Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έναρξη κινητοποιήσεων

Με την 253/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη κινητοποιήσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του Δήμου να αναδείξει τις συνθήκες των νησιωτικών Ο.Τ.Α. και ειδικά της Σαμοθράκης  προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα εξακολουθεί να αναπαράγεται η αδιαφορία και η παρελκυστική πολιτική των αρμοδίων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:
A.Με την συνεχιζόμενη πολιτική λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα και φορείς ως προς τις χρηματοδοτήσεις και γενικότερα την λειτουργία τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης, ερήμην και εις βάρος μας, με αποτέλεσμα ναοδηγούμαστε σε στραγγαλισμό οικονομικό, διοικητικό και λειτουργικό, καιεπειδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να αναγνωριστούν ζητήματαζωτικής σημασίας από τα αρμόδια όργανα,ως νησιωτικός δήμος αποφασίζουμε την έναρξη κινητοποιήσεων για την λήψηόλων των απαιτούμενων μέτρων από τα αρμόδια όργανα για την εξασφάλισητης βιωσιμότητά μας, αρχής γενόμενης με το συμβολικό κλείσιμο του ΔήμουΣαμοθράκης την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους ήτοι 2/1/2014 .


Απαιτούμε την αναγνώριση των πραγματικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του Δήμου Σαμοθράκης, ώστε η κατανομή των κρατικών πόρων να καλύπτει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και του νησιού καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό προκειμένου να ασκεί επαρκώς τις αρμοδιότητες του.

Ο Δήμος Σαμοθράκης είναι ο πνεύμονας ζωής για το νησί.
Η Σαμοθράκη πρέπει να ζήσει και θα ζήσει.

Β. Τον προγραμματισμό συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου στις  10/1/2014 παρουσία όλων των φορέων του νησιού για κλιμάκωση περαιτέρω κινητοποιήσεων.


Σαμοθράκη, 24/12/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.