Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

«Αρχή συντροφικότητας» επωνομάσθησαν τα συσσίτια των πεινόντων μαθητών !!!!

Η άποψη αυτή ακούσθηκε από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τις αγορεύσεις των αγορητών επί του Νομοσχεδίου για τα νέα οδυνηρά μέτρα! Πολλάκις έχομεν τονίσει ότι όμοιες αγορεύσεις επί σπουδαίων Νομοθετημάτων όπως Προϋπολογισμός, Μνημόνια κ.ά. αποτελούν βήμα αενάου και αδαπάνου προβολής μερικών αγορητών- αναγνωστών, οι οποίοι συχνάκις είναι εκτός θέματος και στρέφονται αφ’ ενός προς υποστήριξη της παρατάξεώς τους και σε κατηγορίαν των άλλων!!! Δεν προάγεται ούτως το πνεύμα της Νομοθεσίας υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αλλά αντιθέτως χάνεται και εξαφανίζεται.
Μία εντελώς απρόσμενη αναφορά για τα μαθητικά συσσίτια ακούσθηκε από υπουργικά χείλη και αναφέρει.

«Το 50% των οικογενειών θα έχουν σχολικά γεύματα. Ντροπή σας να τα λοιδορείτε. Γιατί τα σχολικά γεύματα δημιουργούν τις αρχές της συντροφικότητας των παιδιών. Ντροπή σας, οι πορφυρογέννητοι των κολεγίων, να μιλάτε για συσσίτια, όταν εσείς τα λέγατε γεύματα στα κολέγια».

Η φράση αυτή σκοπόν έχει να αναδείξει ότι το νέον οδυνηρόν και δρεπανηφόρον νομοσχέδιον, το οποίον ήλθε συντεταγμένον από το εξωτερικόν και το οποίον, επιβάλλει βαρύτατα μέτρα σε βάρος των φτωχών, δεν έχει αυτούς τους βαρείς χαρακτηρισμούς, αλλά είναι ευεργετικόν για τον Λαόν!! Ευεργετικόν αφού θα αυξηθούν στο  50%  οι οικογένειες με  μαθητικά συσσίτια για τα πεινασμένα και λιμοκτονούντα παιδιά!!  Χαρακτήρισε η αγορήτρια, επιτυχίαν του Νομοσχεδίου ότι θα συνεχισθεί η πείνα και η δυστυχία μαθητών αλλά και γονέων, εφ’ όσον θα αυξηθούν τα συσσίτια της πείνας και φυσικά δεν προβλέπεται διακοπή τους από το ψηφιζόμενον νομοθέτημα!  Περισσότερα  παιδιά στο άρμα της πείνας. Και η συνέχιση αυτή κατά την αγορήτριαν δεν είναι ελάττωμα, μειονέκτημα, ή δείγμα πείνας,  αλλά έχει  ένα άλλον μέγιστον ευεργέτημα. Αποτελεί την βάση της συντροφικότητας των μαθητών!!! Θαυμάσιον ευφυολόγημα!!  Όταν τα  σχολιαρόπαιδα κινούνται πεινασμένα ή ανυπόδητα και συντηρούνται με ένα ποτήρι  το πρωί από γάλα εκ σκόνης, τότε τους δίδεται η ευκαιρία να αναπτύξουν την συντροφικότητα, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η δυσμενεστάτη κατάσταση, τα παιδιά  του ιδίου σχολείου δεν θα ομιλούσε το ένα στο άλλον! Θα είχαν αποχή από συμμαθητικές σχέσεις!!
Η σύγκριση που έκαμε με τα γεύματα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είναι άκρως άστοχη και ανεδαφική. Υπάρχουν εκεί γεύματα για τα οποία πληρώνουν οι γονείς ώστε οι μαθητές να παραμένουν περισσότερες ώρες στο σχολείον, να διδάσκονται περισσότερα μαθήματα και φυσικά να μη υποφέρουν από έλλειψη γεύματος τόσες ώρες στο διδακτήριον. Τα γεύματα πληρώνονται όπου αυτά και αν συμβαίνουν και είναι κατά κανόνα δείγμα ευμαρείας, ενώ τα συσσίτια μαθητικά και μεγαλυτέρων είναι  απόρροια μεγίστης πενίας και δυστυχίας του Κράτους από το οποίον   πραγματοποιούνται.
 Με την αναφοράν στα συσσίτια ως άκρως αναγκαία και την διατήρησή τους, δεν φωτίσθηκαν οι Βουλευτές ότι πρέπει να ψηφίσουν το Νομοσχέδιον ως ευεργετικόν και εθνωφελές, ούτε ο δυστυχών Λαός ο οποίος θα καταστεί φτωχότερος και θα πεινάσει περισσότερον. Επιχειρήματα ασταθή. Δεν πρέπει να ψηφίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπον οι Νόμοι. Δηλαδή χωρίς διαλογικήν και εμβαθή ανάλυση των άρθρων τους και διορατικότητα για τα αποτελέσματά του. Η έλλειψη διορατικότητας Νόμου στην Αρχαίαν Αθήνα ετιμωρείτο αυστηρώς.
Επειδή στο Ελληνικόν Κοινοβούλιον κατά στις συνεδριάσεις του, παρατηρούμεν απόλυτον λεκτικόν πόλεμον και  ανεπίτρεπτον  υβρεολόγιον, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συντροφικότητα μεταξύ τους, μήπως πρέπει να καθιερωθούν «Βουλευτικά συσσίτια»;;;
                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.