Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη για τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου», στην Αθήνα στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014, την οποία διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διάσκεψη ξεκίνησε με μία κοινή συνεδρία, την οποία άνοιξε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Αντώνης Σαμαράς. Συμμετείχαν και κατέθεσαν τις θέσεις τους, ο κος Ευάγγελος Βενιζέλος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, οι Υπουργοί Εξωτερικών των οκτώ χωρών που συμμετέχουν στη Μακροπεριφέρεια «Αδριατικής-Ιονίου», οι αρμόδιοι Επίτροποι, κος. Johanes Hahn αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, η κα. Μαρία Δαμανάκη αρμόδια σε θέματα Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι θεσμοί και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τη συνεδρία αυτή ακολούθησαν τέσσερις παράλληλες συζητήσεις, μία για κάθε θεματικό πυλώνα της Στρατηγικής, οι οποίοι (πυλώνες)  είναι:
1. Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη: Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, γαλάζια ανάπτυξη κ.α.
2. Συνδεσιμότητα: Μεταφορές, διευκόλυνση εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μεταφορές κ.λ.π.
3. Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος: Προστασία βιοποικιλότητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων για παράκτιες περιφέρειες κ.λ.π.
4. Αύξηση της ελκυστικότητας της Μακροπεριφέρειας: Τουρισμός, παράκτιος και εσωτερικός τουρισμός καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, τουρισμός κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμός υγείας, καταδυτικός τουρισμός κ.λ.π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου, στις παρεμβάσεις του, επεσήμανε την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Μακροπεριφερειακή στρατηγική «Αδριατικής-Ιονίου» με τη διευκόλυνση των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, με κοινά αποδεκτές λύσεις και με πολιτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Επίσης τόνισε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί ενιαία πολιτική σε θέματα αλιείας, περιβάλλοντος, να υπάρξει κοινή δράση για καθαρισμούς προβλητών-βυθών, κοινά προγράμματα και συνεργασίες  για τη πρόσβαση και τη χρήση λιμένων, και τέλος να υπάρξουν κοινές αντιλήψεις για αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η αποτύπωση του βυθού των θαλασσών είναι η βάση και προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη.     
Το περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης με την ενθάρρυνση καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών, την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας, την ανάπτυξη του οικοτουρισμού κ.α.
Όσον αφορά τον πολιτισμό που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι οι προϋποθέσεις, που θα αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρώπης. Η επένδυση σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία της Περιφέρειας και να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη. Αυτός είναι ο λόγος που η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ διοχετεύει επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, με την προϋπόθεση ότι βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικές.
Η βελτίωση της προσβασιμότητας έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των περιφερειακών οικονομιών και την επίτευξη των στόχων της συνοχής και της ανταγωνιστικότητας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα των προσώπων και των αγαθών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.
Οι δράσεις που θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της στρατηγικής από μια ενισχυμένη Μακροπεριφερειακή συνεργασία, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από ΕΕ, εθνικά ή ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των υφιστάμενων ταμείων, δομών και πολιτικών.
Δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι ο δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός, ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Η πολιτική συνοχής αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του τουρισμού με στόχο τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης.
Δεδομένου ότι η Μακροπεριφερειακή στρατηγική «Αδριατικής-Ιονίου» έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας και επικεντρώνεται σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος, η συμμετοχή της Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς τα αποτελέσματα της Διάσκεψης θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής «Αδριατικής-Ιονίου», την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και η οποία θα αποτελέσει επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και στην έντονη και δυναμική παρουσία που έχει στον ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχει ενεργά και με κύριο ρόλο στις εξελίξεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής, βασιζόμενη σε ένα πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.