Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Συμμετοχή Ν. Χρυσόγελου σε καμπάνια ευρωβουλευτών για «προσωπική βοήθεια για ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες»

Πρόσκληση σε φορείς και πολίτες απευθύνει ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, για στήριξη της συλλογής υπογραφών από ευρωβουλευτές, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ισότιμα προς τους υπόλοιπους πολίτες. Η καμπάνια επικεντρώνεται στην αναγνώριση του δικαιώματος όσον αφορά την προσωπική βοήθεια για ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 10% των πολιτών παρουσιάζουν ελαφρά αναπηρία και το 4,5% σοβαρού τύπου αναπηρίες. Η πλειονότητα των εμπειρικών μελετών που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού παρατηρούνται στα άτομα µε χρόνια προβλήματα υγείας και αναπηρίες.


Η γραπτή δήλωση αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί πρωτοβουλία 10 ευρωβουλευτών, 5 Πράσινων, μεταξύ των οποίων και του Νίκου Χρυσόγελου, και 5 από άλλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τη γραπτή δήλωση καλούνται να προσυπογράψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές, ώστε να αναλάβει πρωτοβουλία η Κομισιόν για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ατόμων που εξαρτώνται από προσωπική υποστήριξη, προσωπικό βοηθό ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, σύμφωνα με τις ανάγκες, ικανότητες και προσδοκίες τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομάδες ατόμων με αναπηρία που έχουν επισκεφθεί το Ευρωκοινοβούλιο έχουν θέσει το θέμα σε συναντήσεις τους με τους ευρωβουλευτές.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Επιπροσθέτως των άλλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, έρχονται συχνά αντιμέτωπα με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Οι κύριες αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η ανεργία, η ανεπάρκεια των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών, ο κοινωνικός στιγµατισµός και η αναποτελεσματική προνοιακή πολιτική για τους ανάπηρους και τους χρονίως πάσχοντες.
Η ήδη δύσκολη κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά με την κρίση και τις επιβαλλόμενες πολιτικές λιτότητας, όμως η οικονομική και κοινωνική κρίση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οπισθοχώρηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η κρίση δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για την καταπάτηση των δικαιωμάτων ενός σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού. Η διασφάλιση προσωπικού βοηθού, προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία δεν είναι όμως μόνο υπόθεση σεβασμού των δικαιωμάτων. Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία βοηθάει τόσο τους ίδιους, τις οικογένειες τους όσο και την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Οικονομικά ενεργοί πολίτες συνεισφέρουν στην οικονομία, την καινοτομία, τα φορολογικά έσοδα, την μείωση του δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγεται η λογική μικρο-επιδομάτων που οδηγούν σε περιορισμό των ατόμων και των οικογενειών τους στο σπίτι. Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας, αλλά και επιχειρηματικές δραστηριότητες βασίζονται και στοχεύουν στην ενεργή συμμετοχή ατόμων με αναπηρία που έχουν διάθεση και δύναμη για ζωή και εργασία. 
Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ προσωπικά αγωνιζόμαστε συστηματικά για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε έκφανσή τους, ιδίως όσον αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα προς όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και φορείς και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη, να στηρίξουν έμπρακτα τη συλλογή υπογραφών από ευρωβουλευτές έως τις 16 Απριλίου αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης, της Ευρώπης της αλληλεγγύης».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της γραπτής δήλωσης

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες[1]

Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Antolín Sánchez Presedo (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Mark Demesmaeker (Verts/ALE), Jill Evans (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Martina Anderson (GUE/NGL), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Νικος Χρυσόγελος (Verts/ALE)

Λήξη προθεσμίας: {16/04/2014}16.4.2014
1.    Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 10% των ατόμων παρουσιάζουν μια ελαφρά αναπηρία και το 4,5% σοβαρού τύπου αναπηρίες. Το 75% των ατόμων που εξαρτώνται από προσωπική υποστήριξη για τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή εξαιρούνται από το κύριο ρεύμα της κοινωνίας. Υφίστανται διακρίσεις λόγω της λειτουργικής διαφορετικότητά τους (άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω λειτουργικής διαφορετικότητας – PDFD).
2.    Η Σύμβαση του ΟΗΕ του 2006 θεσπίζει το δικαίωμα όσον αφορά την προσωπική βοήθεια για ανεξάρτητη διαβίωση (Τμήμα 19).
3.    Ένα δημόσιο σύστημα προσωπικής βοήθειας για άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω της λειτουργικής διαφορετικότητάς τους παρέχει δικαιώματα, υποστηρίζει τον χρήστη κατάλληλα, αποτελεσματικά και βιώσιμα και εξοικονομεί 30% του κόστους της βοήθειας κατ’ οίκον.
4.    Κάθε προσβολή της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ασυγχώρητη.
5.    Η Επιτροπή καλείται, ως εκ τούτου, να προωθήσει την ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα PDFD, με πρότυπα όσον αφορά την προσωπική φροντίδα και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων που θα βασίζονται στις ανάγκες, ικανότητες και τις προσδοκίες τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.    Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στην Επιτροπή.
  
  
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο. Γραφείο του Ευρωβουλευτή των Πρασίνων Νίκου Χρυσόγελου
Βρυξέλλες: EuropeanParliament, RueWiertz, ASP 08H247, B-1047 Brussels, BelgiumTel: 0032 228 45402
Στρασβούργο: Bât. LouiseWeiss, T05059, 1, av. duPr. Schuman, CS 91024, F-67070 Strasbourg, Tel: 0033 388 175402
Αθήνα: Μητροπόλεως 1 (πλ. Συντάγματος), 10557 Αθήνα / Τηλ.: 210.3709705 / Fax: 211.8506977
www.chrysogelos.gr, e-mail: nikos.chrysogelos@europarl.europa.eu  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.