Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

«Κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την εγκύκλιο 117775/Γ6/27-8-2013, σχετικά με την πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2013-2014, ορίζει τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
Στην παραπάνω εγκύκλιο δεν ορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης των προσληφθέντων αναπληρωτών και ωρομισθίων. Επίσης στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την κατάταξη υποψηφίων με τα ίδια προσόντα λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Αυτό συμβαίνει μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο καθώς για την κατάρτιση των πινάκων στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία.  

Στο Ν. Μεσσηνίας στην πρώτη φάση προσελήφθησαν 9 αναπληρωτές των παραπάνω κλάδων και τοποθετήθηκαν ως εξής: 7 στην Καλαμάτα, 2 στα Φιλιατρά και 1 στους Γαργαλιάνους. Η τοποθέτηση έγινε μα βάση τον αξιολογικό πίνακα και δεν ελήφθησαν υπόψη κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια. Αποτέλεσμα ήταν να τοποθετηθεί στα Φιλιατρά μητέρα δυο παιδιών που κατοικεί στην Καλαμάτα και στη Καλαμάτα να τοποθετηθούν άτομα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Η συγκεκριμένη αναπληρώτρια του ΕΒΠ υπέβαλε ένσταση προς το ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου καθώς και αίτηση επανατοποθέτησης οι οποίες απερρίφθησαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση.           
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Εφόσον δεν προβλέπεται στην εγκύκλιο η διαδικασία τοποθέτησης των προσληφθέντων αναπληρωτών γιατί αυτοί τοποθετήθηκαν με βάση τον αξιολογικό πίνακα και χωρίς να ληφθούν υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια;
2. Γιατί δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα βελτίωσης επανατοποθέτησης της συγκεκριμένης αναπληρώτριας και μάλιστα τη στιγμή που στο παρελθόν ακολουθήθηκε η πρακτική αυτή και μάλιστα στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση;
3. Προτίθεται το Υπουργείο να αλλάξει τον τρόπο κατάρτισης του αξιολογικού πίνακα, με βάση μόνο την προϋπηρεσία, όπως γίνεται στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση; 
Ο ερωτών βουλευτής

Πετράκος Αθανάσιος

12.02.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.