Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ευρώπη η κοιμωμένη!!

Έχει υποστεί  και συνεχίζει να υφίσταται η Ελλάδα απειράριθμες ποικιλώνυμες ταλαιπωρίες, αναρίθμητες παντοειδείς  συμφορές, μύριες παραβιάσεις του εναερίου και θαλασσίου χώρου της και η Ευρώπη καθεύδει!!  Καθεύδει τον νήδυμον ύπνον!! Αφήνει την Ελλάδα να μάχεται μόνη της εναντίον των εκβιαστών και δεν δείχνει καμμίαν πρόθεση αντιδράσεως για τα καθημερινώς συμβαίνοντα ούτε κάνει κίνηση συνδρομής προς την Ελλάδα, ώστε να υποστηρίξει αυτά που ποδοπατούνται και είναι δικά της εδάφη. Ευρωπαϊκά εδάφη!!
Το πρόβλημα είναι χρόνιον και έχει στοιχίσει στην Ελλάδα πολλά δις Ευρώ για άμυνα των Ευρωπαϊκών συνόρων. Οι κατά δεκάδες καθημερινές παραβιάσεις του εναερίου χώρου και οι αναχαιτίσεις από την Ελληνικήν Αεροπορίαν  έχουν στοιχίσει πολλά δις Ευρώ στο Ελληνικόν Δημόσιον, τα οποία καλείται και πληρώνει ο φορολογούμενος, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε  οικονομικήν εξαθλίωση. Σε χειρότερον επίπεδον ευρίσκεται  και η Ελλάδα αλλά οι  Ευρωπαίοι αντί να συμβάλλουν στα έξοδα προστασίας των συνόρων τους, δανείζουν με αιμοποτικούς όρους την Ελλάδα να «αμύνεται υπέρ Ευρώπης»!!!!!!!
Επειδή οι παραβιάσεις έχουν φθάσει σε τρισάθλιον ύψος και έκταση, σε απόλυτην καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, η αναίσχυντη για την αδιαφορίαν της Ευρώπη,  εξέδωσε μίαν λακωνικήν ανακοίνωση που αναφέρει. «Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται να δεσμευτεί απερίφραστα ότι θα τηρήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την καλεί να αποφεύγει τις εντάσεις και να απέχει από κάθε απειλή ή ενέργεια που στρέφεται εναντίον ενός κράτους-μέλους ή που βλάπτει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.  Και επιπλέον, είναι ανάγκη  για σεβασμόν της κυριαρχίας των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα χωρικά ύδατα και τον εναέριον χώρον».
Ανακοίνωση φτωχή και άνευ ουσίας, κατωτάτη των περιπτώσεων παραβιάσεως ορίων (της), αναφέρεται σε σεβασμόν της κυριαρχίας κρατών και δεν τονίζει ρητώς και απειλητικώς, ότι η τουρκία παραβιάζει τον δικόν της εναέριον και θαλάσσιον χώρον!! Δεν τολμά αυτήν την έκφραση. Επιδερμικώς θεωρεί την Ελλάδα το ακραίον σύνορόν της, στην ουσίαν όμως δεν το πιστεύει. Αν το πίστευε δεν θα την άφηνε  να κατακλειστεί από λαθρομετανάστες και οι λοιπές χώρες της να μένουν αλώβητες. Δεν θα επέτρεπε ουδεμίαν παραβίαση των θαλασσίων συνόρων από τους δουλεμπόρους οι οποίοι θησαυρίζουν σε βάρος των μεταφερομένων και της Ελλάδος. Δεν θα έδινε χρήματα για προστασίαν των συνόρων της από την τουρκίαν. Τα σύνορα είναι ιερά και οφείλει να τα σεβαστεί αυτή η χώρα που τα παραβιάζει και ζητά ανταλλάγματα. Και ή άβουλη Ευρώπη τα δίδει!!!!!
Στις οικονομικές απαιτήσεις της τουρκίας ασμένως συμφωνεί, στις διαβουλεύσεις για περιορισμένες απαιτήσεις από την Ελλάδα έναντι του επαχθεστάτου δανείου, που έφθασαν τα όρια του παραλογισμού,  είναι, άτεγκτη, σκληρή, ανένδοτη, δρεπανηφόρος!!
Τα αποτελέσματα της σκληρότητός της ψηφίζονται αυτές τις ώρες στο Ελληνικόν Κοινοβούλιον  και θα συντελέσουν σε απόλυτην πενίαν των πολιτών της, των μισθωτών, των Συνταξιούχων και στην ολοκληρωτικήν οικονομικήν ανεπάρκειαν του Δημοσίου, εφ’  όσον θα αδυνατεί πλέον να εισπράττει έσοδα από ψυχορραγούντα Λαόν!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.