὴ ἑλληνόψυχοι Ἕλληνες οὐδέποτε ἐνδιαφέρθησαν καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπίλυση  μακροχρονίως δυσεπίλυτων προβλημάτων, ὡς π.χ.  τοῦ ἄκρως ἀνησυχαστικοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ σοῦ ἀπαντοῦν : «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, διότι ἔρχονται ἕτοιμοι οἱ τζιχαντιστές», ποὺ τοὺς βαπτίζουν ὡς ἐποίκους –μετανάστες, πρόσφυγες καὶ τὰ τοιαῦτα μὲ τὰ πονηρὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα ποὺ τοὺς δίδουν. Σὲ μία ἐπίθεση τῶν Τούρκων θὰ ἔχωμε πιὸ πολλοὺς νεκροὺς στὶς πόλεις, στὰ χωριά, στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ λοιπὰ ἀπ᾽ ὅ,τι στὸ μέτωπο μὲ τοὺς Τούρκους.

6.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Μωαμεθανοὶ θὰ ἀποτελέσουν τὸν Δούρειον Ἵππον καὶ θὰ κάνουν χρῆση τῶν ἐντολῶν ποὺ τοὺς ἔχουν δώσει ἢ θὰ τοὺς δώσουν.
Ἀλλοίμονόν μας ἄν ἀρχίσουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σχέδιά τους ἀπὸ τὶς ἐπικείμενες Περιφορὲς Ἐπιταφίων ἢ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ οἱ Ἀστυνομικοὶ θὰ νομίζουν ὅτι εἶναι κροτίδες τῶν «παλιόπαιδων» καὶ θὰ κοιτᾶνε νὰ ἀπομακρυνθοῦν νὰ μὴ πέση καμιὰ κροτίδα πάνω τους. Στὴν οὐσία ὅμως μπορεῖ νὰ εἶναι πολυβόλα ποὺ νὰ μᾶς θερίζουν. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μᾶς σώση ἀπὸ τέτοια κακά.

7.Ἀκόμη καὶ σήμερον σαπίζουν αὐτὰ τὰ περιβόητα Ὀλυμπακὰ ἔργα, διότι οἱ ἀνεγκέφαλοι τῶν Γραφείων – ὁ συρφετὸς τῶν «ἡμέτερων», δὲν εἶχαν μυαλὸ νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ προγραμματίσουν τὶ θὰ γίνουν αὐτὰ τὰ ἔργα γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἀξιοποιηθοῦν. Ἀρκεῖ νὰ ἔχωμε ἐμεῖς τὴν κουτάλα καὶ νὰ ἔχωμε ἐξασφαλίσει τὶς τεράστιες μίζες καὶ τὰ χοντρὰ λαδώματα. . .

8.Ὅλα δὲ τὰ παθιασμένα, ραντισμένα καὶ ναρκωμένα μυαλὰ φωνασκοῦσαν γιὰ πολλὰ θεάματα καὶ τώρα ποὺ κόβονται μισθοὶ καὶ συντάξεις γιὰ νὰ ἀποπληρωθοῦν τὰ θαλασσοδάνεια, ἀλλὰ καὶ ὁ συρφετὸς τῶν συνεχῶς διοριζομένων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῆς ἑκάστης κυβερνώσης κλίκας, πηγαίνουν αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα καὶ παθιασμένα ἀπὸ θεάματα ἀνθρωπάκια καὶ αὐτοκτονοῦν!!!...

     9. Τὶ καὶ τὶ νὰ πρωτοαναφέρουμε. Τόννοι ὁλόκληροι δὲν φθάνουν νὰ περιγράψουμε τὴν ἀπόλυτη καὶ ἀφόρητη δυστυχία καὶ κατατυραννία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Φειδόμενοι, ὅμως, τοῦ ἐλάχιστου καὶ πολυτιμότατου χρόνου ἀλλὰ καὶ τῆς τυραννίας καὶ τοῦ ἄγχους καὶ τῆς ἀβεβαιότητος τῶν φίλων μας γιὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα δὲν ἐπιθυμοῦμε ὄχι μόνον νὰ ἀναπτύξουμε ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ τὰ ἀπαριθμήσουμε.

10. Παραδείγματος χάριν τὰ καυτότατα καὶ ἀνεπίλυτα προβλήματα τοῦ λαοῦ, ὅπως π.χ.

τὴν ληστρικὴ βουλιμία τῶν Τραπεζῶν, ἄλλοτε μὲν νὰ κάνουν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ καθενὸς νὰ λάβῃ θαλασσοδάνεια καὶ ἄλλοτε δὲ νὰ τὸν κατατρομοκρατοῦν γιὰ νὰ τοὺς πετάξουν στὸ δρόμο ἀπὸ τὶς ἑστεῖες τους, ἔστω καὶ ἄν τὸ μεγαλύτερο ποσὸ τὸ ἔχουν ἤδη ἐξοφλήσει.
Ἀσφαλῶς, μεταξὺ τῶν δανειοληπτῶν θὰ ὑπάρχουν καὶ ἀετονύχηδες, κομπιναδότοι, ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία ὑποφέρει καὶ μάλιστα καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔλαβαν καθόλου δάνεια ἀπὸ λήσταρχους τραπεζίτες, διότι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 ΕΥΡΩ θαλασσοδάνεια ποὺ ἐλάβαμε ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους σιωνιστές, τὰ 240.000.000.000 διετέθησαν δύο φορὲς γιὰ τὴν ἀνακεφαλαίωση τῶν Τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες γιὰ ψύλλου πήδημα μηχανεύονται πῶς θὰ καταληστεύουν τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους.
Αὐτὸ τὸ αἷμα τῶν μοχθούντων πολιτῶν τὸ βγάζουν ἔξω καὶ τὸ ἐπαναφέρουν ὡς δῆθεν δάνεια καὶ ἐπενδύσεις ἀπὸ ξένες τράπεζες, γιὰ νὰ συμμετέχουν ὁμοῦ μετὰ ξένων τοκογλύφων γιὰ τὴν ἀφαίμαξη κάθε «φιλέτου».
Ἔχουν ἀπόλυτον δίκαιο οἱ γερμανοὶ ἰθύνοντες, οἰκονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοὶ καὶ λοιποὶ  τῶν γραμμάτων καὶ τῆς ἐπιστήμης νὰ γράφουν ὅτι οἱ Τράπεζες κατήντησαν κίνδυνος ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Δημοκρατία.
 
11.  Ὁριστικὸ χάρισμα τῶν φιλέτων, τῶν τεραστίων ἐκτάσεων, πολιτικῶν ἀεροδρομίων παλαιοῦ καὶ νέου, βάσεως τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας καὶ Ἀμερικανικῆς Βάσεως εἰς τὸ Ἑλληνικόν.
Γιὰ νὰ ὁριστικοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ «φιλέτα» ἔναντι πινακίου φακῆς, 730.000.000Ε καὶ μάλιστα οἱ δόσεις νὰ ἀρχίσουν νὰ πληρώνωνται μετὰ ἀπὸ 20ετία - 30ετία, φαίνεται ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῶν λαδωμάτων καὶ τῶν μιζῶν διατίθεται ἀκόμη καὶ σὲ ξένους παράγοντες καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπέβαλαν στὴν Κυβέρνηση νὰ ὁριστικοποιηθοῦν τὰ πάντα γιὰ νὰ δύναται ἡ Ἑλλάδα μας νὰ ἀποπληρώνῃ μέρος τῶν θαλασσοδανείων!!!
Ἔτσι ὑπέκυψαν ἀκόμη καὶ τὰ Δικαστήρια, τὰ Δασαρχεῖα, Ἐφορεῖες Ἀρχαιοτήτων καὶ λοιπά.

Φέρεται δὲ ὅτι ἀκόμη καὶ στὸ δυτικὸ μέρος πρὸς τὴν θάλασσα θὰ καταργηθοῦν οἱ ὑπαίθριοι λεωφόροι καὶ ὅλοι οἱ ποταμοὶ αὐτοὶ τῶν ὀχημάτων θὰ διέρχωνται ὑπογείως μέσῳ συράγγων ποὺ θὰ κατασκευασθοῦν.
Ἀπαιτοῦμε διευκρινίσεις «ποιὸς θὰ πληρώση τὸ μάρμαρον». Ἐὰν ἀληθεύη ὁ ψίθυρος ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ τεράστια ποσὰ θὰ ἐπιβαρύνουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, τότε θὰ πρέπει νὰ παραμείνωμε ὑπὸ ἐπιτροπείαν καὶ ὑποδουλωμένοι ἄνω τῶν 100 ἐτῶν διὰ νὰ δυνηθῶμε νὰ ἐξωφλήσωμε τὰ θαλασσοδάνεια, ὁπότε μισθοὶ καὶ συντάξεις θὰ συνεχίσουν νὰ περικόπτωνται, ὁπότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ πωλοῦν ὄχι μόνον τὰ τιμαλφῆ των, τὰ ὄργανα τοῦ σώματός των, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ ἐκδίδωνται διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Ὁπότε ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβωμε :
α) «O tempora, o mores»!
β)ὡραία Ἑλλὰς καὶ κατ ἐξοχὴν φιλότιμε και ὑπερήφανε, πτωχὲ ἑλληνικὲ λαέ: «Quo vadis???»
γ) «Ὡ Ἑλλὰς Ἑλλήνων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!


ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
1.     Ἀκόμη καὶ διὰ Μωαμεθανικὰ Τεμένη ὑπάρχουν διαθέσιμες τεράστιες ἐκτάσεις – φιλέτα. Διὰ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μωριᾶ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας «ἐμουλάρωσαν οἱ πάντες» καὶ οἱ ἰθύνοντες Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς Ἡγεσίας, Διοικήσεως, Πνευματικῆς καὶ Θρησκευτικῆς Ἡγεσίας δὲν ἔχουν ἴχνος πατριωτισμοῦ καὶ δὲν θέλουν, δαιμονικῶς συμπεριφερόμενοι, νὰ διατεθῇ οὔτε μία σπιθαμή.

2.     Ὅλοι οἱ νουνεχεῖς, εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι Ἕλληνες διερωτῶνται :
Τὶ σόι ἑορτασμοὺς θὰ κάνωμε, μὲ μωαμεθανικὰ τεμένη γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, γιὰ νὰ φανατίζωνται καὶ νὰ πείθωνται οἱ καμικάζι πῶς νὰ ἐξολοθρεύουν τοὺς φιλήσυχους ἀνθρώπους παντοιοτρόπως ; ; ; 
Μὲ τὶς μαντῆλες, τὶς μποῦργκες καὶ τὰ αὐτομαστιγώματα τῶν ἀφιονισμένων αὐτῶν παλιμβάρβαρων Μωαμεθανῶν ; ; ;

3.     Ὅλοι αὐτοὶ καταφέρονται ἐναντίον μας λασπολογώντας καὶ σπιλώνοντας μας,  ὅτι δῆθεν ἐμεῖς εἴμεθα θεατρίνοι, κομπορρήμονες καὶ ἀλαζόνες καὶ ὅτι ἐξαπατοῦμε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

4.     Ἀς μᾶς δώσουν τὰ ξέφωτα σημεῖα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ἐκεῖ ὅπου τὴν 30ην Μαρτίου 1930, ὁ ἐπὶ 6 φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης μαζὶ μὲ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον , ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

5.     Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε τὴν ρητὴ ὑποχρέωση, ἄν παραστῆ ἀνάγκη  νὰ κοποῦν μερικὰ δένδρα καὶ θάμνοι, τότε νὰ φυτεύσωμε χιλιαπλάσια, εἰς τὴν Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας, Πλατεία Αἰγύπτου, Ἐθνικὸ Μουσεῖο, Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καὶ νὰ δημιουργοῦμε πνεύμονες  πρασίνου καὶ νὰ τὰ ποτίζωμε μὲ τὰ θαμμένα νερὰ τῶν ἑκατοντάδων ὑπογείων ποταμῶν, παραποτάμων καὶ ρυάκων τῆς Ἀττικῆς.

6.     Νὰ κατασκευάσωμε καὶ νὰ διατηρήσωμε λίμνες μὲ ψαράκια, ζωολογικὸ κῆπο, διάφορες ἀθλοπαιδεῖες γιὰ νὰ δύναται ὁ κάθε φουκαρὰς νὰ φέρνη τὰ παιδιά του καὶ τὴν οἰκογένειά του διὰ νὰ ψυχαγωγοῦνται δωρεάν. Ἀκόμη καὶ νὰ φιλεύωνται δωρεὰν μὲ λιχουδιές, ἀναψυκτικὰ καὶ λοιπά.

7.     Αὐτὰ  προτείναμε καὶ γραπτῶς μὲ τὸ ὑπ ἀριθμ. 506/11.7.2017 ἔγγραφό μας εἰς τὴν Περιφεριάρχη κυρία Δούρου (ἀρ. πρωτοκ. 150419/18.7.2017), ποὺ ἐκαλοῦσε τὰ συντρόφια νὰ ἐπενδύσουν, νὰ αἰσχροκερδίσουν γιὰ νὰ δύνανται νὰ διαθέτουν μίζες καὶ λαδώματα. Διὰ τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς συντρόφια, ἐλάβαμε ἕνα ἐμετικὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖον ὅταν τὸ διαβάζουν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες,  γελᾶ καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον. Λὲς καὶ τὰ γραφόμενά μας ἦταν κινέζικα καὶ μᾶς ἀπήντησαν «κορακίστικα».
          Αἰδὼς Ἀργεῖοι !

       Κατὰ συνέπεια καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἐντάσσεται οὐσιαστικὰ στὴν δικαιοδοσία τοῦ «Ἐξαρχιστὰν» καὶ κατὰ συνέπειαν ἄβατον γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία.

8.     Δῆθεν κόπτονται γιὰ τὶς λαϊκὲς μάζες καὶ ξέχασαν ὅσα τοὺς ὑποσχέθηκαν καὶ παντοιοτρόπως μαστιγώνουν βάναυσα τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους. Ἴσως βολεύει τοὺς ἰθύνοντες τὸ ἄνδρον ἀκολασίας (σωματεμπορίας, ἐμπορίου ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ φόβου καὶ τρόμου γιὰ γυναῖκες, παιδιά, μεμονωμένα ἄτομα καὶ μικρὲς ὁμάδες).

9.     Τὴν ἐπιθυμία τοῦ ΓΑΠ ὅταν ἦταν Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ συμβούλευε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ καλλιεργοῦμε τὸ χασὶς στὶς γλάστρες μας γιὰ νὰ εἴμαστε αὐτάρκεις, ἔρχεται ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση ποὺ ἐμφορεῖται ἀπὸ ἀπάνθρωπες, ἀντιχριστινιανικὲς καὶ ἀντεθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς νὰ ὑλοποιήσῃ τὸν διακαέστατο πόθο τοῦ ΓΑΠ καὶ νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐλευθέρα καλλιέργεια καὶ ἐμπορία τοῦ χασὶς καὶ μετὰ ἀγάλι ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι καὶ μὲ τὰ σκληρὰ ναρκωτικά. Σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔφθαναν τὰ ἑκατομμύρια νικοτινομανῶν. Ἀλλὰ τὶ περιμένεις ἄν οἱ πατέρες τοῦ Κοινοβουλίου τὸ μετατρέπουν σὲ δωμάτια καὶ αἴθουσες νικοτινομανῶν καὶ τὸ ἔχουν καταντήσει «Κυνοβούλιον»;;;;

10.       Οἱ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι πολίτες αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου διερωτῶνται μήπως πρέπει νὰ σπεύσουν καὶ νὰ ἐγκαταβιώνουν σὲ ἐρήμους καὶ ἐκεῖ νὰ εἶναι πλήρως ἀπομονωμένοι γιὰ νὰ μὴ ἀκούουν καθημερινῶς τὰ ἄκρως ἀνυπόφορα, ἀνήθικα, ἀντιχριστιανικά δρώμενα καὶ πραττόμενα.

Δηλαδή : «εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν δεῦρο ὅθεν κακεῖσε βοήθεια σοὶ ἥξει».

11.       Καταντήσαμεν χειρότεροι ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορα καὶ ἀπὸ τὴν Πομπηΐα. Εἰς τὴν Πομπηΐα ὄχι μόνον δὲν κατηγοροῦντο καὶ δὲν ἐτιμωροῦντο οἱ ἀσέμνως αἰσχρολογοῦντες καὶ σὰν τὰ ἀνόητα κτήνη στὶς πλατεῖες καὶ τὶς κεντρικὲς ὁδοὺς συμπεριφερόμενοι, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἄν ὑπῆρχε κανένας ἔντιμος, ἠθικὸς καὶ ἐνάρετος καὶ ἀνακαλοῦσε τοὺς ἀσχυμονοῦντες στὴ τάξη, τότε ἐφορμοῦσε ἡ Ἀστυνομία καὶ τὸν ἐμαύριζε στὸ ξύλο!!!!!..

ΦΩΝΗ  ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ
1.Θεοὶ καὶ δαίμονες πασχίζουν νὰ δηλητηριάσουν τὴν πατροπαράδοτη εὐσέβεια τοῦ λαοῦ μας. Δυστυχῶς, γενικά, τὸ πέτυχαν.
Ἀπὸ τὴν μία μὲ τὴν ἐπίπλαστη εὐμάρεια τοῦ τελευταίου μισοῦ αἰώνα, ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴν ψυχοκτονία καὶ ὄχι ψυχαγωγία, μέσῳ τῶν ἀφθονότατων καὶ αἰσχρότατων ἀκροαμάτων καὶ θεαμάτων καὶ τώρα αὐτὰ τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη μὲ τὰ συνεχῆ κουρέματα τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων νὰ τὰ ἀποθαρρύνουν, νὰ τὰ ἀπογοητεύουν καὶ νὰ τοὺς δημιουργοῦν τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴν ἀγωνία τῆς αὔριον καὶ μὴ ἔχοντα ρίζες καὶ στηρίγματα πίστεως καὶ ἐλπίδος ὁδηγοῦνται σὲ αὐτοκτονίες.

2. Ὅμως ὅλοι οἱ ἔχοντες ἠθικὰ στηρίγματα πίστεως καὶ ἐλπίδος σωτηρίας εἰς τὸν Λυτρωτὴ Θεάνθρωπο συγκεντρώθησαν στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὸ σκοπιανὸ τὴν 4.3.2018 ἄνω τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων (3.000.000) συμφώνως μὲ σοβαρὰ εἰδησεογραφικὰ Πρακτορεῖα καὶ διετράνωσαν τὴν καταγανάκτησή τους ἐναντίον τῶν ἀπάνθρωπων, ἀντικοινωνικῶν, ἀντίχριστων καὶ ἀντεθνικῶν νόμων καὶ συμπεριφορῶν τῶν ἰθυνόντων. Ὅλοι αὐτοὶ τὴν ἐπάτησαν διότι ἐνόμιζαν ὅτι μὲ τὴν ἔγκριση  γιὰ τὴν ἰδία ἡμέρα ἀντισυλλαλητηρίων (πρᾶγμα ποὺ εἶναι εἰδεχθέστατο ἔγκλημα καὶ διεθνῶς σὲ ὅλα τὰ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπαγορεύονται τὰ ἀντισυλλαλητήρια) καὶ μὲ τὴν διάδοση ὅτι ἀπὸ 5 σημεῖα θὰ ξεκινοῦσαν ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν φιλήσυχων διαμαρτυρομένων τοῦ Συλλαλητηρίου καὶ ὅτι θὰ ἐχύνετο πολὺ αἷμα, κατάφεραν νὰ δειλιάσουν περίπου 1.500.000 ἑλληνόψυχων καὶ νὰ μὴ προσέλθουν στο συλλαλητήριον.

3. Οἱ ἰθύνοντες πανικόβλητοι προσπαθοῦσαν νὰ προβάλλουν πλάνα ποὺ εἶχαν βγάλει δύο ὧρες ἐνωρίτερα προτοῦ συγκεντρωθῆ ὁ κύριος ὄγκος τοῦ ἀδιαχώρητου ἤ στὸ τέλος ποὺ ἄρχισαν νὰ διαλύωνται καὶ διέδιδαν ΕΡΤ καὶ λοιπὰ ξεπουλημένα ΜΜΕ – ράδιο ἀρβύλα ὅτι εἰς τὸ Συλλαλητήριον εἶχαν  προσέλθει 30.000 ἤ 50.000 ἤ ἔστω 120.000 ἄνθρωποι.

4.Μετὰ σὰν σουπιὲς προσεπάθησαν νὰ θολώσουν τὰ νερὰ γιὰ νὰ μπορέσουν μὲ τὴν καπνογόνο βόμβα τοῦ NOVARTIS νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὸν λαό.

5. Ὅμως καὶ τὴν 4ην  Μαρτίου 2018 συγκεντρώθησαν εἰς τὰ Προπύλαια ἄνω τῶν 40.000 εὐλαβῶν, ταπεινῶν καὶ ἑλληνόψυχων, διὰ νὰ διατυμπανίσουν τὴν καταγανάκτησή τους ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Ἀπαιδείας γιὰ τὴν ἀντίχριστη διδασκαλία τῶν ἑλληνοπαίδων.

α)Καὶ ἐκεῖ ἔλλειψε ὄχι μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ κληρικοὶ κάθε βαθμίδος ὑπὸ αὐτόν : Γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.

β. «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. »  (Ματθ. 23,14).     
γ. «…κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26)

ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
1.Ἐνῷ ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε νὰ φέρουμε τὸ καταπογοητευμένο χριστεπώνυμο πλήρωμα στὴν Ἐκκλησία, ἅγιοι ἀρχιερεῖς ἀπὸ ἰδιοτέλεια, ἀλαζονεία καὶ ἄμετρο ἐγωισμὸ καταφεύγουν στὰ δικαστήρια πρὸς μέγιστο σκανδαλισμὸ τῶν εὐλαβῶν, γιὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν τῆς ὑλικῆς ἀξίας τοῦ Κληροδοτήματος Προμπονὰ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου. 
Διὰ τοῦτο ὑπάρχουν Ναοὶ ἀκόμη καὶ μὲ ἄδεια καθίσματα.

2. Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν εἴδηση  :

 

Αγωγή Ιερώνυμου κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος Προμπονά.

Ιερός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ Αθήνας και Φαναρίου με μήλο της έριδος τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά.

……………………………………………………………………………
Αιτία για τη νέα ρήξη στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου που κτίστηκε ύστερα από επιθυμία του Δημήτρη Προμπονά του Ναξιώτη ιατρού, η οποία αναφερόταν στη διαθήκη του. 
 
Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ο Μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατέθεσαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου αλλά και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος Προμπονά, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς πήρε στην ιδιοκτησία του τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου εντός του Κτήματος στὰ Πατίσσια.

Από την πλευρά τους τα άτομα που απαρτίζουν την επιτροπή του κληροδοτήματος Προμπονά – η αγωγή στρέφεται και εναντίον τους - υποστηρίζουν ότι όταν ολοκληρώθηκε ο ιερός ναός προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν τους επέδειξε μια στάση εχθρική και έπειτα παντελώς αδιάφορη. Στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με τη Μητρόπολη Παροναξίας τόπο καταγωγής του Δ. Προμπονά προσπάθεια που δεν τελεσφόρησε. Τέλος, όπως πάντα υποστηρίζουν τα μέλη της επιτροπής κληροδοτήματος Προμπονά,  κάλεσαν τον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο προκειμένου να αποδεχθεί τη δωρεά αλλά σύμφωνα με την επιτροπή  ο κ. Ιερώνυμος δεν εμφανίστηκε. Μετά την άκαρπη προσπάθειά τους απευθύνθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που αποδέχτηκε την δωρεά με συμβολαιογραφική πράξη.
……………………………………………………………………………

3. Διαβάζουμε στὸ τύπο (27.2.18) :
Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν τροπολογίες, μεταξύ των οποίων και η τροπολογία που καθορίζει τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου ως άρθρο (48).
 …………………..
4. Μὲ τέτοιες ἄπειρες τροπολογίες = ντροπολογίες σὲ τελείως ἄσχετα νομοσχέδια νὰ κατατίθενται τελείως ἄσχετες ντροπολογίες  ξεφτιλίζονται τὰ πάντα.
Παλαιότερα σὲ Νόμο Ὑπουργοῦ Απαιδείας «πῶς θὰ εἰσάγονται οἱ φοιτητὲς στὴν 3 βάθμια ἐκπαίδευση» ὁ τότε Ὑπουργὸς εἶχε βάλει ντροπολογία πῶς θὰ ἐκπαραθυρώνονται Μητροπολίτες (μὴ ἀρεστοὶ στὸν ἑκάστοτε προκαθήμενο καὶ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο) ! ! ! ! ! .
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 210-3254321Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.