Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ληστρική δημοσιονομική πλεονεξίαΑρπάζει επί μιαν επταετίαν, (αυξημένη τώρα η  αρπαγή γιατί προϋπήρχε) τα έσοδα των  φορολογουμένων με κάθε τρόπον. Το  οδυνηρόν και άκρως επαχθές για τους αδυνάτους φορολογικόν σύστημα, συνεχώς καθίσταται βαρύτερον και πάσα περαιτέρω επιβάρυνση, είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτος.
Οι φόροι βαρείς και αδικαιολόγητοι στο σύνολόν τους, καθίστανται ανυπέρβλητον τείχος στην άνετην διαβίωση των φορολογουμένων, αλλά και εμπόδιον εξ ίσου υψηλόν για τους επαγγελματίες.

Οι Έλληνες υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, είτε έχουν φορολογητέα έσοδα είτε όχι. Σε μέγαν ποσοστόν από τους δηλούντες επιστρέφονται χρήματα διότι ανόμως τα προεισέπρεξεν το Δημόσιον και τα απεστέρησεν από τους οικονομικώς υποφέροντες. Οι επιστροφές αυτές των προεισπραχθέντων αλόγως φόρων, αποτελούν ανακούφιση στους  λήπτες. 
Όμως η ενέργεια αυτή της επιστροφής αρπαγέντος φόρου, (διόρθωση δημοσιονομικού σφάλματος), δεν αρέσει στους οικονομικούς επιτελείς μας, αλλά και στους δανειστές και ζήτησαν να καταργηθεί δια  Νόμου, κάτι το οποίον δεν μπορεί να αρνηθεί η νομοθετούσα αρχή. Απεφασίσθη του λοιπού ότι δεν θα γίνεται ποτέ επιστροφή χρημάτων, στους αδίκως πληρώσαντες φόρους, αλλά θα επέρχεται συμψηφισμός, μεταξύ οφειλών του φορολογουμένου προς το Κράτος. Πρόκειται για αρπαγήν χρημάτων των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν οι πάντες να  οφείλουν στο Δημόσιον. Θα υπάρχει και μερίδα συνεπών, οι οποίοι δεν λησμονούν τις οφειλές τους προς το  Κράτος. Αν δεν υπάρχει οφειλή του φορολογουμένου προς το Δημόσιον, ο οποίος «έχει λαμβάνειν», τι θα γίνει;  Με τι χρέη  θα συμψηφισθούν; Με τον ΕΝΦΙΑ; Και αν δεν καταβάλει ΕΝΦΙΑ ή αυτός είναι μικρότερος των προς επιστροφήν τι γίνεται; Πόσον θα παραμένει σε εκκρεμότητα ο συμψηφισμός κατά τα νομοθετημένα αορίστως!!  Τούτο αποτελεί πλεονεκτικήν  και εν ταυτώ ληστρικήν αρπαγήν!  Αν  ο έχων λαμβάνειν εξ επιστροφής, είναι ηλικιωμένος και μετά π.χ. πέντε δηλώσεις αποδειχθεί ότι είχε λαμβάνειν 500 Ευρώ κατ’ έτος, σύνολον 2.500 Ευρώ και αποθάνει, θα αποδοθούν στους κληρονόμους ή θα υπαχθούν  σε συμψηφισμόν;
Αν δεν έχει κληρονόμους που θα πάνε τα χρήματα; Σίγουρα στα θυλάκια του δημοσίου ασχέτως αν ο δικαιούχος υπέστη δεινές οικονομικές συνέπιες όταν ζούσε με τις αλόγιστες φορολογήσεις!!  Το κράτος προεισπράττει φόρους κάθε χρόνον σε μεγάλα ποσά. Ο προεισπραχθείς συμψηφίζεται με τον νέον αναλογούντα φόρον. Όταν πεθάνει  ο δηλών που  του είχαν προεισπραχθεί 3.000 για την προσεχή δήλωση, που θα αποδοθούν  τα αρπαχθέντα;;
Η νομοθέτηση της μη αποδόσεως του λοιπού από το Δημόσιον,  οφειλών  προς πολίτες, αλλά και επαγγελματίες  αποτελεί πράξη αυταρχικήν και αμετροεπή. Προσβλητικήν για τους φορολογουμένους, τους οποίους ποδοπατεί διττώς  η κρατική οικονομική διοίκηση. Και προεισπράττει αδικαιολογήτως και δεν κινείται επί ίσοις  όροις κατά τον διακανονισμόν. Το δίκαιον του ισχυροτέρου καταπατεί και το Σύνταγμα και την Οικονομικήν και την Ηθικήν Τάξη.
Η διάταξη πρέπει να αρθεί, δοθέντος ότι τα επιστρεφόμενα αποτελούν ανάσαν και στους φτωχούς φορολογουμένους και στους ετοιμορρόπους επιχειρηματίες!
Το μέτρον είναι δυσμενέστατον και για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία θα ελάμβαναν κάποιες δόσεις από επιστροφές φόρων του Δημοσίου. Τώρα το βυθιζόμενον σκάφος επεβαρύνθη περισσότερον από τα μανιωδώς προσπίπτοντα  ογκώδη  κύματα, της φορολογικής προχειρότητας, πλεονεξίας, απροβλεψίας!
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.