Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Φτιάξτε την επιχείρησή σας: Διαβατήριο για 10.000 άνεργους νέους στην αγορά εργασίας (τα κριτήρια)

«Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία», είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος που σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας για νέους ανέργους με στόχος την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα με το οποίο πρόκειται να επιδοτηθούν με έως 10.000 ευρώ 2.000 άνεργοι έως 35 ετών. Η δράση έχει προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και δίνει προτεραιότητα στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ οι ωφελούμενοι θα λάβουν «επιταγή» 10.000 ευρώ, από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι από 18 έως 35 ετών, ενώ θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ακόμη θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή άλλο κράτους, μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Παράλληλα θα πρέπει να έχουν ΑΦΜ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ενώ η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Και πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία» 
Επιπλέον, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα που θα έχει σαν στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων από 16 ως 24 ετών. Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «εγγύηση για τη νεολαία» (Youth Guarantee) και σύμφωνα με θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014. Το πρόγραμμα θα προσφέρει σε κάθε νέο ηλικίας έως 24 ετών από όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης μία θέση θητείας ή πρακτικής άσκησης, εντός τετραμήνου από την αποφοίτησή τους ή την απόλυσή τους (στην περίπτωση που εργάζονται).
Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος άξονας του προγράμματος που θα επιδοτεί την απασχόληση ανέργων νέων έως και 29 ετών στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πρακτικής άσκησης.
Στόχος του όλου προγράμματος είναι να μην υπάρχει απόφοιτος χωρίς μία πρώτη επαγγελματική εμπειρία, είτε αυτή αφορά μαθητεία και κατάρτιση, είτε πρακτική άσκηση ή ακόμη και θέση εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.