Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

«Κατατεθείσες τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ στο Ν/Σ του ΥΠΑΑΤ»

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστόλου, Θανάσης Πετράκος, Δημήτρης Κοδέλας και Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου   κατέθεσαν τροπολογία στο Ν/Σ του ΥΠΑΑΤ για τη συνταξιοδότηση των αγροτών που είναι γεννημένοι τα έτη 1948 και 1949. Πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία εις βάρος των γεννημένων τα έτη 1948 και 1949 αγροτών για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνταξιοδότηση πριν τη συμπλήρωση του 67ουέτους της ηλικίας τους, ακόμη και αν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης. 
Επίσης κατέθεσαν τροπολογία για τις διώξεις των αγροτών. Οι τροπολογίες που κατέθεσαν οι βουλευτές αναφέρουν τα εξής:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Θέμα: Ρύθμιση για τη συνταξιοδότηση αγροτών γεννημένων τα έτη 1948 και 1949.
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Μετά και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στις 26 Φεβρουαρίου του 2013, για τις ρυθμίσεις που επρόκειτο να γίνουν για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, δημιουργήθηκε η ψευδής όπως αποδείχθηκε εντύπωση πως θα διορθωθούν οι «μικρές αδικίες», όπως τις χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ακόμη περισσότερο αυτό ισχύει για τους γεννημένους τα έτη 1948 και 1949 που βρίσκονταν πλησίον της σύνταξης πριν την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 και οι οποίοι πίστεψαν πως θα συμπεριληφθούν σε κάποια έστω μεταβατική ρύθμιση που θα αντιμετώπιζε δίκαια την περίπτωσή τους.  
Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς έφτασαν σε σημείο ακόμα και να δανειστούν προκειμένου να αποπληρώσουν τις τελευταίες, όπως νόμιζαν, ασφαλιστικές τους εκκρεμότητες, διότι με ειδική ένδειξη στις εντολές πληρωμής ο ΟΓΑ τους καλούσε να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Επίσης, πολλοί αγρότες έχουν παραχωρήσει ή μεταβιβάσει τις καλλιέργειες τους ή τις εγκαταστάσεις τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εργαστούν. 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 Στην παράγραφο 5 της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος 4 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που γεννήθηκαν τα έτη 1948 και 1949, οι οποίοι δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.
Αθήνα, 10/1/2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος
Πετράκος Αθανάσιος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Αμμανατίδου Ευαγγελία
Διώτη Ηρώ
Κοδέλας Δημήτρης
Καλογερή Αγνή
Γελελής Δημήτριος
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κυριακάκης Βασίλης
Μπαρκάς Κωνσταντίνος
Κωνσταντοπούλου Ζωή

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Θέμα: Ρύθμιση για την εξάλειψη του αξιόποινου πράξεων που τελέσθηκαν από αγρότες κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 25 του Ν. 2721/1999, εξαλείφθηκε το αξιόποινο πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 290, 291 και 292 του Ποινικού Κώδικα και των παραβάσεων του άρθρου 34 παρ. 12 του Ν. 2696/1999, που φέρονταν τελεσθείσες μέχρι τον Μάρτιο του 1997 από αγρότες κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν μέσο συλλογικής διεκδίκησης που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αγώνες και κινητοποιήσεις τους αντιμετωπίστηκαν με ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής τους δράσης και περιστολή συνδικαλιστικών αλλά και συνταγματικών δικαιωμάτων, 

Με το σκεπτικό αυτό προτείνεται η ακόλουθη Προσθήκη - Τροπολογία

ΆΡΘΡΟ 

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 290, 291 και 292 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των παραβάσεων του άρθρου 34 παρ. 12 και 12Α του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), που φέρονται τελεσθείσες μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από αγρότες, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεών τους για την ικανοποίηση αιτημάτων τους.
2. Την οριστική παύση της ποινικής δίωξης κηρύσσει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκκρεμούν υποθέσεις της ανωτέρας φύσεως, σε κάθε δε περίπτωση με πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας ή με αίτηση του κατηγορουμένου. Τυχόν αμετακλήτως επιβληθείσες ποινές διαγράφονται από το Ποινικό Μητρώο, με απόφαση του Δικαστηρίου που τις επέβαλε, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος ή πρόταση του εισαγγελέα που υπηρετεί στη έδρα του εκδώσαντος την απόφαση Δικαστηρίου. Τυχόν εκκρεμείς στο στάδιο της προδικασίας υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα.

Αθήνα, 10/1/2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος
Πετράκος Αθανάσιος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Αμμανατίδου Ευαγγελία
Διώτη Ηρώ
Κοδέλας Δημήτρης
Καλογερή Αγνή
Γελελής Δημήτριος
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κυριακάκης Βασίλης
Μπαρκάς Κωνσταντίνος
Κωνσταντοπούλου Ζωή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.